Bewustzijn is de sleutel tot de wereldwijde verandering


bewustzijn Diegenen die ons samenleving manipuleren en beheersen, houden zich minder en minder aan de vraag of we in hun zorgvuldig gekweekte 5de-zintuig geloven, hun 3-dimensionale valse realiteit aannemen, of in het wereldtheater van illusie meespelen. ……

30 augustus 2017
Door Paul A. Philips – Gastschrijver voor Wake Up World
Vertaling: Henk Mutsaers

bewustzijn is de sleutel

…. Ze geven meer en minder zorg aan het feit dat in dit theater van illusie – wij het publiek – ons in toenemende mate afkeren, dat er sprake is van een kloof in het afscheidende landschap, dat ooit werd geacht echt te zijn, aangezien de betonnen muur erachter is blootgesteld; Dat er meer en meer van ons in het publiek worden gedetecteerd die eraan verbonden zijn, verbonden aan de marionettenpoppen, zoals de politieke poppenspelers, en veel van ons kunnen nu zien dat hun snaren worden aangestuurd door marionetten-spelers die niet meer in de schaduw zijn verborgen …

In zekere mate maakt het de marionetten-spelers niet uit dat hun illusionistisch theater, dat ons sinds eeuwen heeft bedrogen, met al zijn valse vrijheden, wordt blootgesteld en uiteenvalt. De hele valse voorspelling, de opstelling, zowel het podium als het auditorium zijn energie uitputtend en kostbaar voor hen om te onderhouden. En nu, in hun arrogantie, beschouwen de controllers zich in zo’n positie dat onze toenemende weerstand futiel lijkt te zijn.

Is het maar een kwestie van tijd voordat het theater van illusie overbodig wordt voor hen, omdat ze steeds meer vertrouwen krijgen dat zij hun geplande wereldonderwerping zullen bereiken, ongeacht onze weerstand?

Na het ontdekken van hun geplande wereldovername, volgt onvermijdelijk de vraag

Wat kunnen we eraan doen?

Zeker, vanuit een linker hersenen oogpunt; Door middel van analyseren, rationaliseren en redeneren, is er nogal wat gepraat over mogelijke antwoorden op hoe om te gaan met deze situatie. Er zijn inderdaad een aantal goede reacties geweest met veel praktische inzichten. Echter, dit alleen is niet de echte oplossing. De echte oplossing ligt in een verschuiving in het bewustzijn .

Onze overweldigende – onbeheersbare – massa ontwaking is wat de werelds heersende elite het meest vreest. Aangezien we hen en hun medewerkers sterk overtreffen in aantallen, weten ze niet hoe ze ons totalitair onder controle kunnen houden, zelfs met hun geavanceerde technologie .

Dus de echte vraag is hoe we ons bewust worden?


“Er is een strijd van twee Wolven in ons allemaal.

‘De ene is het KWAAD – het is boosheid, haat jaloezie, hebzucht, geweld, ego, discriminatie, egoïsme, wreedheid, minderwaardigheid, wrok en leugens.

‘De andere is het GOEDE – Het is liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid, mensheid, eenheid, empathie, omgeef, genegenheid, vrijgevigheid, medelijden en waarheid.

“De Wolf die wint? – Dat is degene die je steeds weer voedt. ‘

– Cherokee spreekwoord


We worden bewust door ervoor te kiezen. Door te handelen op die synchroniciteiten (zinvolle samenvallen): Handelen op datgene dat ons roept, beweegt en inspireert … Actief en actie ondernemen door naar onze innerlijke stem te luisteren, afkomstig uit ons innerlijke wezen; Aandacht besteed aan die gevoelens en basale instincten …

Bewustzijn betekent komend vanuit het hart, in contact komen met en in een staat van intuïtief weten. Daarom geeft het bewustzijn in tegenstelling tot het internet toegang toegang tot ons ‘innerlijke net’.

Het kiezen om zich bewust te zijn betekent dat je jezelf loskoppelt van de geestcontrole programmering; Ontsnappen aan de gevolgen van de fysieke, mentale, emotionele en geestelijke gevangenschap veroorzaakt door onderdrukking …

Het kiezen via het bewustzijn brengt ons op een weg die sinds mensenheugenis aan ons is geweigerd als een ras. Als ‘mens worden’ moeten we die uitdrukking van liefde, vreugde, vrede, nederigheid, waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn. Veel mensen weten dit, maar ze moeten hun hoofd boven de barrière krijgen en de moed en overtuiging hebben om het uit te drukken.

Na het ontbreken van de geestelijke programmering en het opleggen via anderen, met multidimensionale bewustzijn, ontsnappen aan de dualistische beperkingen van materie, energie ruimte en tijd, pas dan is alles mogelijk .

Dit is de sleutel tot de wereldwijde verandering en het realiseren van onze lange achterstallige transformatie. Dit is de verschuiving in het bewustzijn dat nodig is om een uitkomst te manifesteren die verschilt van de geplande denkbeelden door de psychotische slavinnen.

Inderdaad, de keuze is aan jou. Maar als je die nog niet hebt, zal je dan het bewustzijnspad kiezen? Zal je het nu gaan kiezen en het verschil zien dat het kan maken voor de toekomst van je, je familie en vrienden?

Ben je in of uit? Kun je erop rekenen om die keuze in bewustzijn voor wereldwijde verandering gaat brengen?!

In liefde, vrede en licht,

~ Paul

Over de auteur:

Paul-A-Philips: Mijn blogs, artikelen en video’s en mijn gerelateerde alternatieve nieuws / website van de natuurlijke gezondheidszorg NewParadigm.ws staat voor de mogelijkheid om een ??wereld te creëren die voor iedereen een verschil maakt. Ik studeerde af in de biomedische wetenschappen. Mijn website is scherp op gezondheidszaken en legt het verwante bedrog bloot …

Echter, in de loop der jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat bijna elk onderwerp onder de zon moet herdefiniëren met meer waarheid, eerlijke en integrale benaderingen in theorie en praktijk, vandaar de naam ‘New Paradigm’. Vanuit deze nieuwe benaderingen, van de ‘verbeelding van onszelf’, vanuit onze visies, kan een ‘nieuw tijdperk’ in de mensheid ontstaan!

Ga naar NewParadigm.ws voor meer informatie. https://www.newparadigm.ws/

spreuk verlaat de stad