Bewustwording: Hoe denk jij ?

Bewustwording: Hoe denk jij ?

hoe denk jij Denken kan omschreven worden als een innerlijk of mentaal proces waarbij een beeld of voorstelling (van iets of iemand), herinnering (van iets of iemand), of idee (inzicht, begrip, plan) wordt gevormd. Nooit geweten dat er zoveel manieren zijn om te denken … en te leren denken. Hoe denk jij?

hoe denk jij

Wat is jouw manier van denken?

Logisch denken: Logisch denken maakt je slimmer. Het is een soort sportoefening in het denken. Het maakt je sterker in je verschil van meningen met anderen, zonder die ander of jezelf te kort te doen.

Kritisch denken: Dit is van belang omdat er elke dag meningen en informatie op je afgevuurd worden die niet altijd jouw belangen dienen! Je bent dus aan jezelf verplicht om kritisch te denken!

Analytisch denken: Dit is het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen. Analytisch denken is nauw verwant aan kritisch denken. Je maakt duidelijk onderscheid tussen hoofd – en bijzaken, tussen symptomen en oorzaken, tussen feiten en opvattingen. Je bepaalt eerst de hoofdlijnen en detailleert later. Je ziet trends en patronen in ogenschijnlijk losstaande gegevens. Je gaat logisch en methodisch te werk in je denken.

Negatief ~ Positief denken: Negatieve ervaringen behoeden ons om een fout twee keer te maken. Dat betekend echter niet dat mensen die negatief denken zichzelf behoeden voor het maken van fouten. Het is zelfs zo dat geen actie ondernemen de grootste fout kan zijn. Succes wordt zelfs gezien als het steeds weer leren van fouten daarbij komt positief denken als handig hulpmiddel om de hoek kijken om je het nodige doorzettingsvermogen te geven.

Zwart ~ Wit denken: Dat is een fenomeen wat ieder wel uit eigen ervaring kent. Als je plotseling door boosheid wordt gegrepen zul je je onredelijker uiten dan wanneer je de tijd hebt gehad om afstand te nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat zwart-wit denken met name optreed onder stress.

Abstract denken: Bij het abstract denken gaat het meer om voorstellingen die men van bepaalde zaken kan maken die men niet in de realiteit kan zien, voelen of met andere zintuigen waar kan nemen. Abstract denken vindt plaats vanuit het geheugen waardoor dementerende mensen problemen ondervinden met abstract denken.

Beeld – denken: Als we visueel waarnemend ingesteld zijn ontstaat er een beeld op ons netvlies.

Intuïtief denken: Intuïtief denken is denken zowel vanuit de creativiteit als de emotie. Het kan instinctief vanuit het onderbewuste naar boven komen. Wat heeft de bovenstaande film voor emoties bij je teweeg gebracht. De vraag is dan ook heeft het nieuwe inzichten gegeven in je denkproces?

Leren denken: Het moge duidelijk zijn dat het denkproces nog niet zo eenvoudig is en het een hele materie is die je dient te leren, ….. steeds weer opnieuw je hele leven lang!

Niet over nadenken: Dit is een vorm van struisvogelpolitiek als het om belangrijke zaken gaat.

Systeem – denken: Welke systemen & processen spelen een rol in je leven die wellicht onbewust je denken beïnvloeden? Hoe ben je opgevoed, welke inzichten heb je verkregen vanuit je opleiding? Zijn deze inzichten wellicht inmiddels achterhaald met de voortschrijdende wetenschap of opgedane kennis?

Economische denken:  Dit roept vragen op als: Hoe wil ik mijn tijd verdelen? Waar wil ik mijn energie instoppen. Wat wil ik graag bereiken? In de vrije markt waarin wij leven zal je altijd economisch moeten leren denken.

Commercieel denken: Dit betekent niet alleen geld aan iets verdienen maar ook als je denkt; “Wat zit er voor mij in”, dan ben je commercieel aan het denken!

Oplossinggericht denken: De focus op oplossingen en niet op problemen, op de toekomst en niet op het verleden, maakt de weg vrij voor een positieve en pragmatische manier om vooruitgang te boeken. Oplossingsgericht denken werkt!

Wetenschappelijk denken: Vaak wordt ‘wetenschappelijk denken’ geassocieerd met extreem verstandige intellectuelen die beschikken over tonnen boekenkennis. Maar ‘wetenschappelijk denken’ is veeleer een geesteshouding, een manier van denken en van omgaan met de wereld om ons heen in een poging die beter te begrijpen. Het is vanuit een aangeboren menselijke verbazing en nieuwsgierigheid door voelen, denken, proeven, proberen, ervaren en experimenteren, komen tot antwoorden op je onderzoeksvragen.

Cognitief denken: Nieuwe informatie en ideeën snel kunnen analyseren, verwerken en in je op kunnen nemen maar vooral ook actief kunnen toepassen.

Denken in mogelijkheden: Dit is niet iedereen gegeven. Vaak beginnen mensen ergens niet eens aan omdat ze door alle onmogelijkheden op de weg simpelweg geen zicht hebben op de mogelijkheden.

Pragmatisch denken: Pragmatisch denken wil zeggen, dat je je niet op ideale situaties richt, maar op het praktisch haalbare binnen de gegeven omstandigheden.

Realistisch denken: De belangrijkste denkfout die mensen maken is te denken dat hun gedachten feiten zijn en vervolgens te vergeten dat het slechts hun gedachten waren. Iemands gedachten over een gebeurtenis bepalen wat er gevoeld wordt bij die gebeurtenis en wat er fysiologisch in het lichaam gebeurt. Het is dus niet de activerende gebeurtenis maar de gedachten en gevoelens over die gebeurtenis die bepaalt of er, en hoeveel stress er ontstaat.

Innovatief denken: Innovatie is cruciaal voor het toekomstige succes van een ieder. Om succesvol mee te draaien in een maatschappij die snel verandert, moeten we innovatief zijn. En, … is het niet zo dat elke innovatie vooraf gegaan wordt door een idee, een gedachte?

Divergent denken: Bij divergent denken is men bezig om zoveel mogelijk oplossingen te bedenken, die mogelijkerwijs tot een oplossing van het probleem of het bereiken van het gestelde doel leiden.

Vooruit denken: Bij vooruit denken schiet bij mij altijd het woord regeren te binnen! Regeren is vooruit zien. Dat betekent in realiteit maar al te vaak: “We moeten zien dat we de komende regeerperiode doorkomen”. Voor wat betreft je gezondheid, welbevinden en inkomen gaat het dus niet om het heden, maar ook de rest van je leven.

Concreet denken: Dit betekent dat men denkt over onderwerpen die het heden betreffen of die tastbaar zijn.

Is deze pagina iets voor je om over na te denken?: Nooit geweten hoeveel manieren en benamingen er zijn om mijn gedachten te ordenen. Jij?

Groot denken: Dit ben ik nu aan het leren! Probleem oplossend denken.

Lees ook;
Wat is jouw referentiekader?
Wereldnieuws
We leven in een heel surrealistische wereld heden ten dagen