Boek: the Emotional Code — De Emotionele Code


boek the emotional code Dr. Bradley Nelson

Boek dr. Bradley Nelson: Opgesloten emoties De “Body Code” (de lichaamscode) maakt het mogelijk om via het onderbewuste met het lichaam te communiceren en op zoek te gaan naar elke onbalans die zou kunnen leiden tot ziekte. “Het is zo krachtig dat het elke onbalans in het lichaam kan opsporen en op zo’n simpele manier dat het gebruikt kan worden door iedereen”.

Heeft Dr. Bradley Nelson ook de sleutel van jouw gezondheid?

body code dr bradley nelson

Het ‘wonderlijke’ verhaal van Dr. Bradley Nelson

Dr Bradley werd een eigen-wijze dokter.
Via de zoektocht naar gezondheid van Bert Suik, die zijn verhaal deelde op gezondheidsradio d.d.22-01-2013, kwamen we terecht bij de kennis van Dr. Bradley Nelson, schrijver van het boek “The Emotional Code” en samensteller van het revolutionaire “Body Code”-systeem.

Op de jonge leeftijd van 13 jaar werd bij Bradley Nelson door de artsen een ‘ongeneeslijke’ nierziekte vastgesteld. Omdat men aangaf dat de ziekte fataal zou aflopen was de enige optie het alternatieve circuit. Na slechts een enkele maand was Bradley al weer bijna vergeten dat hij ziek was. De wonderlijke ervaring maakte dat hij zijn gedachten deelde met de behandelende arts. “Als ik groot ben wil ik hetzelfde doen en een opleiding volgen voor arts.” De dokter antwoordde: “Nee dat kun je beter niet doen. Als je naar school gaat zul je nooit de juiste manier leren om te helen. Ze zullen je hoofd vullen met allerlei dogma’s en nonsens en je zult nooit meer in staat zijn voor jezelf te denken.” Toen Bradley na enige omzwervingen toch besloot om een traditionele medische opleiding te volgen deed hij dat wel met een geheel andere instelling. Als hij te horen kreeg dat iets de beste manier was om ziekte aan te pakken dacht hij altijd: “Misschien wel maar misschien ook niet. Misschien is er een manier om dit beter aan te pakken maar is die manier nog niet ontdekt” (lees zijn opmerkelijke verhaal op ‘about Dr. Nelson’).

Dr. Bradley volgde een opleiding voor chiropractor, craniopaat en holistisch genezer.

Gedurende die jaren maakte hij zich een geheel andere aanpak eigen die hem in de meeste gevallen leidde naar het onderliggende probleem van een ziekte en een emotionele blokkade. Hij schrijft: “Heb je ooit het gevoel dat je gebukt gaat onder het gewicht van iets waar je niet precies je vinger op kunt leggen? Misschien gaat je leven niet zoals je het had gewild. Je kunt wensen dat bepaalde gebeurtenissen in het verleden nooit hadden plaatsgevonden. Je kan zelfs een ongemakkelijk gevoel hebben dat je op de een of andere manier wordt gegijzeld door je verleden op een vage en ondefinieerbare manier.

Mensen hebben vaak het gevoel dat ze emotionele problemen hebben, maar weten niet hoe daar mee om te gaan. De gevoelens die hen daarbij in de weg staan lijken opgesloten te zitten. Ze zijn meestal verbaasd om te ontdekken dat hun emotionele bagage blijkt te bestaan uit discrete energieën die vast kwamen te zitten bij emotionele gebeurtenissen die zij in het verleden meemaakten. Ze zijn zelfs nog verbaasder als ze zien hoe gemakkelijk deze energieën gevonden en verwijderd kunnen worden en hoe anders ze zich voelen nadat ze ervan bevrijd zijn.

Zoals de wind die je niet kunt zien, maar waarvan je wel het effekt kan voelen, zo kunnen opgesloten emoties onzichtbaar zijn maar kunnen ze wel krachten op ons uitoefenen. Gevangen emoties kunnen fysiek effekt hebben net zoals ze dat mentaal en emotioneel kunnen hebben. Het is mijn ervaring dat een aanzienlijk percentage van lichamelijke ziekten, emotionele problemen en zelfsabotage eigenlijk worden veroorzaakt door deze onzichtbare energieën.

“The Emotion Code” is gemaakt om nieuwe inzichten te geven en om te laten zien hoe opgesloten emoties kunnen leiden tot allerlei problemen en om de middelen te geven om ons daarvan te bevrijden. Je krijgt je leven terug, geniet van een betere gezondheid en zal uiteindelijk vrij zijn van de verraderlijke en subtiele krachten die opgesloten emoties op je uitoefenen”.

The ‘Body Code’-System (het lichaamscodesysteem)

Stel je eens voor dat je direkt toegang hebt tot de meest geavanceerde medische database in het universum en je krijgt altijd het “juiste” antwoord op elke medische vraag. Nu… stel je voor dat je die antwoorden zou kunnen gebruiken om jezelf en je dierbaren te helpen om een gezondheidshindernis waarmee zij worden geconfronteerd te overwinnen. Het verbeteren van de conditie en het toevoegen van dagelijkse levenslust. En… als je dit alles kon doen overal vanuit de wereld zonder de noodzaak om in fysiek contact te zijn met die ander? Dat is het geheim achter het lichaamscodesysteem dat ik heb gemaakt en met je wil delen.

Dr. Bradley Nelson

Noot: Het pad dat Dr. Bradley Nelson bewandelde liep parallel aan de ontdekkingen van Dr. Hammer, die de Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM) worden genoemd. Beiden vonden toepassingen van eeuwenoude kennis uit de Chinese geneeskunde (Yin ~ Yang) de lichaam/geestverbinding. Opmerkelijk is echter het Body Code Systeem dat Dr. Bradley Nelson ontwikkelde waardoor mensen zelf de gereedschappen aangereikt kregen op zoek te gaan naar blokkades die allerlei ongemakken, emotionele blokkades en zelfs ziektes en pijnen kunnen doen verdwijnen. Soms zelfs letterlijk als sneeuw voor de zon. Met eenvoudig aan te leren technieken bijgestaan door compleet uitgewerkte schema’s kunnen jij en ik tot resultaten komen die de moderne westerse medicijngerichte aanpak laat verbleken tot kennis uit het prehistorische stenen tijdperk. De aanpak van het lichaamscodesysteem zou bij eenieder in de boekenkast moeten komen te staan.

— Vertaling / noot Henk Mutsaers


Hoi Henk,

Een paar aanvullingen:
Verbonden met de database van het universum klopt denk ik wel, maar alleen maar via de zend – en ontvangst capaciteit van het onderbewustzijn, want daar worden de vragen aan gesteld, het lijkt mij aannemelijk dat het onderbewustzijn aanvullende info haalt uit het universum, waar alle info is opgeslagen, ook kennis van andere doktoren en genezers omdat daar alle mensen op zijn aangesloten.

Antwoord op medische kwesties: Dr. Nelson zei dat je nooit iets over een medische kwestie kan vragen omdat het onderbewustzijn niets weet over ziekte benamingen, alleen over onbalans in het lichaam. Het hele mooie andere bijkomstige aspect is dat de elke onbalans opgespoord en weggehaald kunnen worden, LANG VOOR DAT DIT UITMONDT IN EEN ZIEKTE. Het kan dus ook preventief werken, het lijkt mij dus aanbevolen om op regelmatige tijdstippen, het lichaam/geest te laten “scannen” en te “resetten” Eventuele voedingstekorten worden ook opgespoord, zelfs of iemand te weinig kontact heeft met de aarde of last heeft van teveel elektromagnetische straling!

Het klopt dat iedereen deze cursus kan volgen en een computer programma kan installeren. Het is mij opgevallen dat als mensen getest willen worden zij voldoende water moeten drinken om getest te kunnen worden. Ook is mij opgevallen dat tijdens een sessie, iemand kan “droogvallen” wat kan leiden tot het niet meer ontvangen van info signalen. Dan moet die persoon verzoeken om water te drinken. Ik ben zelf door mijn geestdrift in combinatie met koffie “drooggevallen” en viel de lijn als het ware dood.

Als wij uitgedroogd zijn/raken, vervalt voor een groot gedeelte de ontvangst-en zend capaciteit van onze “antenne”, maar ook onze intuïtie gaat op dezelfde manier verloren. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat veel mensen van hun pad af zijn en dit compenseren met veel (te veel) nadenken, wat op zijn beurt weer leidt tot stress en gedragsveranderingen waarbij onzekerheid, te ernstig zijn of een slecht humeur nog het minst erg is.

Hartelijke warme groeten: Bert Suik
(Noot: Bert Suik is 1 mei 2015 overleden)