Big Brother gaat verhuizen naar Jeruzalem

 

Big Brother gaat verhuizen naar Jeruzalem

de wereld zit op slot Natuurlijk wil iedereen graag weten waar Big Brother woont, zodat men hem kan lokaliseren en daarmee overeenstemmende maatregelen kan nemen om hem in de gaten te kunnen houden en neutraliseren. Het probleem met deze Grote Broer is echter dat hij zich overal en nergens bevindt. Hij is zonder vaste woon- of verblijfplaats, zullen we maar zeggen.

Control freaks

Toch is hij overal waarneembaar. Op iedere publiek openbare plaats waar camera’s hangen kan men hem vinden. Bevind jij je niet op een plek waar camera’s je in de gaten houden, dan kun je hem waarnemen in je broekzak, jaszak of tas, of waar jij je moderne tot draagbaar spionageapparaat geworden technologisch wonder dan ook maar opbergt. Dat mobieltje heb je toch altijd bij je, want je wilt zo graag overal en nergens bereikbaar zijn en niets missen van wat anderen te melden zouden kunnen hebben. Het grappige is echter dat velen via die moderne mobiele speeltjes ook graag willen weten waar hun vrienden e.d. zijn. Want hoe vaak hoor je niet in de trein of de bus iemand de telefoon opnemen en vragen: “Waar ben je nu?”. Of zelf diezelfde vraag beantwoorden, die door de ander wordt gesteld.

big brother gaat verhuizen
Die Grote Broer kan jou zelfs tijdens het bezig zijn met je computer thuis, intensief bestuderen en bespioneren. Er is een software, die op afstand geïnstalleerd kan worden en alle aanslagen op je toetsenbord registreert en opslaat(1). Dus ook dit wat je nu leest, terwijl ik het type is misschien wel al geregistreerd en opgeslagen. Dat al je internet dataverkeer en telefoongesprekken kunnen worden afgetapt, hebben verschillende klokkenluiders al meer dan genoeg aangegeven. En geloof maar gerust dat dit soort technologie zonder enig wettelijke basis of vermoeden van criminele of terroristische activiteiten en dus illegaal wordt toegepast. Maar ja, zij die de wetten maken achten zich ook geoorloofd om deze naar eigen believen te breken. Waaruit maar duidelijk mag worden, dat zij die zeggen en schrijven dat ze onze rechten en vrijheden beschermen, zelf de grootste schenders daarvan zijn!

Daarnaast zijn er nog vele zeer geavanceerde spionagetechnologieën, die bijvoorbeeld in de ruimte rond de aarde zwermen, of op afstand dwars door muren heen jouw elektromagnetisch veld kunnen lezen. Moet je je daardoor laten afschrikken om te doen wat je wilt doen? Ik dacht het toch niet! Je laat je leven toch niet beheersen door een stel psychopathische control freaks? Zij willen zo graag weten waar ieder mee bezig is, dat ze alles inzetten om dat tot stand te brengen. Ze willen iedere boer, scheet of voorkeur voor het één of het ander van iedereen in kaart brengen, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van wie ieder is en in hoeverre men een bedreiging voor hen kan zijn. Je kunt je daar met andere technologische middelen wel enigszins tegen beschermen, maar nooit helemaal.

Die control freaks beseffen echter niet dat hun ziekelijke paranoïde controlehouding een grotere bedreiging voor henzelf is, dan voor het gewone leven van miljarden andere mensen. Aangezien hier een demonisch geïnspireerd psychopathisch gedrag achter schuilt, genieten zij ook nog van het feit dat jij mogelijk weet dat je bespioneerd wordt en er vaak niets aan kunt doen. Dat is de psychopathische grondhouding van machtswellust. Ze wentelen zich daarin. Wat hun bedoeling er mee is, is dat zij alle vergaarde informatie ooit tegen jou denken te kunnen gebruiken. Op basis van voorspelbare patronen in je gedrag maken ze je persoonsprofiel op. Daarom is het van groot belang dat men zelf de eigen opgebouwde patronen doorziet en die voortdurend aanpast aan de veranderende omstandigheden. Dit hoeft niet op een krampachtige manier te gebeuren, maar kan simpelweg door te leren open te staan voor het zich telkens veranderende leven, dat in je aanwezig is en door je heen wil stromen. De aangemaakte persoonsprofielen worden gebruikt als eventueel belastend chantagemateriaal, zoals ze ook alle invloedrijke politici en andere bobo’s in hun vestzak hebben met vergaard belastbaar materiaal.

Alles wordt verboden verklaard

We lijken nu in een werkelijkheid te zijn aanbeland, waarin ieder menselijk gedrag als potentieel crimineel, terroristisch of anderszins afwijkend wordt gezien. Het probleem is echter dat de normen en criteria op basis waarvan gedrag, denkwijze en dergelijke worden beoordeeld, opgesteld zijn door demonisch bezeten psychopaten. Zij zijn zelf de meest afwijkend en zieke soort mensen, die op deze planeet aanwezig zijn. Zij willen de vanuit hun geestesziekte voortkomende gedragsregels aan iedereen opleggen. De wereld op zijn kop dus. De geesteszieken bepalen wat gezond is, hoewel ze daar geen enkel benul van kunnen hebben. Dit soort psychopathische norm- en criteriabepaling met betrekking tot wat normaal, gezond, ziek en afwijkend is, vindt binnen alle menselijk maatschappelijke gebieden plaats. Ik heb zelf jaren in de psychiatrie gewerkt. Ik heb daar mogen ervaren dat sommige door het farmaceutische maffiacomplex opgeleidde ‘geneesheren’ nog zieker waren dan de patiënten die ze moesten behandelen. Door mijn waarnemingen ten aanzien van de rest van de samenleving, ben ik ook tot de conclusie gekomen dat de meest gevaarlijke geesteszieken op dik betaalde banen in overheidsposities en het bedrijfsleven zitten en wat daar nog verder aan machtswellustelingen boven zweeft.

Om een totale controle te kunnen verkrijgen over de mensheid zal ieder authentiek spontaan menselijk gedrag verboden verklaard worden. Het zal volgens steeds meer voorschriften en verboden gereguleerd en gestandaardiseerd gaan worden. Een soort van Human Resource and Perception Management. Die Big Brother weet echter niet wat menselijk is, maar hij haat het intens. Daarom bestudeerd en bespioneerd hij ons en wil daarmee alles dat afwijkt van zijn door haat vervulde onmenselijkheid uitroeien. Maar laten we wel wezen. In feite is Big Brother ontzettend jaloers op ons mensen, omdat wij iets hebben dat hij niet heeft. Namelijk een ziel, waarin allerlei mooie menselijke gevoelens te ervaren zijn. Hij zou dat ook wel willen, maar kan het niet voor elkaar krijgen. Daarom wil hij ons verbieden om onze menselijkheid ten volle te ervaren en het zielsvoertuig daarvan bemachtigen. They want your soul!

Als Big Brother dat niet zou doen, dan zou hij immers voortdurend geconfronteerd worden met zijn eigen tekort en onvermogen. Hij breidt zijn gedragsregulatie en verboden steeds verder uit. In de afgelopen tijd hebben we dat volop waar kunnen nemen. Ons gehele leven wordt aan banden gelegd, alsof wij te dresseren en af te richten circusdieren zouden zijn. De aarde is daarmee tot een gevangenisplaneet geworden.

Bijzonder verbod

In de 20ste eeuw is er een heel bijzonder verbod geschapen, dat vooral sinds WOII en het ontstaan van de staat Israël van kracht is geworden(2). Dat verbod houdt in dat het absoluut uit den boze is, om te twijfelen aan de door de heersers van deze planeet weergegeven geschiedenis. Vooral met betrekking tot gebeurtenissen in die oorlog. Dit verbod heeft zich speciaal toegespitst op het heilig verklaarde getal van zes miljoen, dat door geen enkele reële documenten of anderszins wordt ondersteund. Eerder het tegendeel. Zij die dit verbod overtreden krijgen een crimineel aandoend etiket van antisemiet opgeplakt en dreigen, als zij te veel te koop lopen met hun visie, zelfs in de gevangenis te belanden. De aan dit verbod ten grondslag liggende paranoïde controledrang is zo sterk, dat men daar de gehele wereld mee denkt te kunnen beheersen. Deze absolute waanzin heeft de bedenkers van het antisemitisme, de Zionisten en haar vazalstaat Israël doen besluiten om een bijzonder technisch controlesysteem te ontwerpen, waarmee men overal ter wereld op ieder moment de verspreiding van antisemitisme op het internet, vooral via de social media, kan volgen en in kaart brengen.

“The new system for identifying anti-Semitism on the internet in real time was developed by a company managed and staffed with former members of military technology units and veterans of the IDF Military Intelligence’s Unit 8200. The system displays anti-Semitic discourse on social media networks on an interactive map.”(3)

Men kan er zeker van zijn dat de Zionist Mark Zuckerberg van Facebook, Google en andere IT-bedrijven er van ganser harte aan meewerken om die kaart actueel te helpen houden. Voor een afbeelding van de kaart zie (3). Maar als de Zionisten zo openlijk hun betrokkenheid bij valse vlagaanslagen kenbaar maken, zoals in Nice en München, dan lijkt het er op dat men bezig is het ‘antisemitisme’ gaande te houden en te versterken(4).

We moeten dus nu wel heel erg aan zelfcensuur gaan doen om te voorkomen dat het gehalte aan zogenaamd antisemitisme zichtbaar groter gaat worden op die kaart. Want stel je voor als dat gebeurt, dan kunnen we maar zo geconfronteerd worden met een valse vlagaanslag van de Mossad of één van haar onderafdelingen. Dat zijn immers geen lieve jongens en meisjes. Ze hebben niet voor niets de angst inboezemende en afschrikwekkende bijnaam aangenomen van Israelian Secret Intellignce Service (ISIS). We weten allemaal waar die voor staat en wat ze op haar kerfstok heeft. Maar laat duidelijk zijn dat deze angst opwekkende schrikbeelden bij steeds minder mensen een effect hebben. Zeker door de toename aan kennis betreffende de duistere en onmenselijk psychopathische kant van deze lui. Ze gebruiken ieder levend wezen voor hun eigen gewin.

Big Brother is naar Jeruzalem verhuisd

Het lijkt er nu dus op dat Big Brother naar Jeruzalem is verhuisd, wat uiteindelijk wel eens zijn hoofdkwartier zou kunnen gaan worden. Alwaar de rechters in het gebouw van het Israëlische Hooggerechtshof (4) wachten op het grote werk dat hen te doen staat, in opdracht van hun satanische meester de Valse Messias. Maar zijn identiteit is voor een toenemend aantal mensen zichtbaar geworden en dat aantal blijft groeien. Lees maar eens de volgende uitspraak van de grondlegger van het Zionisme, Theodore Herzl.

vrienden

Het laat zien hoe het Zionisme haar eigen antisemitische vijand heeft geschapen, als decor voor het prepareren van het wereldtoneel voor de komst van haar meester. Geheel volgens de bekende dialectische heerserstraditie. Wanneer men die uitspraak werkelijk tot zich door laat dringen en met deze in gedachte houdend naar de ware geschiedenis van de 20ste eeuw kijkt, dan mag duidelijk zijn dat antisemitisme een uitvinding is van hen die zeggen daar slachtoffer van te zijn. Het is bedoeld om de eeuwige slachtofferrol op geopolitiek en sociaal-maatschappelijk gebied ten volle uit te kunnen buiten.

En natuurlijk zijn zij overal op machtsplaatsen geïnfiltreerd om zo hun meesterplan voor het verkrijgen van werelddominantie vorm te kunnen geven. Zij doen dit door op geopolitiek niveau overal in te grijpen met de hun agenda dienende manipulaties. Het is niet voor niets dat de onlangs officieel beëdigde Amerikaanse president Trump zijn onvoorwaardelijke steun aan Israël heeft uitgesproken. Trump heeft al aangegeven er in ieder geval voor te willen zorgen, dat de ambassade van de VS zo dicht mogelijk bij het satanische vuur in Jeruzalem zit. Hij wil deze daarom van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsten(5). Trump zal in mijn beleving tijdens zijn regeerperiode dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de Pax Americana naar een Pax Judeïca. Deze zal uiteindelijk echter een Pax Satanica blijken te zijn.

TRump

Amper had ik bovenstaande laatste zinnen geschreven, toen mijn oog viel op een opmerkelijk artikel op RT(6). Daarin wordt aangegeven, dat op 3 januari het door een Republikein in het Huis van Afgevaardigden ingediend voorstel stilletjes is aangenomen. Het betreft een voorstel om de VS uit de VN te laten treden. Tegelijkertijd werd besloten dat de VS haar financiële bijdrage aan de VN drastisch zou gaan verminderen. Als de VS werkelijk uit de VN treedt, dan zal het hoofdkwartier daarvan uit New York moeten verhuizen. Als sinds 2014 wordt er een promotiecampagne gehouden om het VN-hoofdkwartier naar Jeruzalem te verplaatsen(7). Daar wordt de hoop aan gekoppeld, dat dit een werkelijke wereldvrede zou kunnen brengen. Maar ja wat voor soort wereldvrede? Een vrede onder een rigide fascistoïde dictator?dromen van

En alas, zo komt alles bij elkaar en zal Big United Nations Brother zeer waarschijnlijk zijn hoofdkwartier in de komende tijd in de Heilige Stad gaan vestigen. Het past allemaal in het plaatje van de voortschrijdende ontwikkelingen zoals ik hiervoor heb beschreven. Hier(8) kun je een iets kritischer en enigszins humoristisch artikel lezen over de verhuizing van Big Brother naar Jeruzalem. Maar ook de Rooms Katholieke Kerk (RKK) en haar protestante aftakkingen komen hier in beeld. Volgens een artikel op de site van Henry Makow(9) heeft het Zionistische Jodendom er alles aan gedaan om de RKK en haar aftakkingen te infiltreren en naar haar hand te zetten. Met als doel ieder moreel besef bij gentiles/goyim uit te roeien, als voorbereiding op de komst van hun Universele Koning van Israël. Deze zal volgens hen over de hele wereld heersen. Een citaat uit dit artikel:

“We must always bear in mind that the Catholic Church is the only institution which has stood, and which will, as long as it remains in existence, stand in our way.  The Catholic Church, with her methodical work and her edifying and moral teachings, will always keep her children in such a state of mind, as to make them too self-respecting to yield to our domination, and to bow before our future King of Israel…”

Geen Jodenhater

Voor alle duidelijkheid wil ik nog even helder maken, dat ik geen jodenhater ben. In verschillende eerdere artikelen over dit onderwerp heb ik dat ook duidelijk aangegeven. Ik maak echter een helder onderscheid tussen wat een echte semitische Jood is en wat een politiek georiënteerde op wereldoverheersing gerichte Khazaarse Jood is(10). Het is een historisch bewijsbaar feit dat de Khazaren met behulp van een identiteitsdiefstal het Jodendom hebben gekaapt en misbruikt voor hun eigen Zionistische veroveringszucht en moordlust. Er is genoeg op het internet te vinden dat dit ondersteund. Dus waar het hier om gaat is dat de Khazaarse ´Joden´ hun heilige boeken misbruiken, o.a. de Talmud, om aanspraak te maken op de in die boeken aan hen beloofde heersersrol op deze planeet. Met behulp van satanisch geïnspireerde grootschalige bloedoffers op de vele oorlogsslacht- en offervelden menen zij dat te kunnen bewerkstelligen. Die ontwikkeling is al heel lang gaande en zal zich in de komende tijd steeds verder doorzetten. In mijn beleving zal Trump daar, vooral door zijn toch wel vijandige houding ten aanzien van Iran en wat daar verder uit voort zal komen, een vitale rol in spelen. Mocht ik het hierin totaal fout hebben, zal ik dat zeker volmondig toegeven.

Katholicisme en Zionisme

Sinds de Rothschilds in 1823 het beheer namen over de financiën van de RKK(11) en sinds zij in 1829 Jeruzalem hebben opgekocht(12), zijn zij nu bij machte om de RKK richting een erkenning te manipuleren van de Valse Messias op zijn troon in Jeruzalem.

“The Zionists and the Vatican Conspiring Together

Hendrie presents a mountain of evidence, buttressed by factual documentation, proving that MYSTERY, BABYLON THE GREAT is both of Zionism and of Rome.

The evidence, says Hendrie, leads to the inevitable conclusion “that the Roman Catholic Church was established by crypto Jews as a false “Christian’ front for a Judaic/Babylonian religion.” Moreover, “that religion is the nucleus of a world conspiracy against man and God.”

Could this be? Could the Vatican and its Supreme Pontiff be the world’s greatest and most stultifying evil hoax? Are the sinister leaders of the serpentine Synagogue of Satan the actual hidden masters who pull the strings of the Papacy?”(13)

We zien nu alle kunstmatig geschapen religieuze tegenstellingen in elkaar schuiven(14). Zoals ik in het artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO'(15) heb beschreven zullen die landen uiteindelijk ook aansluiten bij de club.

In mijn beleving kunnen we dit jaar de finale voorbereidingen gaan waarnemen voor de overgang van de Pax Americana naar de Pax Judeïca. De Amerikaanse verkiezingen hebben een voorbereidende rol gespeeld in het onbewust programmeren van grote bevolkingsgroepen ten aanzien van wat ons nu te wachten staat. Daarbij moest Trump op de voor hem bestemde plek gezet worden(16). Waar het voor ons in de komende tijd om zal gaan is, om te kiezen tussen twee wegen. De ene is een ‘road to nowhere’ en leidt dus regelrecht de afgrond in. De andere is de weg die leidt naar ons diepste wezen.

Eigenlijk willen we allemaal controle

Die Grote Broer is een toch wel heel slimme jongen, want hij heeft door onze maatschappelijke opvoeding een moeilijk te traceren kopie van zichzelf in ons geprogrammeerd. Hij heeft zich verstopt waar niemand hem zoekt, namelijk in ieders innerlijk. Er draaien allerlei eindeloos zich herhalende programma’s, die daar de verschillende Big Brother-aspecten weerspiegelen. Zie er nu maar eens achter te komen waar deze verborgen zijn en hoe die er uit zien. In het voorgaande met betrekking tot het gebruik van mobieltjes gaf ik al aan dat men ook graag wil weten waar een ander uithangt. Dat is maar een heel klein aspect van Grote Broer’s kopie. Het wordt pas interessant als je bij jezelf eens gaat onderzoeken hoe je in relatie tot anderen, uit een behoefte aan zekerheid en veiligheid, de neiging hebt om alles en iedereen te willen controleren en beheersen. Dat kan soms op heel subtiele en ook manipulatieve manieren gaan. Het gebeurt in alle menselijke relaties.

Grote Broer is ook wel zo slim om ons op allerlei zijsporen te laten belanden, om maar aan zijn werkelijke ontdekking en onthulling te ontkomen. Zijn grootste wapen om die ontdekking te voorkomen is angst. Angst om jezelf te zijn, jezelf dus voortdurend te be- en veroordelen en daarom te censureren. Zelfcensuur is het krachtigste en machtigste censuurwapen. De Stasi in het voormalig Oost-Duitsland wist dit wapen heel goed te hanteren.

Eigenlijk willen we ook allemaal onszelf kunnen zijn!

Dus de internetcontrole door de Zionistische geesteszieken ten aanzien van antisemitisme, is de volgende stap in het proces van angst aanjagen en mensen tot zelfcensuur te dwingen. Maar moeten we ons daar door laten bepalen? Ik dacht het toch niet! Want al die mooie met de mond en op papier beleden frasen over vrijheid van meningsuiting, kunnen we alleen maar leven door ze toe te passen. Daarmee wil ik vanzelfsprekend geen haatdragende propaganda bevorderen, maar er wel op wijzen dat de waarheid – voor zover die in overeenstemming is met het eigen moreel gefundeerde geweten – gezegd en geleefd mag worden.

Wees dus jezelf, want een ander kan dat niet voor je doen!

Arend Zeevat 23 januari 2017

Bronnen en verwijzingen:

(1)https://en.wikipedia.org/wiki/Keystroke_logging zoek zelf maar verder op key logging
(2)http://gedachtenvoer.nl/page/wat-is-een-antisemiet.html
(3)https://www.sott.net/article/340366-New-system-created-to-identify-anti-Semitism-on-the-web
http://www.rense.com/general44/gikdeb.htm
(4)http://www.veteranstoday.com/2016/07/25/wilf/
(5)http://www.zerohedge.com/news/2017-01-22/netanyahu-trump-talk-phone-sunday
(6)https://www.rt.com/usa/374754-us-leave-united-nations-bill/
(7)http://mondoweiss.net/2014/11/jerusalem-moving-headquarters/
(8)http://www.themideastbeast.com/headquarters-united-nations-moved-israel/
(9)https://www.henrymakow.com/jewish_peril.html#sthash.nI1MTRYy.dpuf
(10)http://gedachtenvoer.nl/page/wie-zijn-de-echte-Semieten.html
(11)http://rense.com/general77/POWERS.HTM
(12)https://socioecohistory.wordpress.com/2015/09/30/1829-newspaper-rothschilds-have-purchased…
(13)http://www.texemarrs.com/032011/solving_mystery_babylon.htm
(14)http://gedachtenvoer.nl/page/informatietijdperk-hoofd-en-bijzaken.html
(15)http://gedachtenvoer.nl/page/zionisme-Rusland-China-NWO.html
(16)http://gedachtenvoer.nl/page/het-paarse-Amerika.html

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand
De laatste 5 nieuwe artikelen | alle artikelen |
dotcom.radio


Disclaimer:
NepNieuws, daar is het internet, de TV, de Radio en de Krant van vergeven. Doe dus ALTIJD je eigen onderzoek op startpage.com. Vermijd Google die zijn rating heeft aangepast en de MSM de voorkeurpositie geeft. Zoek met meerdere woorden: “woord1+woord2” Zoeken met het + teken en aanhalingstekens geeft verfijnde specifieke resultaten. Ook zoeken met een complete zin is soms een goed idee. Leer zelfstandig nieuws te verzamelen en leer NepNieuws te herkennen van een grote afstand.