Boek: de Soevereine Mens (de vrije mens)

Save as PDF 

ik claim mijn naam - de vrije mens Getuige de website www.ikclaimmijnnaam.nl vormen soevereine mensen in Nederland een kleine maar groeiende groep individuen die zich onafhankelijk en vrij hebben verklaard van het Koninkrijk der Nederlanden.

Na een specifieke en wettelijk mogelijke procedure te hebben uitgeplozen en gevolgd, zijn deze mensen niet langer Nederlands staatsburger, maar onafhankelijke mensen van vlees en bloed en niet langer verplicht mee te dansen in het financiële en psychologische machtsspel van de heersende elite.

de vrije mens

De Soevereine Mens
Door: Robert; Boerman en Luca; van Dinter

de vrije mens

We schrijven 30 juni 2010. Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag wordt co-auteur luca; van dinter onrechtmatig gearresteerd na het indienen van de strafaangifte tegen de Staat der Nederlanden voor betrokkenheid bij het organiseren en sproeien van chemtrails.

Zijn opsluiting als bevlogen idealist in een politiecel is het beginpunt van een juridische speurtocht naar de mogelijke weerbaarheid van een burger tegen een soms meedogenloze Staat.

Bij het ontwarren van deze puzzel werd haar duidelijk dat reeds na de vernietiging van de Bataafsche Republiek, met haar Grondwet voor een Vrij Nederlands Volk (1798), door Napoleon en na diens nederlaag bij Waterloo door het Verdrag van Parijs (1815), de mens a.h.w. gegijzeld is binnen het Nederlandse wetssysteem. Mensen werden toen en worden ook nu nog voorgespiegeld Staatsburgers te “ZIJN”, gerepresenteerd middels een persoonlijk uniek Burger-Service-Nummer  in plaats van vrije, onafhankelijke d.w.z. soevereine Mensen.

In de zoektocht naar mogelijke juridische procedures om de Mens weer vrij te maken van deze eenzijdig opgelegde beperktheid ontmoeten beide auteurs elkaar en gaan zij samen een boeiende en leerzame weg naar wat juridisch “soevereiniteit” heet, en in de volksmond “de Vrije Mens” genoemd wordt. In dit eerste deel van een nog steeds doorgaande weg, schetsen de auteurs de kenmerken van dit wetssysteem en haar hardnekkige pogingen om mensen onbewust en onvrij te houden. Het boek biedt handvatten voor iedere lezer om zelf ook (een deel) van deze weg naar vrijheid te gaan.

Titel: De Soevereine Mens
224 pagina’s, paperback
ISBN: 9789078070788
prijs: € 19,90
Uitgever: Frontier Publishing
Voor meer informatie:

FRONTIER PUBLISHING
Marnixstraat 82, 1015 VX Amsterdam.
Tel.: 020-3309151
Website: http://frontierworld.nl/publishing/
E-mail: info@frontierworld.nl