Borstonderzoek, ongevaarlijk en pijnvrij

Borstonderzoek: Ongevaarlijk & Pijnvrij

blik op gezondheid Het medisch thermografie borst onderzoek geeft vrouwen van alle leeftijden
inzicht in hun borstgezondheid

Is er een test die een eerste waarschuwingssignaal afgeeft?

KAN DE VROEGST MOGELIJKE WAARSCHUWING BIEDEN
Angiogenese, of te wel de vorming van nieuwe bloedvaten om de tumorgroei te ondersteunen, is zo’n waarschuwingssignaal

blik op gezondheid
IS EEN RISICOINVENTARISATIE GEBASEERD OP PERSOONLIJKE FYSIOLOGIE
Loop ik persoonlijk risico om borstziekten te ontwikkelen?
Vrouwen met een familiegeschiedenis dragen een groter risico met zich mee. Echter 75% van alle vrouwen die te maken krijgen met borstkanker hebben geen familie historie van deze ziekte. Wanneer er sprake is van een abnormaal thermogram, dan neemt het toekomstig risico op het ontwikkelen van een borstziekte met 10 x hoger risico toe dan wanneer er sprake is van een familiegeschiedenis.

Thermografie heeft de mogelijkheid om een toekomstig risico te evalueren. Wanneer deze thermografische markeringen in beeld zijn gebracht, dan geven deze het eerst mogelijk waarschuwingssignaal af voor de vrouw. Samen met de begeleidend arts kan door middel van een regelmatige controle gekeken wordt of de behandeling succesvol is.

Heeft een grote rol in de preventie van borstziekten.

borst scan Is er sprake van temperatuur signalen door hormoon effecten in de borst? Een belangrijke risico factor voor de ontwikkeling van borst ziekten is de mogelijke onbalans van de hormoonhuishouding in de borst of de rest van het lichaam. Verminderde blootstelling aan bepaalde hormonen is een belangrijk maatregel in het behouden van de borstgezondheid. Bepaalde thermische markeringen kunnen deze hormooneffecten in de borst suggereren. Dit kunnen de eerste tekenen zijn die u en uw arts alarmeert. Zodra uw arts de oorzaak van deze disbalans verder heeft getest en bevestigd heeft gekregen dan kan uw behandeling beginnen. Op deze manier kan medische thermografie een belangrijke rol zijn in de preventie van borstkanker.

ONGEVAARLIJKE, PIJNVRIJE BEELDVORMING VOOR JONGE VROUWEN.
Ik kom niet in aanmerking voor regulier onderzoek, maar kan ik mijn borstgezondheid controleren?

Borstkanker is één van de meest voorkomende kanker bij jonge vrouwen. 15% van alle borstziekten begint bij vrouwen onder de 45 jaar. Kanker van de borst bij jonge vrouwen is meestal zeer agressief waardoor de vrouw minder overlevingskans heeft. Medische Thermografie van de borst biedt jongere vrouwen een waardevol instrument die ze kunnen toevoegen aan de regelmatige controle van hun borst gezondheid.

Wij bieden het preventief thermografisch onderzoek aan in samenwerking met artsen en therapeuten op locatie,
voor preventie en monitoren borstgezondheid
Zie: website of mail naar: blik op gezondheid