BNR tenenkrommende radio bij Roelof Hemmen over TTIP, BNR zet je uit.


BNR nieuwsradio, zet je uit BNR tenenkrommende radio bij Roelof Hemmen over TTIP, BNR radio zet je uit.  Het onderwerp ging over TTIP, het verdeeld de politiek en de landbouw. Een interview op 25-04-2016 met Jacomijn Pluimers van Milieudefensie [tegen TTIP], en Albert Jan Maat [LTO en voor TTIP]. Albert Jan Maat, “Europa en ook de V.S. kennen qua duurzaamheid maar ook op een aantal andere terreinen veel verder gaande regelgeving dan in de rest van de wereld, samen kunnen wij behoorlijk de wereldstandaard omhoog brengen”.

BNR nieuwsradio TTIP

BNR nieuwsradio, in mijn geval, “zet je uit”.

Jacomijn Pluimers, “We openen de grenzen voor producten waarvoor lagere standaarden gelden voor milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Daarmee komt in het schap naast de Nederlandse producten, Amerikaanse producten met lagere standaarden die we hier nog niet eens mogen maken”. Roelof Hemmen, “Geef eens een voorbeeld alstublieft” Jacomijn, “Groenten en fruit het gebruik van bestrijdingsmiddelen, er zijn 82 bestrijdingsmiddelen in Amerika toegestaan die in Europa verboden zijn, hormonen zijn toegestaan in de veehouderij daar, maar ze groeien zo snel dat daardoor ook weer antibiotica nodig is”

Roelof Hemmen, “Maar als zoveel honderden Amerikanen het wel eten waarom zou het dan slecht zijn voor Europeanen?”

Tja Roelof, en toen ging de radio uit, … ik dacht dat domme vragen niet bestonden maar … wat een oerdomme vraag. Dat pik ik niet en dus einde oefening voor dit kromme tenen programma die dag, nog een paar zulke opmerkingen en dan schakel ik wellicht pas om 10 voor 12 in voortaan.

Twee dagen later voor het schrijven van dit stukje het programma gedownload om de exacte woordkeus te noteren. Het antwoord op deze domme opmerking van Roelof kon ik wel waarderen.

Jacomijn, “Wij hebben een heel ander systeem in Europa als in de Verenigde Staten, we hebben hier een voorzorgsprincipe en in de Verenigde Staten doen ze het op de markt en moet je daarna maar bewijzen of het slecht is”.

Tja Roelof, alles wat je daarna nog in te brengen had werd niet meer gehoord, deze luisteraar was al weg!

Daarna nog even de herhaling beluistert en de fabeltjes en lofzang over de normen en veiligheid van LTO voorman Albert Jan Maat. Inderdaad, die normen mogen best omhoog meneer Maat. Ik ben namelijk al dermate verontrust dat ik om deze reden een biologische volkstuin ben gestart, omdat jullie normen niet mijn normen zijn, ik wil de middenweg niet bewandelen.

Roelof Hemmen zou als echte verslaggever ingegaan kunnen zijn op situatie in Amerika waar men sinds jaren strijd aan het voeren zijn voor het labelen van GMO producten, De zogenaamde DARK act, Denying Americans the Right to Know. … was deze week in het nieuws.

Consumenten in de V.S. vierden een paar overwinningen tegen de economische huurmoordenaars van de voeding multinationals.

Onder druk van verschillende consumenten groepen heeft het Amerikaanse senaat Bill 1599 verworpen wat het labelen van GMO ingrediënten zou regelen op vrijwillige basis. Dit was de zogenaamde DARK act die de belangen van de producten boven die van de consumenten zou stellen, zou …

Bedrijven als Kellogg, General Mills, Campbell Soup, Mars, and ConAgra zijn nu verplicht om de GMO ingrediënten op het label te vermelden op landelijke basis.

Monsanto is ondanks de miljoenen die in deze wetgeving geïnvesteerd zijn op zijn muil gegaan. Monsanto heeft een duister verleden bij het toepassen van Economische Huurmoordenaars technieken.

Zijn alle GMO gewassen gevaarlijk?

GMO gewassen worden toegepast sinds 1860, maar de onschuldige ent methoden zijn nu met Roundup ready technieken chemische tijdbommen geworden. Dat blijkt uit de ziektes die dieren krijgen na het eten van die producten. Bij de korte levensspan van dieren manifesteren zich deze problemen sneller.

GMO’s in combinatie met het uiterst giftige glyfosaat uit Roundup zou wel eens een giga medisch experiment kunnen zijn waar de bevolking ongewild als proefkonijn fungeert.

Deze recente overwinning heeft een sterke boodschap uitgezonden naar de fabrikanten, dit willen wij niet. En ook niet in Europa meneer Roelof Hemmen. U bent door het ijs gezakt, uw interview was niet gevoerd in ons belang, de veiligheid van de consumenten. U heeft waarschijnlijk de opdracht om pro TTIP te interviewen. Althans die schijn wordt gewekt, en alleen daarvoor werd het BNR, Zet je uit.

— Henk Mutsaers