Biologische voeding. Zet maar grote vraagtekens bij het woord biologisch?

Biologische voeding China ontmaskerd

biologische voeding uit China (NaturalNews) Als het gaat om voeding, superfoods en zelfs voedingssupplementen uit China, is ‘biologisch’ grotendeels een hoax. Dit is mijn mening natuurlijk, maar ik heb, als de belangrijkste beslisser voor nieuwe producten in de Natural News Store, de kwestie vrij uitgebreid onderzocht.

En ik ben tot de conclusie gekomen dat ‘biologisch’ uit China grotendeels bedrog is. Hieronder volgt waarom …

groenten uit China

‘Biologisch’ uit China ontmaskerd: De schokkende waarheid over ‘biologisch’ voedsel geteeld in ‘s werelds ergste ecologische beerput

natural news
Organisch met kwik, lood, cadmium, arseen en aluminiu ?

Door: Mike Adams, the Health Ranger
Vertaling: Frank Bleeker
Bron artikel: Natural News Organic Food China Pollution Nightmare

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Ten eerste: je zult geschokt zijn te leren, dat er geen limieten bestaan voor de hoeveelheid kwik, lood, cadmium, arseen en aluminium die wordt toegestaan in ‘organische’ producten.

Feit is dat in de door de USDA gestelde biologische normen van gecertificeerde biologische voedingsmiddelen GEEN LIMIETEN worden aangeven voor verontreiniging door zware metalen. Tevens is er geen limiet aan de verontreiniging van PCB’s, BPA en andere synthetische chemische stoffen die zijn toegestaan ??in gecertificeerde biologische voeding, superfoods en supplementen.

Hier zul je misschien vol ongeloof je hoofd schudden en denken: “Nee, dat kan toch niet waar zijn? Biologische normen zouden toch juist moeten controleren op zware metalen en chemische verontreiniging?”

Nee! ‘Biologisch’ garandeert het proces, hoe voedsel wordt verbouwd of geproduceerd. Het verklaart dat de boer geen pesticiden, herbiciden, op aardolie gebaseerde meststoffen, metalen of synthetische chemicaliën toevoegt aan zijn gewassen (o.a.), en het verklaart dat de grond voor een bepaald aantal jaren vrij moet zijn van dergelijke zaken voordat biologische certificering wordt goedgekeurd.

Maar biologische certificering doet niets om bronnen van verontreiniging van het milieu zoals chemtrails, besmet irrigatiewater, en fall-out van de industriële of chemische fabrieken die in de buurt staan aan te pakken. Een gecertificeerde biologische boer kan vervuild water te gebruiken voor zijn gewassen en nog steeds gewassen hebben met het label ‘biologisch’.

Daarom is de omgeving waarin de biologische producten worden verbouwd cruciaal voor de zuiverheid van het eindproduct!

het vervuilde Chinees milieu

Biologische landbouw in een schone omgeving produceert schone, biologische voeding. Maar de biologische landbouw in een vervuilde omgeving produceert vervuilde biologische voeding. En China is een van de meest vervuilde chemische beerputten op deze planeet. De foto’s tonen enkele taferelen uit China, een land verstikkend in een nachtmerrie vol vervuiling. Als je deze foto’s bekijkt zou je je af moeten vragen: “Zou je voedsel willen eten dat daar verbouwd wordt? Zelfs als dit door de Natuurwinkels verkocht wordt met een ‘biologisch’ label?

China is een milieunachtmerrie

china is een milieu nachtmerrie

China is een land dat vrijwel geen handhaving van milieuregelgeving kent. In China kan alles: Je kunt er kwik dumpen in de rivieren. Je kunt er onbewerkt rioolslib over de gewassen sproeien. Je kunt er in fabrieken chemicaliën produceren en de afvalproducten door schoorstenen regelrecht (ongefilterd) de lucht in blazen. In China zijn veel rivieren zo giftig dat zij van tijd tot tijd vlam vatten en in brand staan.

Het is er zo slecht gesteld met het milieu dat een Chinese overheidsofficial kortgeleden meer dan dertigduizend dollar kreeg aangeboden om 20 minuten in een plaatselijke rivier te zwemmen. Hij weigerde. Waarom? Omdat de rivier op die plaats zo vervuild is dat er in zwemmen een zekere dood zou betekenen.

Maar het is juist dit water dat in China vaak gebruikt wordt voor ‘biologisch’ voedsel en voor de productie van superfoods. Dus zelfs als een kweker volgens de biologische normen zou werken, kan hij voor het irrigeren water gebruiken dat sterk vervuild is met zware metalen, chemicaliën en zelfs residuen van pesticiden. Hij zou ook zomaar restanten van in de rivier geloosde hormoonmedicijnen kunnen sproeien, omdat er stroomopwaarts ergens een farmaceutische fabriek staat.

Een belangrijk punt is: In een land waar vrijwel geen milieuwetgeving bestaat, is de ‘biologische’ productie van levensmiddelen grotendeels een misleiding, omdat bronnen in het milieu het voedsel en de superfoods verontreinigen die daar worden geproduceerd.

Er zijn hierop trouwens enkele uitzonderingen. Met name gojibessen worden op grote hoogte geteeld, ver weg van de vervuiling van de Chinese steden en rivieren. Gojibessen uit China zijn meestal zeer schoon en hebben een zeer laag niveau van verontreiniging. Er zijn ongetwijfeld andere uitzonderingen op de regel, maar de moeilijkheid is er achter te komen, welke producten die uit China afkomstig zijn, te vertrouwen zijn, en welke niet.

In Noord-Amerika is ‘biologisch’ steekhoudend, juist omdat Noord-Amerika veel strengere milieunormen heeft. ‘Biologisch’ is zuiver voedsel, verantwoord geproduceerd en consequent minder vervuild dan conventionele voeding. Hetzelfde geldt in heel Europa, waar de biologische normen ook streng zijn. Maar in China is ‘biologisch’ vaak een grap. Bijna bedrog, naar mijn mening.

Laboratoriumonderzoeken bevestigen dit. Wij hebben bijvoorbeeld net een verhaal gepubliceerd over een onderzoek van chlorella, waaruit blijkt dat de ‘biologische’ chlorella uit China vervuild is met bijna tien keer zo veel aluminium als de ‘biologische’ chlorella uit Taiwan. En de schoonste chlorella, wat metalen betreft, was eigenlijk een niet-biologische chlorella die werd geproduceerd in Korea.

China is een natie waar het ontbreekt aan ethiek!

China voedsel vergiftiging China milieu schandalen

Bedenk je, dat China een communistisch regime heeft. Het is een land waar alle godsdiensten verboden zijn en waar de bevolking nooit enige ethiek of moraal is geleerd. Ze hebben geen moreel kompas. Door heel China heen gelooft de meerderheid van de bevolking dat de beste manier om te overleven is, door te BEDRIEGEN, te liegen en te stelen, zelfs als dit betekent dat je andere mensen in dit proces beschadigt.

Bedenk je ook dat China het land is waar men melamine in babyvoeding doet, terwijl men weet dat dit dodelijk is voor kleine kinderen. China is het land, waar de verf op kinderspeelgoed extreme niveaus aan hersenen beschadigend lood bevat. China is het land van lieden die alle bochten afsnijden om een product maar zo goedkoop mogelijk te maken, zo lang zij dit maar kunnen verbergen en de koper om de tuin leiden. Dit is waarom ‘made in China’ decennia lang al synoniem staat voor ‘waardeloze kwaliteit’.

Hier volgt een opmerking voor de bezitters van huisdieren: Als je huisdiersnacks koopt die gemaakt zijn in China, ben je bezig je huisdier met de meest krankzinnige chemicaliën die maar denkbaar zijn, te vermoorden. De dingen die in sommige huisdiersnacks uit China zitten zijn zeer giftig en veroorzaken kanker. Dit is een van de belangrijkste factoren achter de alarmerende toename van kanker bij honden en katten in Noord-Amerika.

Dit alles is trouwens niet zomaar tweedehands informatie. Ik heb twee jaar in Azië gewoond en ik heb uitgebreid door deze regio gereisd. Ik spreek redelijk Mandarijn (Chinees) en ik heb met heel veel mensen uit China, Hong Kong en Taiwan gesproken. Ik kan je vertellen dat Taiwan een land is met veel grotere eerlijkheid, integriteit en kwaliteit dan China. Religie is in Taiwan toegestaan en wordt openlijk beoefend (meestal boeddhisme). In Taiwan bestaat een gevoel van verantwoordelijkheid voor de klanten. Er is een filosofie van het streven naar kwaliteit.
Taiwan is voor China net zo revolutionair als Amerika was voor het Britse Rijk. Taiwan is een eilandnatie van hardwerkende, creatieve, innovatieve ondernemers, en als ik op zoek ben naar producten die ik uit Azië wil importeren, probeer ik deze altijd al eerste te vinden in Taiwan, omdat ik weet dat Taiwan kwaliteit betekent.

Maar in China is het precies tegenovergesteld: er is geen enkel gevoel voor verantwoordelijkheid ten opzichte van de klanten. De allesoverheersende filosofie is om de klant een oor aan te naaien, zelfs bij de allereerste opdracht, wetend dat de klant nooit meer bij je zal kopen! In China bestaat het idee om mensen eerder te bedriegen dan ze tevreden te stellen. Je kunt dit tot in de top van de regering waarnemen dat, uiteraard, een communistisch regime is, een politiestaat waar wetten onder bedreiging van wapens worden opgelegd aan een volledig ontwapende en hulpeloze bevolking die geen rechten heeft. China kent een cultuur van corruptie, bedrog en uitbuiting.

Natuurlijk zijn er mensen in China die hiertegen in opstand komen. Er zijn uitzonderingen op de regel en er zullen zelfs enkele eerlijke biologische kwekers zijn in China die zich hardnekkig tegen deze trend verzetten. Niet alle Chinezen op het vasteland zijn slechte mensen. Velen willen de corrupte regering omverwerpen en de vrijheid herstellen, vrijheid en rechtvaardigheid voor heel het land. Maar omdat ze allemaal ongewapend zijn (China heeft geen Bill of Rights), zijn ze machteloos tegen een dictatoriale regering. Zij zijn slaven van het systeem.

Health Ranger Select merk verbant alle voedingsmiddelen, superfoods en ingrediënten uit China, met uitzondering van goji bessen

Ik heb maanden geleden het besluit genomen om alles wat in China wordt geproduceerd te verbannen uit mijn eigen label, met uitzondering van gojibessen. Als voedsel, superfood of supplementen mijn naam dragen, zal ik geen ingrediënten gebruiken die uit China afkomstig zijn, tenzij ik zeker weet en kan verifiëren dat het eindproduct geheel zuiver is. Dus, als je het ‘Health Ranger Select’-merk, of het ‘Storable Organics’-merk ziet, kun je er van uit gaan dat het product zuiver is en dat de afkomst zeer zorgvuldig is onderzocht.

zuivere voedingsproducten

Onze producten zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada, Europese landen, Peru en soms zelfs uit Thailand. Mexico is voor enkele ingrediënten ook acceptabel. Maar voor China geldt een grote rode vlag! Ik kan er gewoon niet op vertrouwen dat de meeste voeding, superfoods of supplementen uit China consequent zuiver en eerlijk zullen zijn.

China is het soort land dat, als je er een monster bestelt van een grondstof, zeg bijvoorbeeld granaatappelsap in poedervorm, je een eerste zending krijgt die echt zuiver is en alle laboratoriumtests met vlag en wimpel doorstaat. Dus bestel je vervolgens 5000 kilo van het spul en bij ontvangst blijkt dat deze partij vol zit met lood en pesticiden.

Chinese medicinale kruiden uit China zijn berucht om hun verontreiniging met lood. Hetzelfde geldt voor groene thee en vele andere bestanddelen die van nature zware metalen absorberen. Trouwens, allerlei producten die bij Whole Foods verkocht worden, worden gekweekt in China, maar zijn ‘biologisch’ gecertificeerd. Wat een grap!

Gezien het feit dat China vrijwel geen milieuhandhaving kent, is het idee dat er iets dat in China verbouwd wordt als ‘biologisch’ gecertificeerd kan worden, absurd. Zonder een schoon milieu kun je geen schoon voedsel produceren, zelfs als je volgens biologische normen werkt.

Dus waarom kopen zo veel verwerkings- en voedingsbedrijven in de Verenigde Staten nog steeds ingrediënten uit China? Gewoon, omdat ze GOEDKOOP zijn!

Kopen in China betekent een grotere winst
Hier is het kleine smerige geheimpje van de natuurlijke productenindustrie… en ja, het woordje ‘smerige’ is in dit geval nogal letterlijk: Grondstoffen uit China zijn goedkoop! Over de hele linie zijn de grondstoffen (voedsel, superfoods en supplementen) uit China ongeveer een kwart van de prijs van materialen die in Noord-Amerika of in Europa geteeld worden.

Dit betekent dat, als jij je groenten uit China haalt, dit een grotere winstmarge geeft als jij ze weer afzet op de markt. Voor degenen die het merk Whole Foods verkopen, waarvan de schappen in hun winkels uitpuilen van de producten uit China, is deze winstmarge essentieel voor het economisch overleven.

Als je een superfoodpoeder koopt bij Whole Foods dan bedraagt de prijs in de detailhandel vaak wel $ 50,00, terwijl de werkelijke kosten van de ingrediënten in die bus misschien niet meer zijn dan $ 5,00. De inkoop van die materialen uit China is dus cruciaal voor het opbouwen van de marges. Whole Foods betaalt jouw bedrijf misschien maar $ 22,00 of zo voor een product dat ze verkopen voor $ 50. Jouw bedrijf moet de materialen inkopen, betalen voor de zeevracht, verzekeringen, arbeid, verpakking, de formules en alle andere zaken en je moet toch op de een of andere manier winst maken om niet failliet te gaan. Dus wordt China je bron.
Je ontwerpt een heel mooi uitziend etiket, zorgt ervoor dat je het label ‘biologisch gecertificeerd’ krijgt met een mooi USDA logo erop, en je verkoopt het aan Whole Foods, dat een volgend niveau aan legitimiteit toevoegt aan het product. Maar binnenin het flesje of de bus zou zomaar kwik verstopt kunnen zijn. Of residuen uit de farmaceutische industrie… of residuen van pesticiden… of gewoon van alles, inclusief melamine.

Nu kent Whole Foods natuurlijk een bepaald niveau van kwaliteitscontrole en zij eisen uiteraard analysecertificaten voor de producten die zij voeren. Maar China is een expert in het vervalsen van deze documenten en het voor de gek houden van importeurs, samenstellers en fabrikanten. In China is er niets mis met het vervalsen van een document van een laboratorium-analyse. Het vervaardigen van valse documenten is routine. Je moet de filosofie van deze mensen begrijpen die leven zonder enige ethische code, en moeten overleven in een politiestaat met een communistisch regime: er is geen ethiek. Men kent geen waarden. Geen moreel kompas. Het opstellen van een nep laboratoriumrapport is niet anders voor hen dan het planten van zaden: het is gewoon een stap die nodig is om geld te verdienen. Er is geen moreel verschil in hun gedachten tussen het vertellen van de waarheid en liegen. Het is een ‘relativistische’ moraal filosofie.

Nu zeg ik niet dat alle mensen in China leugenaars en oplichters zijn. Maar veel zijn dat wel! Iedereen die er echt geruime tijd gewoond heeft weet precies waar ik het over heb. Het is het land waar misleidende fabrikanten witte sesamzaadjes nemen en ze met giftige zwarte inkt kleuren, alleen maar om ze als ‘zwarte sesamzaadjes’ te verkopen. Dit is het land waar producenten van zuigelingenvoeding niervernietigend melamine aan hun formule toevoegen, alleen maar om een cent of vijf extra per pond te verdienen, zelfs als dit de dood van duizenden baby’s betekent. Het kan ze niet schelen! China is een land dat de moraal heeft verlaten en deze zelfs aanvalt. Het is een land waar de Falun Gong groep (voorstanders van meditatie en yoga beoefenaars) worden gearresteerd en in de gevangenis gegooid door een extreem onderdrukkende, dictatoriale regering.

Kijk, culturen zijn over de hele wereld verschillend. Wil je omgaan met echt aardige, intelligente en eerlijk mensen? Maak dan wat Nederlandse vrienden. Zij zijn de meest oprechte, morele en opgeleide mensen die je ooit zult ontmoeten.

Wil je omgaan met zeer innovatieve mensen die nauwgezet de regels volgen? Zorg er dan voor dat je een aantal Duitse vrienden krijgt. Ze volgen de regels. En ze zijn daarnaast ook nog slimme, innovatieve mensen. Briljante geesten. Enkele van de grootste wetenschappers in de geschiedenis kwamen uit Berlijn.

Wil je vrienden die razend creatie zijn? Dat zijn Amerikanen. Amerikanen maken de beste films, de beste muziek (nou ja, samen met Britse musici dan), en veel van de beste software op deze planeet. Amerikanen zijn rebellen. Ze breken de regels en creëren nieuwe wegen. Amerika is een natie, gebaseerd op rebellie. Maar als je mensen zoekt die je een mes in de rug zullen steken bij een zakelijke deal, ga dan naar China. Daar zul je de meest verraderlijke, oneerlijke bedriegers en leugenaars aantreffen, die je waarschijnlijk ooit zult ontmoeten, op de Nigeraanse ‘Prins Nubula’ na, die je per e-mail belooft dat je een miljoen dollar zult ontvangen, als je hem eerst maar even $ 5.000,00 wilt betalen.

Waarom je deze waarheden nergens anders hoort

china milieu

Ik weet dat het vertellen van de waarheid niet populair is, en niet politiek correct. Maar ik ben er niet in geïnteresseerd om een populariteitswedstrijd te winnen. Wat ik doe is gewoon keihard de waarheid vertellen, de waarheid waarvoor de meeste andere mensen te bang zijn om deze zelf te vertellen: Het hele idee van ‘biologische’ producten die uit China afkomstig zijn is een verontrustende contradictie.

En er zit een gapend gat in de regelgeving van biologische normen: er wordt niet geëist dat voedsel daadwerkelijk vrij is van kwik en andere verontreinigingen. Over het algemeen is ‘organisch’ een prachtige standaard en ik ben altijd een groot voorstander van biologisch geweest, maar als de USDA een ‘biologisch’ label aan een product verbindt dat uit China komt, moet je je echt eens op ‘de kop krabben’ en zeggen: “Ja, het zou best wel biologisch kunnen zijn, maar is het ook zuiver?”

Het kan best zo zijn, maar je weet het pas zeker nadat je het getest hebt. Van ‘biologische’ producten uit de Verenigde State kun je aannemen dat zij schoon zijn, maar biologisch vanuit China moet je aannemen dat het vervuild is totdat het tegendeel bewezen is.

Totdat China een zeer strikte milieuregelgeving invoert, is ‘biologisch’ vanuit China naar mijn mening grotendeels bedrog. Het is oplichterij. Je kunt jezelf voorliegen en zeggen: “Nou, het is BIOLOGISCH, dus moet het schoon zijn!” Maar je zult allerlei hoeveelheden kwik, lood, pesticiden en andere synthetische chemicaliën naar binnen werken.

Laboratoriumonderzoek bevestigen alles wat ik hier schrijf. Dit is het gemene kleine geheimpje van de biologische voedingsindustrie, waar niemand over spreekt.

China’s ecologische nachtmerrie
Hoe vervuild is eigenlijk het milieu in China? Zoals ik hierboven al meldde is het er zo slecht mee gesteld dat een Chinese milieuambtenaar onlangs meer dan 30.000 dollar kreeg aangeboden om 20 minuten in een plaatselijk rivier te zwemmen.  Hij sloeg het aanbod af, net als ieder weldenkend mens zou doen.

Zijn dit dezelfde rivieren die de gebruikt worden om ‘biologische’ gewassen mee te produceren?

Je zou je eens moeten afvragen: Kan het zo zijn dat het water van een rivier die zó vervuild wordt door afvalwater uit een ijzersmelterij en door allerlei andere chemische verontreinigingen – dat zelfs bacteriën vechten om te overleven – toch legaal over de gewassen kan worden gespoten, die als ‘biologisch’ naar Amerika worden geëxporteerd? Als je ‘biologisch’ voedsel, superfoods of supplementen die in China worden geteeld wilt kopen, MOET je hierover weten!

The Guardian meldt hierover:
Een recent regeringsonderzoek ontdekte dat het grondwater in 90% van de Chinese steden vervuild is; het grootste deel is zelfs ernstig vervuild. Het hoofd van het Chinese ministerie van waterbronnen zei vorig jaar dat tot 40% van de rivieren van het land ‘ernstig vervuild’ zijn, en uit een rapport van afgelopen zomer bleek dat tot wel 200 miljoen Chinezen op het platteland geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

china smog china smog 2

Tussen haakjes, dit is trouwens een heel ander verhaal, maar ik kan je met 100% zekerheid zeggen dat China heel hard onderweg is naar een ecologische ineenstorting. Het land heeft zich vervuild tot ver voorbij het punt van een duurzaam leven op de lange termijn. Kinderen worden geboren als mutanten. Rivieren ondersteunen geen leven meer voor vissen. In de bodem worden obscene niveaus van verontreinigende stoffen opgebouwd en deze is zo toxisch dat de gewasopbrengsten worden beïnvloed. De luchtverontreiniging in de steden is zo ernstig, dat
alleen al het feit dat je ademhaalt, kanker veroorzaakt. En daarbovenop kent China ook nog eens de één-kind-politiek, die heeft geleid tot een massale geslachtsmoord, waardoor meisjes routinematig – en ja, ik bedoel echt ROUTINEMATIG – vermoord, verdronken, verstikt, worden, omdat de familie een zoon wil, en geen dochter.

In zijn zoektocht naar economische macht, heeft China zichzelf tot de dood aan toe vergiftigd, en nu is het slechts een kwestie van tijd voordat de natie instort in een beerput van toxiciteit en leugens. De economische ‘boom’ van China is bijna voorbij, en het zal worden gevolgd door een milieu-implosie zo groot en walgelijk dat de wereld absoluut zal worden ontzet. Vergeet niet: China is zo corrupt dat men het openlijk dumpen van giftig afval direct in de grondwatervoorraden door fabrieken niet zal stoppen. In plaats van het erkennen van de bron van vervuiling, accepteren Chinese ambtenaren simpelweg steekpenningen om ze te verdoezelen. De corruptie in China is zo diep geworteld in de cultuur dat eerlijkheid en verantwoordelijkheid de misleiding nooit kunnen overwinnen.

Als je voedsel koopt in China, koop je, enkele uitzonderingen daargelaten, voedsel dat in het meest giftige milieu op de planeet Aarde wordt geproduceerd, geteeld door zo ongeveer de meest bedrieglijke en meest corrupte leugenaars en oplichters op deze planeet, geregeerd door een van de meest dictatoriale en tirannieke overheden die de geschiedenis ooit heeft gekend. Dat is het samengevat wel zo ongeveer.

Uiteindelijk heeft China te kampen met een terminale milieucrisis, die alleen maar wordt verergerd door een eeuwig corrupt, dictatoriaal, communistisch regime als overheid die vrijheid buiten spel zet en religie verbiedt, terwijl zij families dwingt om hun eigen baby dochtertjes te vermorden onder het mandaat van bevolkingscontrole.

Samengevat: China lijdt onder:

•Een ecologische nachtmerrie
•Een bijna volledig loslaten van moraal en integriteit
•Een zwaar corrupte communistische politiestaat die mandaat geeft tot de massamoord op babymeisjes

Wil je echt deze uitstraling in je lichaam krijgen?

Foto’s: met dank aan:

Adam Cohn:

http://www.flickr.com/photos/adamcohn/4267886203/

http://theboldcorsicanflame.files.wordpress.com

Copyright belongs to username “High Contrast”

Links in artikel:

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/feb/21/chinese-official-swim-polluted-river

http://www.naturalnews.com/024261_food_pet_melamine.html