Al die camera’s om ons te monitoren, wat is het kosten / baten plaatje eigenlijk?


Bewakingscamera’s, kosten / baten & de privacy

de glazen bol van Henri Straver Overal waar ik ga, loop of rij, dan wordt ik eigenlijk bijna altijd wel door een camera opgenomen. Dus altijd wordt ik wel ergens gemonitord. Dat monitoren is in een relatief kort tijdbestek ingevoerd, en dan vraag ik mij wel eens af; “Voel ik me nou veiliger met al die camera’s?” Als iemand mij zou willen beroven, doen ze dat dan ondanks al die camera’s nog wel, of niet? Al die camera’s staan er toch voor de criminaliteit te bestrijden, tenminste dat is het excuus daarvoor. kijk / luister verder op de onderstaande video.

Henri Straver op YouTube

Op 06-10-2016 ontving ik onderstaande verzoek:

Geachte redactie, Hieronder volgen een aantal hyperlinks naar video’s die ik recentelijk gemaakt heb en tevens op YouTube heb geplaatst. Het is al met al een redelijk verhaal met wat aardige invalshoeken, al zeg ik het zelf. Zelf kijk ik regelmatig naar uw website en vind hetgeen ik gemaakt heb aansluiten bij het gedachtegoed van uw eigen site.

Vandaag 15-10-2016 plaatsen we de eerste video: Henri; “We leven in een zogenaamd vrij land met vrije menings uiting. Ik zal niet stellen,dat dat allemaal weg is. Maar best gaat het niet. Mijn vrijheid heb ik steeds meer zien beperken. En van mijn privacy blijft ook steeds minder over. Ik heb eens wat feiten op de rij gezet. Kijk mijn filmpje en oordeel zelf”.

Henri STRAVER

Waar komt mijn verhaal en daden drang vandaan?

In Nederland ontbreekt het naar mijn belevenis steeds meer aan beschouwing en daarmee bezieling van de maatschappij. Wat ooit de oprechte en nuchtere Hollander maakte tot wat hij was. En daarmee ook als zodanig ons land, is in een aantal opzichten verworden tot een land van politieke eenheidsworst.

Met een burgerij, die je vrijwel als overheid alles op kan leggen. Zonder dat iemand nog het idee heeft, dat daadwerkelijk ageren zin heeft. Feiten, veronderstellingen, ingesleten vooroordelen die onze maatschappij in veel opzichten kleuren zijn vaak niet de juiste realiteiten. Als men de moeite zou nemen, e.e.a nader te onderzoeken of te beschouwen.

In de mij weinig beschikbare tijd, (ik ben zelfstandig ondernemer) heb ik een eerste aanzet gedaan om eens wat onderwerpen nader te belichten. Afhankelijk van de respons van de mogelijke kijkers hoop ik dat er voldoende platform ontstaat. Om bijvoorbeeld, wekelijks een uitzending of praat programma te maken. Bij een praat programma, stel ik me dan voor, dat iedereen met haar of zijn vraag mag bellen. Wat die vraag ook moge zijn. En wij er van onze kant, zo goed mogelijk daar een antwoord op proberen te geven. Dit alles met wellicht een stukje humor, maar evengoed ook met een stukje ernst. En er hopelijk op deze wijze een zaadje wordt geplant.

Dat mensen toch weer, aan het zelf denken zet en daarmee een stukje grip op de maatschappij geeft, die zij later weer doorgeven aan hun kinderen. Kortom, beschouwing bij de mensen moet weer terug en daarmee ook een stukje bezieling. Want het is de deugd die de lijm van de maatschappij en daarmee de wereld vormt. Dat mijn pogingen daartoe, weinig meer zullen zijn dan de “spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat”, realiseer ik me. Maar helemaal niets doen werkt ook niet! – Henri Straver contact per eMail

Video