Amerikanen lopen 110 keer meer kans om te sterven door besmet voedsel dan door terrorisme

terror Een van de belangrijkste onthullingen van het internationale drama rond het lekken over de NSA, in mei van dit jaar door Edward Snowden, is de blootlegging van een bijna krankzinnige wanverhouding in het dreigingsbeeld en de uitgaven van de Amerikaanse overheid.

Amerikanen lopen 110 keer meer kans om te sterven door besmet voedsel dan door terrorisme
Door: Michael Meurer
Vertaling: Frank Bleeker
Bron artikel

junk voeding
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

tijdbom voeding

Deze wanverhouding wordt voortgebracht door een op angst gebaseerde politiek van terreur die onbeperkt geld en media-aandacht mandateren voor zelfs de meest tendentieuze dreigingen van terrorisme, terwijl de dodelijke binnenlandse risico’s zoals besmet voedsel uit ons geïndustrialiseerde agribusiness systeem stelselmatig genegeerd worden. Een vergelijking van de federale uitgaven voor voedselveiligheids-onderzoek versus antiterrorismeonderzoek maakt de irrationaliteit van het dreigingsbeeld duidelijk zichtbaar.

In 2011, het jaar waarin Osama bin Laden werd gedood, rapporteerde het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat over de hele wereld 17 Amerikanen tijdens alle terroristische incidenten werden vermoord. In hetzelfde jaar zorgde in de Verenigde Staten een uitbraak van listeriose als gevolg van bedorven meloenen voor de dood van 33 personen. Pathogenen in voedsel zorgden ook nog eens voor 48,7 miljoen ziektegevallen, 127.839 ziekenhuisopnamen en veroorzaakten 3037 doden. En dit is een ‘normaal’ jaar en geen afwijking ten opzichte van andere jaren.

We hebben meer te vrezen van een cantaloupe dan van al-Qaeda, en toch besteden de Verenigde Staten 75 miljard dollar per jaar, verdeeld over 15 inlichtingendiensten, in een hapsnap poging om terrorisme te voorkomen en – en passant – haar eigen burgers ook nog eens illegaal te bespioneren. Ter vergelijking moet de Food and Drug Administration (FDA) ervoor knokken om haar budget van 1,1 miljard dollar voor het voedselinspectieprogramma voor het jaar 2014 veilig te stellen, terwijl strengere voedselverwerkings- en keuringsvoorschriften die in 2011 goedgekeurd werden, door lobbyisten van de agribusiness worden getraineerd in het Congres. De situatie is zo nijpend, dat Jensen Farms, het bedrijf dat de giftige cantaloupes produceerde die in 2011 33 mensen doodden, nog nooit geïnspecteerd was door de FDA.

In de afgelopen 10 jaar hebben zich jaarlijks in alle 50 staten uitbraken voorgedaan van door voedsel overgedragen ziekten, waarbij honderden voedingsmiddelen werden teruggeroepen, waarbij veel van de toonaangevende Amerikaanse merken betrokken waren, waaronder Whole Foods, Trader Joe’s, Taylor Farms Organics, Ralph’s, Kroger, Food 4 Less, Costco, Dole, Kellogg’s en tientallen anderen. Voorbeelden van teruggeroepen voedingmiddelen in meerdere staten zijn bijvoorbeeld: verontreinigde kaas, biologische spinazie, groene salades, sla, melk, gehakt, eieren, biologische bruine rijst, pindakaas, mango, meloen en honderden andere populaire voedingsmiddelen.

Sinds 11 september 2001 hebben door voedsel overgedragen ziekten naar schatting 36.000 mensen gedood. Gedurende dezelfde periode zijn wereldwijd 323 Amerikanen als gevolg van terrorisme omgekomen. Stel je even voor dat dreigingen met betrekking tot voedselveiligheid op dezelfde lugubere manier aan het publiek verkocht worden als terreurdreigingen. Hier volgt een voorbeeld van een persbericht:

WASHINGTON, DC – Homeland Security heeft vandaag aangekondigd dat Amerika wordt aangevallen door dodelijke terroristische cellen. Deze terroristen zijn vaak afkomstig uit het buitenland. De bedreiging voor onze veiligheid is aanzienlijk. Ze kunnen onze manier van leven te vernietigen en moeten worden gestopt. Ze hebben geen respect voor individuele levens en democratische vrijheden. Ze werken op een cellulaire basis en verstoppen zich in donkere ruimten. Ze doden ieder jaar meer dan 3000 onschuldige Amerikanen en kunnen ieder moment weer toeslaan. Deze dodelijke agenten zijn meesters in het vermommen, en verbergen zich vaak in boterhammen met pindakaas, spinazie salades, hamburgers, milkshakes of gastronomische kazen. Hun leiders hebben codenamen, zoals E-coli, Salmonella, Listeria, stafylokok bacteriën en Hepatitis A. Wij roepen alle Amerikanen op alert te zijn.

Met welgemeend respect voor de nagedachtenis aan de 2997 mensen die hun leven verloren als gevolg van de terreuraanslagen van 11 september 2001, maar Amerikanen lopen 110 keer meer kans om te sterven door het eten van besmet voedsel dan als gevolg van terreuraanslagen, met 1 op de 6 ziek, ieder jaar, hetgeen de totale jaarlijkse kosten voor de economie op bijna 80 miljard dollar brengt. Kinderen en ouderen zijn het meest kwetsbaar, omdat hun immuunsystemen het zwakst zijn.

De wanverhouding van risico versus de uitgaven bij het vergelijken van terrorisme en voedsel overgedragen ziekten maakt duidelijk dat de Amerikaanse dreigingsanalyse met betrekking tot terreur irrationeel is. Het verstoort het gehele federale financierings-proces en zou moeten worden herzien.

Opblazen van het terreurrisico is een zaak van 14 biljoen dollar
Met slechts een paar duizend al-Qaeda leden wereldwijd, en een ideologische leiderschapskern die nu is teruggebracht tot 300 tot 400 personen, van wie er slechts enkelen buiten de islamitische wereld opereren, is het niet vergezocht om te suggereren dat misleidende paranoia het Amerikaanse beleid en budgettering stuurt, in de “War on Terror.” Met uitzondering van 11 september 2001, zijn in de afgelopen 40 jaar minder dan 500 Amerikanen gedood door terrorisme.

In een recent interview met de Wall Street Journal, noemde Michael Morell, adjunct-directeur van de CIA, de top drie bedreigingen van de veiligheid van de VS als: Syrië, Iran en Noord-Korea, in die volgorde.

Michael Cohen, medewerker politiek en buitenlands beleid bij de niet-partijgebonden Century Foundation merkte op: “Wat in feite het meest opvallende aan Morell’s waarschuwingen is, is de prachtige holheid van de bedreigingen die hij beschrijft. Als Syrië, Noord-Korea en Iran echt onze bedreiging vormen, hebben we weinig te vrezen van de wereld buiten onze grenzen.” Cohen voegt eraan toe dat: “… als de Verenigde Staten op dit moment een grote oorlog voert, is dat meestal omdat ze deze zelf begonnen zijn – met consequent desastreuze gevolgen.”

Voedsel overgedragen ziekten hebben tienduizenden Amerikanen gedood en er zijn sinds 11 september 2001 bijna 1,5 miljoen mensen opgenomen in het ziekenhuis. Echter, een 24 uur per dag/7 dagen per week draaiende propaganda marketingcampagne van het Amerikaanse extravagant gefinancierde terreur- oorlog- inlichtingenapparaat zorgt ervoor dat de uitgaven voor deze twee bedreigingen omgekeerd evenredig zijn aan de vergelijkende risico’s.

Chris Hellman van het National Priorities Project schat de totale uitgaven in 2011 voor de nationale veiligheid op $ 1,22 biljoen, met $ 751 miljard voor de uitgaven van het opgeblazen Department of Homeland Security (DHS) tussen 2002 en 2013. Het NSA budget is geheim, maar schattingen variëren en gaan tot wel $ 52,6 miljard per jaar.

Wanneer wij deze getallen extrapoleren komen we uit op een obscene besteding van minstens 12 tot 14 biljoen dollar aan nationale veiligheid gedurende de afgelopen 12 jaar. Deze orgie aan uitgaven heeft geleid tot een massale en illegale bewakingsstaat, twee enorm destructieve en destabiliserende oorlogen in Irak en Afghanistan en de grootschalige militarisering van de binnenlandse politie, met training door en met dank aan de Israëlische speciale troepen.

Ondanks de duidelijke erosie van de grondwettelijke rechten en vrijheden die tot de nieuwe alziende terreur- oorlog- bewakingsstaat heeft begeleid, is het volledige $ 14 biljoen kostende apparaat er niet in geslaagd te voorkomen, dat twee gestoorde moordenaars de bomaanslagen op de marathon van Boston uitvoerden, ondanks meerdere gedetailleerde waarschuwingen vooraf van de Sovjetinlichtingendienst.

Het is tijd om onze prioriteiten te heroverwegen. In een tijdperk van wereldwijde corporate landbouw en voedseldistributie, waar de ingrediënten van één enkele taco-van-de-straat uit een snackkar in San Francisco bijna 103.000 kilometer reizen, dat is meer dan twee keer de omtrek van de aarde, voordat ze op jouw papieren bordje liggen, is 1,1 miljard dollar niet genoeg om de dodelijke, tastbare en voortdurende dreiging van door voedsel overgedragen pathogenen aan te pakken. We zouden moeten beginnen met het budget van de NSA en het budget van 14 biljoen voor de nationale veiligheid van de staat om te leiden naar de FDA.

De wet voedselveiligheid en de -modernisering onder vuur
Voedselveiligheidsexperts, zowel binnen als buiten de regering zijn het erover eens dat het programma van de Keuringsdienst van de FDA met, in de periode 2005 – 2010 een budget van $ 1 miljard of minder per jaar, chronisch onder gefinancierd en onderbezet is,. Door de afwezigheid van adequate financiering, moet de FDA steeds meer vertrouwen op een steeds grotere mate van vrijwillige monitoring en rapportage door producenten van levensmiddelen op een moment dat slechts enkele grote bedrijven zijn begonnen om hun controle over onze voedselvoorziening te consolideren. Vier corporaties beheersen 83,5 procent van de slacht van rundvlees in de Verenigde Staten, met gelijkaardige cijfers voor pluimvee en varkens. Amerikaanse invoer van levensmiddelen zijn in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Bijna tweederde van de verse groenten en fruit die verkocht worden in de Verenigde Staten zijn nu geïmporteerd, maar de FDA inspecteerde slechts 6 procent van de binnenlandse producenten van levensmiddelen en 0,4 procent van de importeurs van voedsel in 2011.

De internationalisering van de voedselvoorzieningketen maakt inspectie, volgen en monitoren van voedsel complexer dan op enig moment in de Amerikaanse geschiedenis. Tot we alternatieven voor het corporate industriële landbouwmodel vinden, moeten we de uitgaven verhogen, en hebben we striktere, meer proactieve normen voor voedselveiligheid en recherche nodig.

Precies om die reden werd de Food Safety and Modernization Act (FSMA) – de voedselveiligheid en modernisering wet – in 2011 zowel door het Huis als de Senaat aangenomen en door president Obama ondertekend. Hoewel de wet verre van perfect is, is FSMA bedoeld om niet alleen de financiering van de FDA te verhogen, maar ook om de Amerikaanse voedselveiligheidsprogramma’s te verschuiven vanuit een defensieve houding naar een agressievere, preventieve houding. FSMA werd oorspronkelijk ondersteund door lobbyisten van grote agribusinesses, maar door een amendement in 2012 dat kleine boeren met een jaarlijkse omzet onder de $ 500.000 vrijstelde, keerden de grotere agribusiness spelers zich tegen het wetsvoorstel.

FSMA heeft daarom te maken met een moeilijke weg naar implementatie vanwege Republikeinse tegenwerking in het Huis en intensief lobbyen door de agribusiness, die een leger van Congres lobbyisten in om overzicht van de FDA te dwarsbomen, door voor dit doel $ 133 miljoen in 2009, en een extra $ 65 miljoen aan bijdragen te spenderen aan de verkiezingscampagnes in 2008.

In de eerste week van augustus bijvoorbeeld, toen aan Edward Snowden door Rusland politiek asiel werd toegekend, zorgde dit voor een internationale mediastorm, terwijl de Republikeinen in het Congres bijna geen media-aandacht genereerden toen zij heel stilletjes de financiering voor het implementeren van FSMA torpedeerden. Buigend onder de druk van de collectieve fruittelers maakten zij bezwaar tegen strengere FSMA normen en inspectie-eisen.

Tijdens FSMA hoorzittingen door het Landbouw Comité van het Huis, bracht Afgevaardigde Dan Benishek (Republikeinen – Michigan), die in de commissie zit en waarvan het district Northern Michigan grootschalige fruitkwekerijen en kwekerijen voor de fruitverwerkende industrie omvat, een nieuw amendement in, om “wetenschappelijke en economische analyse” uit te voeren van de voorgestelde nieuwe FSMA eisen voor voedselveiligheid. Benishek is een Tea Party favoriet, die in 2012 werd gesteund door AgriPAC, de lobbyarm van het corporate-gefinancierde Michigan Farm Bureau. (MFB) De MFB is ook een van Benishek’s top donoren. Sandra Eskin, directeur van de voedselveiligheidscampagne bij de Pew Charitable Trusts, zegt Benishek’s amendement de uitvoering van FSMA “aanzienlijk zou kunnen vertragen”.

“Wat deze bepaling doet, is het compleet ondermijnen van het proces voor regelgeving dat we in dit land hebben,” zei Eskin, opmerkend dat de FDA al reguleringsimpact-analyses heeft gepubliceerd die een kosten-/batenanalyse van elke voorgestelde regel bevatten.

Terwijl financiering en uitvoering van FSMA voor de nabije toekomst is vastgelopen, is de NSA begroting zodanig veilig gesteld, dat dit agentschap van plan is om de grootte van de faciliteiten en activiteiten in de komende tien jaar te verdubbelen, qua vloeroppervlak in vierkante meters, groter dan het Pentagon. Op hetzelfde tijdstip, veroorzaken voorstellen voor minuscule bezuinigingen op de al opgeblazen budgetten van Pentagon of DHS (Department of Homeland Security) consequent stormen van protest van een partijdig koor van leiders van het Congres, van wie de meesten in hun eigen district afhankelijk zijn van de uitgaven door het Pentagon en/of het DHS.

In actie komen
Een coalitie van voedsel belangenbehartiging groepen strijdt voor de veiligstelling van een adequate financiering en de volledige uitvoering van de FSMA. In augustus 2012 klaagden het Centrum voor Voedselveiligheid (CFS) en het Centrum voor Milieuhygiëne (CEH) de FDA en de voorzitster ervan, Dr. Margaret Hamburg aan, om implementatie van nieuwe FSMA regelgeving en voedselinspectieprogramma’s af te dwingen. Amerikaans Districtsrechter Phyllis Hamilton beval de FDA om direct een aanvang te maken om aan de FSMA deadlines te voldoen.

De FDA heeft tot medio 2015 om de zaak volledig op orde te hebben, maar het FSMA amendement van Afgevaardigde Benishek gooit het hele FSMA naleving en implementatie proces in de war. Om volledige uitvoering te bereiken, vergt aanhoudende politieke druk van kiezers, die dit kunnen bereiken via de inspanningen van organisaties zoals CVS en CEH.

Vooruitzien en het verschuiven van de publieke opinie
Om ons te kunnen concentreren op de binnenlandse kwaliteit van leven zoals voedselveiligheid, moet de manipulatieve en irrationele greep van het op angst gebaseerde terreur-oorlog-inlichtingen complex op onze nationale psyche, de politiek en de economie worden doorbroken. Dit lijkt misschien een onmogelijke taak, maar de terreur-oorlog staat is niet onneembaar. Het heeft jammerlijk gefaald door ten kwade te keren, waarbij bedreigingen routinematig worden overdreven, en het haar eigen burgers bespioneert, bezwijkt onder opgeblazen bureaucratie en niet meer in staat is, de bekwame, flexibele intelligentie en respons mechanismen te behouden die nodig zijn om terreur te bestrijden.

Uit een landelijke peiling van Pew op 26 juli 2013 blijkt dat 56 procent van de bevolking gelooft dat we moeten strengere beperkingen moeten opleggen aan het verkrijgen van inlichtingen met betrekking tot terrorisme bestrijding; 70 procent denkt dat gegevens van inlichtingendiensten illegaal worden gebruikt, en voor het eerst sinds Pew de vraag begon te stellen, is een 47 tot 35 procent meerderheid meer bezig met bedreigingen van de burgerlijke vrijheden dan met terrorisme. Uit recente Reuters enquêtes blijkt ook 53 procent van de Amerikanen tegen een Amerikaanse militaire aanval op Syrië te zijn.

Deze verschuiving in de publieke opinie kan bescheiden zijn en is zeker te laat, maar het is toch een kans om te beginnen met het herdefiniëren van de binnenlandse veiligheid en het werken aan een radicale verandering in de nationale prioriteiten. Voedselveiligheid zou gewoon een begin moeten zijn! Tienduizenden Amerikanen sterven elk jaar aan een lange lijst van te voorkomen of beheersbare risico’s. In 2001, het slechtste jaar voor overlijden als gevolg van terrorisme in de Amerikaanse geschiedenis, met bijna 3.000 dodelijke slachtoffers, kwamen door diabetes 71.372 mensen om het leven, waren er 29.573 doden door wapens en werden 13.290 personen gedood door dronken bestuurders.

Bij het werken aan verandering, het is goed te denken aan het voorbeeld van Cesar Chavez en de United Farm Workers (UFW). Tijdens hun massaal ondergefinancierde, maar toch succesvolle boycot van druiven en sla, eind jaren ’60 en begin ’70, organiseerde de UFW een nationale veld- en PR-campagne, met behulp van vrijwilligers door in het hele land flyers uit te delen bij supermarkten. Door met hun geweldloze campagne rechtstreeks de straat op te gaan, naar het publiek, overtuigden zij uiteindelijk miljoenen consumenten niet alleen van het feit dat lonen en arbeidsomstandigheden in de landbouwsector onmenselijk waren, maar ook, dat dezelfde pesticiden en chemicaliën die landarbeiders die druiven en sla plukten, ziek maakten, ook gevaarlijk zijn voor hun eigen gezinnen, wanneer zij deze voedings-middelen zouden opeten.

Chavez zei: “Ik denk dat een van de allergrootste problemen is, dat mensen verward worden tot het punt waarop ze passief worden.” We kunnen het ons niet veroorloven om passief te worden. Elke kleine overwinning die bijdraagt ??aan een nieuw verhaal dat voorbij gaat aan de politiek van angst en terreur is zinvol, zowel in verbeterde voedsel-veiligheid of verminderd wapengeweld.

Copyright: Truthout. Reprinted with permission
(Toestemming voor vertaling verkregen – Amanda [Truthout Team])
http://www.truth-out.org/opinion/item/18715-cantaloupe-vs-al-qaeda
Mag niet worden herdrukt zonder toestemming.

Michael Meurer is voorzitter van Meurer Group & Associates, een politiek adviesbureau in Californië/Colorado. Michael heeft gewerkt als senior adviseur van de Californische Democratische Partij en is mede-oprichter van de Courage Campaign, waar hij werkte als plaatsvervangend voorzitter.