Bedreigen AGE’s in de voeding de volksgezondheid?

AGE’s in onze voeding

age reader BEDREIGEN AGE’s IN DE VOEDING DE VOLKSGEZONDHEID ?
Wetenschappers luiden noodklok over stof in voeding die gelinkt is aan overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekte en de ziekte van Alzheimer.

AGE staat voor: Advanced Glycation Endproducts

age reader

Advanced Glycation Endproducts

Vrijwel niemand weet wat dat zijn, maar dat staat op het punt te veranderen: gevorderde glycatie eindproducten, in het Engels afgekort tot AGE’s, gaan de wereld van voeding en gezondheid op de kop zetten. Op 28 april gaven de belangrijkste AGE-wetenschappers uit binnen- en buitenland in Amsterdam een perspresentatie over de gevaren van AGE’s in voeding.

AGE’s zijn verbindingen die op grote schaal ontstaan tijdens de productie van voeding in de fabriek. Ze worden ook kunstmatig aan levensmiddelen toegevoegd om de smaak en houdbaarheid te verbeteren. Tijdens het koken loopt het gehalte nog verder op.

Lang werd verondersteld dat AGE’s in voeding geen kwaad kunnen. De aanwijzingen stapelen zich echter op dat AGE’s betrokken zijn bij een reeks wijdverbreide ziekten, zoals overgewicht (speciaal buikvet), diabetes, hart- en vaatziekten, nierziekten en dementie.

Alzheimer

“Mensen moeten voor AGE’s gewaarschuwd worden, net zoals ze worden gewezen op de gevaren van transvetzuren, tabak en overmatig gebruik van zout, vet en suiker,” zegt de Amerikaanse wetenschapper prof. dr. Helen Vlassara. Zij roept de levensmiddelenindustrie op het AGE-gehalte in hun producten te verminderen.

Vlassara geldt wereldwijd als de toonaangevende autoriteit op het gebied van gezondheid en AGE’s in voeding.?Onlangs nog publiceerde Vlassara een studie die een verband tussen de ziekte van Alzheimer en AGE’s uit voeding suggereert. Op basis van eerdere experimenten met proefpersonen betoogt Vlassara dat halvering van de dagelijkse dosis voedings-AGE’s al tot grote gezondheidswinst leidt, zoals afvallen, verlies van buikvet en een verbeterde suikerhuishouding.

In april verscheen de Nederlandse vertaling van haar boek ‘The AGE-Less Way’ in het Nederlands als ‘Het anti-AGE-dieet’. Prof. dr. Helen Vlassara is directeur van de afdeling Experimentele Diabetes en Veroudering en hoogleraar Medicijnen en Geriatrie aan de Mount Sinai School of Medicine in New York. Samen met haar onderzoeksteam bestudeert zij al meer dan 35 jaar de gezondheidseffecten van AGE’s. Zij vindt het de hoogste tijd dat het publiek wordt gewaarschuwd voor deze giftige stoffen in onze voeding. Internist en vasculair specialist Dr. Andries Smit van het UMCG ontwikkelde een methode om de AGE-status snel en op een niet invasieve manier betrouwbaar vast te stellen. Deze nieuwe diagnostische methode hebben wij opgenomen in de praktijk en geeft direct een betrouwbare risicoanalyse op hart- en vaatziekten.

De Age reader belicht de huid van de onderarm met ultraviolet licht en analyseert de fluorescerende eigenschappen die veel AGE’s hebben. De AGE’s in de huid zijn een graadmeter voor de AGE waarden elders in het lichaam.

De AGE-reader geeft een goede indicatie van de ‘biologische leeftijd’ van de cli?nt.

Want zeg nu zelf wie gaat er voor onze gezondheid zorgen als wij het zelf niet doen?
Iedereen kan de inname van AGE’s eenvoudig terugbrengen naar een veilig niveau met de recepten en regels van het anti-AGE-dieet. Dit is niet de zoveelste dieet-hype, maar een wetenschappelijk geteste, evenwichtige voedingswijze die nergens botst met de algemeen geldende richtlijnen. Je kunt het anti-AGE-dieet zelfs combineren met elk ander dieet. Calorie?n tellen en honger lijden zijn niet nodig. Vlassara: ‘Afvallen en gezonder worden zonder minder te eten is een onverwacht en opwindend resultaat van ons onderzoek naar AGE’s!’

Rian Bruijne van Dorst
Praktijk voor Orthomoleculaire en Biofysische geneeskunde
Prevent Care