Analfabeet (toen) -vs- Digibeet en Geconditioneerd (nu)


digibeet Analfabeet

Analfabetisme is in sommige landen nog steeds niet opgelost terwijl de nieuwe generatie analfabeten en feit is. De digibeten die niet kunnen omgaan met de moderne media en ook letterlijk ziende blind zijn.

Dit is helaas ook van toepassing op hele volksstammen die dagelijks gebruik maken van hun computers, iPads en smartphones

analfabeet

Ziende Blind Zijn

Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in lezen en schrijven niet of in onvoldoende mate beheerst. Analfabetisme zorgt er voor dat deze mensen moeilijk of op bepaalde vlakken totaal niet kunnen functioneren in de samenlaving.

Een digibeet is iemand die niet met digitale media om kan gaan. Deze groep is in feite veel groter dan menigeen zich realiseert. Ook al is men voor de buitenwereld heel handig met de moderne media dan nog kan men behoren tot de grote groep digibeten!

Zelfstandig nadenken en onderzoeken
Wat je vroeger op school leerde was simpelweg het overdragen van kennis. Krijg je tijdens de opleiding de kunde en vaardigheden om kennis te analyseren? Alles tegen het licht te houden zodat je voor jezelf weet dat men je niets op de mouw kan spelden? Kritisch leren denken, verbanden te leren zien en de belangrijkste vraag die kinderen stellen ook op latere leeftijd dagelijks te stellen; “Waarom?”

Waarom zei mij leraar dat?

Waarom vertelt men dit op de televisie?

Waarom lees ik daarover in de krant?

Waarom zijn er nu zoveel internet trollen?

Waarom, waarom, waarom, …..

De media, de overheid maar vooral de bedrijven weten dat mensen beïnvloedbaar zijn. Het is niet voor niets dat farmaceutische bedrijven meer geld aan marketing besteden dan aan onderzoek naar ‚geneesmiddelen’ / medicijnen.

Dit leert elke journalist te adresseren in zijn artikelen: Wie, Wat, Waar em Waarom?
Datzelfde zou ook elke lezer / aanhoorder / kijker zich moeten afvragen bij het vernemen van al deze informatie.

De KENNIS economie
Kennis en creativiteit zijn een steeds belangrijkere rol in de kenniseconomie gaan spelen. Scholing en opleiding bepalen de kansen die mensen hebben om vooruit te komen in deze wereld. zie kennis economie

Gek eigenlijk dat er op school geen aandacht gegeven wordt aan het onderwerp: Gezondheid. Zonder deze factor is maar al te vaak een goede opleiding waardeloos. In onze moderne informatie economie is een bezoek aan de bibliotheek ouderwets als je met enkele klikken sneller geïnformeerd wordt. Maar waar zoek je naar als men je nooit geleerd heeft wat belangrijk, waardevol en essentieel is. Hoe moet je zoeken? Welke informatie is betrouwbaar? Wie, Wat, Waar em Waarom?

Geconditioneerd
“Geef mij een stuk of twaalf gezonde kinderen, goed gevormd, en een door mij zelf bepaalde wereld om ze groot te brengen en ik garandeer u dat ik elk ervan, wie u maar wil, kan trainen om, welke specialist ik maar zou kiezen te worden – dokter, advocaat, kunstenaar, winkelchef, ja zelfs bedelaar en dief, ongeacht zijn talenten, neigingen, tendenties, vermogens, roepingen, en het ras van voorouders.” — John Watson

Zo worden wij in zeer grote mate beïnvloed via onze opleiding, normen en waarden en de media getraind en geconditioneerd om te acteren in de wereld die geleid wordt door het grote kapitaal.

Menselijk gedrag is in hoge mate geconditioneerd als je afstandelijk kijkt naar zaken.

Zo houden bij gezondheid problemen mensen hun persoonlijke levenswijze niet tegen het licht of daar zaken verkeerd gaan maar mag de dokter zijn chemische arsenaal inzetten om op onnatuurlijke wijze een balans tot stand te brengen. Chemische middelen die zoals bij chemo en bepaalde medicijnen die versneld de dood tot gevolg kunnen hebben.

Zo worden mensen geconditioneerd en gevangen gehouden in een ‚rat race’ waar geld verdienen uitgroeit tot meer en meer geld verdienen in plaats van genoegen nemen met en genieten van het leven. Werkeloos worden betekent niet altijd overgeleverd en afhankelijk te zijn aan de grillen van het systeem, maar meer hoe verstandig je in het verleden bent omgegaan met de geldelijke middelen en je niet geconditioneerd werd om onoverzichtelijke schulden aan te gaan. Mensen hebben over heel de wereld al bewezen een goed leven te kunnen leiden buiten de verslavende arbeidsmarkt.

Geld, sparen, pensioen en de beurs blijken niet altijd even betrouwbaar. De geschiedenis leerde dat dit alles in slechts een enkele dag totaal waardeloos kan worden. Met een toekomst gebouwd op ons illegale piramide geld systeem is dat een goklustig bestaan leiden.

De geconditioneerde mens
De term ‘de geconditioneerde mens’ vergt mogelijk wat uitleg, maar wordt inmiddels steeds meer gebruikt. De mens die vanaf de vroege jeugd dusdanig geprogrammeerd wordt, dat er geen of nauwelijks ruimte is om ‘ruim’ (van geest) te leven, kan verstikken en dat levert frustratie op. Frustratie welke weer kan leiden tot verstoorde interpersoonlijke privé- en/of werkrelaties en soms merken mensen het niet eens en gaan mee in de waan van de dag c.q. het leven. de geconditioneerde mens

De leugens in de media
Nu onthult een insider wat er werkelijk gebeurt achter de schermen, namelijk journalist Udo Ulfkotte. Hij schaamt zich voor zijn daden, nadat hij 17 jaar heeft gewerkt voor de, door velen gezien als ‘kwaliteitskrant’, de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Voordat Ulfkotte de geheime netwerken van de macht onthult, oefent hij consequent zelfkritiek uit. Hij onthult in het boek voor het eerst hoe hij voor zijn verslaggeving in deze FAZ (Frankfurter Algemeine Zeitung) en voor zijn corruptie, werd aangemoedigd. de leugens in de media

Je eigen standpunten / inzichten aandragen? Je bent van harte welkom (eMail)

— Henk Mutsaers

Hoi Henk, Las zojuist je epistel analfabeet-digibeet. Zeer treffend! In het verlengde hiervan deze uitspraak; ook treffend: Op dit moment bestaat er op school jammer genoeg geen vak ‘gezondheid’. Toch zeggen de meeste mensen dat gezondheid het allerbelangrijkste in het leven is. Een dergelijk vak wordt zelfs aan de faculteit geneeskunde niet gegeven. dr. Gábor Lenkei
Groetjes, Ellen

geconditioneerd