Ben ik nu radicaal aan het worden, …. of gemaakt?


even radicaal bijtanken Ben ik nu radicaal aan het worden ..

Radicaal: Iemand die fundamentele of revolutionaire veranderingen in de huidige praktijk, voorwaarden of instellingen bepleit.

Radicaal is de laatste jaren steeds meer een beladen woord en wordt in één adem genoemd bij mensen die ten strijden trekken voor hun idealen.

radicaal idee

TEN STRIJDEN TREKKEN IN WOORD EN DAAD

Radicaal wordt gelijk in verband gebracht met extremist, terrorist, maar het kan ook gewoon op de ouderwetse manier: vreedzaam. Volgens de Van Dale is radicalisme niets meer of minder dan “de neiging tot diepingrijpende hervormingen” Er staat dus nergens hoe deze hervormingen tot stand dienen te komen. Er is bovendien nog het oude gezegde: “de pen is machtiger dan het zwaard”.

Hoe kom ik ‚ineens’ op die radicale gedachten?
Het is voor mij maar al te duidelijk dat radicale gedachten als zaadjes zijn die gedurende tijd één voor één ontkiemen. En ‚ineens’ ga je daarover in de pen klimmen. Zo is het ook weer niet, je schrijft al jaren over wat je allemaal ervaart, hoort en ziet. Alleen de bewoordingen waarin je daar over schrijft worden radicaler. Het uiten van radicale gedachten moet leiden tot provocaties. En het uitlokken van provocaties maakt dat mensen moeten gaan -nadenken- over wat ze moeten / willen zeggen. “Bingo”, ze moeten nadenken, vragen gaan stellen ….. het eerste doel is bereikt!

Zomaar iets roepen tegen iemand die radicale gedachten heeft zal niet zo een, twee, drie tot het gewenste resultaat leiden. Immers die radicale gedachten-zaadjes hebben lange tijd nodig gehad om te ontkiemen. Met andere woorden, je moet eveneens lang nadenken en veel kennis verzamelen voor je een radicalist kan provoceren.

De AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) over radicaliseren: “Het (actief) nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes (middel), die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect).

Als ik deze zin naar mijn radicale denkbeelden ga ontleden
dan sta ik wellicht binnenkort ook op de radar van het AIVD?

Diep ingrijpende veranderingen in onze maatschappij zouden zijn, het buiten spel zetten van de grote bankinstellingen en een einde maken aan het ‚ons’ opgedrongen piramide geld stelsel. Een einde maken aan het corporate voedingssysteem zodat mensen zich weer kunnen gaan voeden met biologische en GMO vrije producten waardoor als een gevolg het verderfelijke farmaceutische geld-verdien-systeem een zachte dood kan sterven. Dat de ‚democratische’ rechtsorde hier niet van gediend is lijkt me evident. De democratie is er immers niet voor ons maar voor de grote multinationals en de rest is niets meer of minder een groot toneelspel opgevoerd door de vele dik verdienende marionette poppen waarvan er velen goede cijfers scoorden op de hogere toneelschool.

Hoe zouden we als groep deze radicale ideeën nu eens vreedzaam in een hechte
samenleving in de praktijk kunnen brengen? Droom even mee ……..

Als we een oude fabriek of oude centrale kunnen opkopen voor zeg één Euro en deze als gemeenschap gaan exploiteren. Op het dak komen zonnepanelen en windturbines. Geïnspireerd door het energie opslag plan van Ir. Lievense zouden we boven in de bouw watertanks kunnen plaatsen voor de energie opslag. Bij het vervolgens weer opwekken van energie in de ‚stille’ uurtjes krijgt dit water ook weer energieke waarde en zou het met de toepassing van de juiste gesteentes tot hoogwaardig drinkwater ‚omgetoverd’ kunnen worden van een kwaliteit waarvan de waterleidingbedrijven alleen maar kunnen dromen. De rest van de bouw kan dan benut worden als ‚greenhouse’ zodat we groenten kunnen kweken met gebalanceerd UVA / UVB licht en vrij van chemtrails die stilletjes goedgekeurd worden door onze democratische marionetten.

Zo zouden we dus in een klap het energieprobleem, een belangrijk deel van de voedselvoorziening en energetisch water kunnen produceren wat weer een enorme boost zou geven aan de algemene volksgezondheid van ‚onze’ locale gemeenschap. We zouden verder kunnen denken aan de oprichting van onze eigen ziektekostenverzekering waar de betekenis van ziektekosten vervangen wordt door preventie. Een ieder zou met de NES scan methode begeleidt worden naar een optimale gezondheid en we zouden zelfs kunnen denken aan een kleine privé kliniek waar met behulp van geavanceerde Infrarood Regulatie Thermografie de geringe kosten voor de baat uit kunnen gaan. Iedereen blij … behalve de locale apotheek die zijn biezen wel kan pakken want Dorothy Merritt, MD kwam met een mindere aanpak al tot 82% medicijn reductie en zeer tevreden patiënten / klanten.

Het lijkt mij dat je in zo’n gemeenschap wel mensen kunt inspireren om deel te nemen aan een LETS kring en locale munt. Een locale munt die pas echt gaat floreren als die ook uitgegeven kan worden binnen de gemeenschap Zo zouden de kleren weer lokaal geproduceerd kunnen worden, net als vroeger een locale brouwerij want er moet wel een beetje leven in de brouwerij zijn. Wellicht kunnen we wat auto’s ombouwen op waterstof, als het ergens anders ter wereld kan waarom dan niet in mijn droom-economie. Er zal ongetwijfeld een slimme ondernemer opstaan die een 3D print-shop zal starten, zeg maar een moderne variant van de winkel van sinkel.

Dit alles bij elkaar opgeteld zal best wel een berg werkgelegenheid met zich meebrengen en als we daarbij zo min mogelijk of liefst niets meer afnemen aan ‚diensten’ van de overheid krijgen we een eerlijke, gezonde florerende samenleving. Best wel radicaal maar volkomen vreedzaam te realiseren.

Het enige wat er dient te gebeuren is een einde te maken aan het verdeel en heers spel in de politiek en samen te gaan werken.

— Henk Mutsaers

P.S. Krijg ik nog wat provocaties?

mijn luchtkasteel