Afrika, het vergeten donkere continent

 

Afrika, het vergeten donkere continent

donker afrika In de afgelopen 20ste eeuw is de mensheid, binnen het kader van een strategisch geopolitiek machtsspel op het grote schaakbord dat er van deze planeet is gemaakt, geobsedeerd geraakt door de Oost-West verhouding. Onze planeet bestaat echter niet alleen uit het Euraziatische continent en de Verenigde Staten van Amerika met haar Midden- en Zuid-Amerikaanse achtertuin. … [ juli 2016]

Afrika, het vergeten donker continent

Yankee de tuinman

In deze achtertuin beschouwt de VS zich als de enig gerechtigde tuinman om het politieke tuinonderhoud te mogen uitvoeren. De VS meent nog steeds het recht te hebben om er naar hartenlust flink te kunnen schoffelen en round up te spuiten. Om daarmee al hetgeen dat zij als onkruid beschouwd, in de vorm van haar niet welgezinde regimes, te verdelgen. Het probleem is echter dat de achtertuin van de VS zo langzamerhand de gehele aardbol is gaan omspannen. De VS, met haar militaire marionettenorganisatie de Noord Atlantische Vernietiging Organisatie (NAVO), meent nu dus de globale tuinman te kunnen spelen en overal haar niet welgezinde elementen weg te kunnen schoffelen.

Amerika militair aanwezig
De westers blanke en met name de Britse kolononialisatie van Afrika en de rest van de wereld is de historische opmaat geweest voor de Amerikaanse superioriteitsgedachte. Oorspronkelijk deinde deze blanke superioriteitsgedachte op de globalistische golven mee, die vanuit van het British Empire zijn geïnitieerd. Want sinds de 16e en 17e eeuw was het credo “Britannia rules the waves”. Daarbij werden op alle continenten de daar aanwezige natuur- en cultuurvolkeren onder het maaiveld geschoffeld. Men kan zich echter in dit kader de gerechtvaardigde vraag stellen of de VS wel de enige onafhankelijke supermacht is, die het pretendeert te zijn. Na enig onderzoek zal snel blijken dat de VS, net als alle 53 Gemenebest-landen, nog stevig verbonden is met de Engelse Kroon. Hoewel de VS officieel niet is opgenomen in de lijst van deelnemende landen aan de Gemenebest, hebben zij toch altijd een economisch en politiek sterke band met het Verenigd Koninkrijk gehouden.

Deze sterke band tussen de VS en Engeland is gebaseerd op koninklijk Engelse bloedlijnen van de Amerikaanse presidenten. Zelfs de Engelse krant Mail Online besteedde er op 5 augustus 2012 een artikel aan. Zie hier. Ook David Icke heeft intensief onderzoek gedaan betreffende dit thema. Zie hier.

Door de bepalende invloed van de Rothschild’s, heeft de Engelse Kroon al vanaf de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring bepaald wat er economisch en politiek gezien in Amerika gebeurd. Met name sinds het ontstaan van het federale banksysteem, dat zij mede hebben vormgegeven met behulp van hun Amerikaanse bankierstromannen. Het in 1948 ontstaan van de Zionistische staat Israël en de daarmee samenhangende Zionistische belangenorganisaties in de VS (AIPAC, Anti-Defamation League en allerhande ‘christelijk’ fundamentalistische Israël bejubelende organisaties), gaf de Rothschild’s nieuwe mogelijkheden om hun bepalende invloed aan het zicht te onttrekken. Door die maskerende frontorganisaties, konden zij voor zichzelf een nieuw rookgordijn optrekken, om hun economisch en politiek bepalende invloed op het geopolitieke beleid van de VS via verschillende achterdeuren vorm te geven. In feite komt het erop neer dat de VS net als de Gemenebest-landen een min of meer doodgewone Britse Kroonkolonie is, zij het op een ondoorzichtige manier. De VS is evenals alle andere landen een corporatie of een BV, die gerund wordt door de financiers ervan, in casu de Rothschild’s. We leven immers in een wereldwijd totaal geprivatiseerde corpocratie, die door de Rothschild’s en hun vazallen wordt beheerd. Follow the money……..!

Wat houdt dan de Britse Kroon in? Is dat Koningin Elizabeth II? Voor de meer ingewijden mag het wel al duidelijk zijn, dat de Britse Kroon alleen bij gelegenheid symbolisch gedragen wordt door Elizabeth II. De werkelijke kroondragers zijn de financiële en energetische vampiers, die zich onder aanvoering van de Rothschild’s in de London City hebben genesteld. Zie hier, hier, hier en hier.

who controls the money

Common Wealth

Het begrip Gemenebest, in het Engels Common Wealth, is al een heel misleidend begrip. De naam zou het vermoeden kunnen wekken dat er een organisatorisch verbond tussen verschillende landen bestaat, dat tot een gemeenschappelijke welvaart in het voordeel van alle betrokken leden zou kunnen leiden. Niets is echter minder waar. Beschouw het begrip Gemenebest dan ook maar als een soort van Orwelliaanse New Speak. Want daar waar de elite in de naamgeving van haar marionettenorganisaties het algemeen belang van de mensheid pretendeert te dienen, is het zaak om voorbij de door hen opgeworpen façade te kijken. Dus vooral te kijken naar het tegenovergestelde van wat men zegt en schrijft. In realiteit houdt de Gemenebest exact het tegenovergestelde in, dan wat men er op het uiterlijke toneel van de wereld en aan de goedgelovige mensen mee wil zeggen. Het is altijd al een ordinair neokolonialistische uitbuitingsconstructie geweest voor de marionettenspelers, die het hebben bedacht. Nu dus nog steeds. Deze marionettenspelers zijn, zoals steeds meer mensen beginnen te beseffen, uit op macht en een algehele wereldcontrole.

In dat kader hebben ze eeuwen geleden met hun ver vooruitziende blik plannen gemaakt om de mensheid te verslaven aan een zielsverdovend materialisme. Daarvoor hadden ze de grondstoffen nodig die op de verschillende continenten voorradig zijn. Ze hebben daarom in de loop der eeuwen alles in het werk gesteld, om op plaatsen waar grondstoffen te vinden zouden zijn, deze op slinkse wijze te bemachtigen. Wanneer het middels gewone handel niet goedschiks ging, dan zorgde men er wel voor dat het op een door manipulatie en/of regelrecht veroveringsgeweld wel kwaadschiks zou kunnen gebeuren. Al die grondstoffen zouden hen kunnen helpen om de mensheid zielsmatig gevangen te zetten, in een bijna onontkoombare matrix van een op materiële zekerheid gebaseerd verlangen naar steeds meer bezit. Bezit binnen een door de elitaire machthebbers bepaalde context van economisch consumentisme. De mensheid werd er niet beter van, net zo min als de vervuilde en uitgebuite natuur. Alleen de banken en de grondstoffen rovende multinationals werden er echt beter van. De eersten zorgden, sinds het loslaten van de goudstandaard in 1973 voor de uit gebakken lucht bestaande te lenen geldsommen, waarmee de te consumeren producten zouden kunnen worden gekocht. De multinationals zorgden voor de productie van een eindeloze verspilling veroorzakende stroom aan veelal onnodige goederen. Zeg nou zelf, wat is de wereld beter geworden van al die luxegoederen en het onnatuurlijk synthetische voedsel? Zijn we daar met elkaar nu werkelijk op een dieper niveau gelukkiger van geworden?

Het punt met die door psychopathie beheerste elite is, dat zij hun eigen mindset op de gehele mensheid hebben geprojecteerd. Zij wilden die mensheid als een door een ziekelijke hebzucht gedreven, maar toch machteloze massa van useless eaters en als productie- en belastingbetalend functionerend melkvee gebruiken.

Het verlangen

De aard van het verlangen
Laat hunkeren naar meer
Teleurstellingen blijven hangen
Na ieder einde, keer op keer

Waar ligt uiteindelijke vervulling
Wanneer ieder nieuw egobegin
Bijdraagt aan toenemende verhulling
Van de werkelijke levenszin

Liefde mag men leren
Door verdriet en pijn
Als leermeester te accepteren
Uitkomend bij het echte Zijn

De ??n leert sneller dan de ander
Wat voor te leren les niets uitmaakt
Uiteindelijk gaan we met elkander
De weg die het hart sterker maakt

Het leven is een ontdekkingsreis
Langs ongebaande paden
Met ieder een eigen wijs
Plantend nieuwe zaden

Voor nieuwe ontwikkelingen
Nu nog onbekend
Door toekomstige onthullingen
Raken we eraan gewend

Liefde is alomvattend
Alleen te ervaren en te schenken
Verstand denkt erover geringschattend
Daar het alleen kan denken

Verstand en gevoel
Alleen gaand zonder zin
Komen samen in het doel
Van de ultieme levensmin

24 juli 2016

Arend Zeevat

Herschep het tot dichterbij het verlangen van het ‘hart’ (welk hart?) hart

Hieruit is de bizarre overtuiging ontstaan dat de VS ook op het Afrikaanse continent zou mogen schoffelen en daar haar mensenverdelgende politiek uit zou mogen voeren. Zij doet dit net zoals ze het overal in de wereld heeft gedaan en nog doet. Namelijk de intern nationale tegenstellingen aanscherpen, polariseren, de zo betrokken conflictpartners militair te trainen en van wapens te voorzien. Het verdeel en heersprincipe werkt overal en altijd, zolang mensen zich laten manipuleren tot het uitleven van hun onbewuste ego-instincten. Ook in Afrika, met haar vele zogenaamde vrijheidsoorlogen en terroristengroepen, is achter deze Brits/Amerikaanse-façade van geheime operaties natuurlijk overduidelijk de zwarte hand van de Rothschild-bankierselite te herkennen Hoe zwarter hun hand, hoe minder zij de zwarte huidskleur van de Afrikaanse medewereldburgers weten te waarderen. Boko Haram is de Nigeriaans Islamitische versie van ISIS en zij zullen hun ISIS-broeders de hand kunnen schudden, nu ISIS ook in het Arabische Noord-Afrika meer invloed krijgt. Het is het bekende Rothschild-patroon van het financieren en militair ondersteunen van alle betrokken conflictpartijen en er zelf als lachende derde hond met de kluif vandoor gaan.

Afrikaanse grondstoffenmelkkoe

Vanwege de enorme hoeveelheid waardevolle bodemschatten die het Afrikaanse continent herbergt, is het een zeer geliefde speeltuin voor de elitaire grondstoffenrovers en hun militair-industriële broeders. Daarnaast is het Afrikaanse continent in de loop der eeuwen omgebouwd tot een experimenteel real life laboratorium voor de farmaceutische maffia. Men kon en kan daar, onder het welgezinde depopulatiemanagement van de VN, ongestoord haar vaccinatieprogramma’s testen. Natuurlijk zoals gewoonlijk overgoten met een saus van de mooiste menslievende intenties, onder het mom van het brengen van gezondheid en een langere levensduur. Want de VN is zo begaan met de arme door honger en armoe ziek geworden bevolking van Afrika, dat zij graag haar bijdrage wil leveren aan een oplossing van de problemen. Maar onder invloed van de Rothschild-lakei, de VS, is de bevolkingstoename in Afrika tot een Nationaal Veiligheidsprobleem van de VS verklaard. Hier komt Yankee de tuinman de Afrikaanse tropische en subtropische tuin binnengestormd. Om op het tot Amerikaanse achtertuin verklaarde Afrikaanse continent alle tot onkruid verklaarde zwarte useless eaters te verdelgen.

In de ‘National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests‘ van de Amerikaanse National Security Council wordt het wereldbevolkingsvraagstuk tot een veiligheidsprobleem verklaard voor de nationale belangen van de VS. Daarmee geeft deze studie aan dat ook Afrika onder verantwoordelijkheid valt van de zelfbenoemde Amerikaanse Yankee-gardener. Deze studie werd onder leiding van Henry Kissinger in 1974 voltooid. Bevolkingscontrole in voornamelijk Derde Wereldlanden, waar de bevolkingsaanwas het grootst is, staat centraal in dit document. Verschillende maatregelen om die te stoppen worden hierbij voorgesteld. Zo werd wereldwijd de basis gelegd voor de zich nu ontrollende depopulatie-agenda, volgens de richtlijnen van de Georgia Guidestones. Een agenda, die door elitaire belangenclubs als de Club van Rome en andere, in concrete voorstellen aan de VN zijn voorgelegd. Waaronder Agenda 21 en haar opvolger Agenda 2030. Net zoals in het olierijke Midden-Oosten gaat het in Afrika alleen maar om grondstoffenroof. De kolonialisatie werd vanaf de 16e eeuw uitgevoerd door enkele West-Europees zeevarende naties, waaronder onze trotse staat der Nederlanden, met haar slavenhandel, drugshandel, cocaïneproductie en andere onverkwikkelijke koninklijke Shell-zaken. Kortom, de moderne VOC-mentaliteit waar de voormalig CDA-premier Balkenende van smulde.

Wegens een gebrek aan structureel continentale organisatie, is Afrika eveneens verworden tot een dumplaats voor westers chemisch en radioactief afval. Ook weer zo’n typisch symptoom van het westerse beschavingsniveau. Wij roven jullie bodemschatten en jullie krijgen voor wat omkopende harde valuta onze ziekmakende afvalrotzooi daarvoor terug. Toch een (h)eerlijke handel, of niet dan?

De bekende Duitse arts Albert Schweitzer, die om heel andere redenen en met meer menslievende intenties in Afrika was, zei op de vraag naar het beschavingsgehalte van de Westerse cultuur het volgende:

Wat ik over de beschaving van de blanken denk?
Tja, het zou geen gek idee zijn.

Albert Schweitzer Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965

Hij zei ook het volgende:

“Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil.”

Territoriumdrift

We hebben sinds de 16e eeuw enkele eeuwen van kolonialisatie van alle continenten mee mogen maken. Verschillende West-Europese landen leefden daarbij hun ontdekkings- en vooral veroveringsdrift uit. Ze lijfden als vanzelfsprekend de veroverde overzeese gebiedsdelen in bij hun eigen nationale territorium, deden er hun cultureel en nationaal territorium afbakenende plasje en installeerden er hun eigen wetgeving. In de hoop dat zodoende hun geplante koloniale zaad er zou gaan groeien en bloeien. Gehele culturen en volkeren werden zo in de mangel genomen door de westers elitaire superintelligentsia en tot handelswaar gemaakt. De uit de VOC-mentaliteit voortkomende zieke Nederlandse koopmansgeest maakte daar een belangrijk deel vanuit. De slimste, want meest zieke geesten, bleven toen over in het British Empire om de rest van de wereld te infecteren met hun geld- en hebzucht. Dat koloniale zaad riep echter logischerwijs bij de lokale bevolkingen als wezensvreemd zaad weerstand op. Waardoor er afstotingsverschijnselen optraden en het streven naar vrijheid niet was in te dammen. Vanaf het midden van de 20ste eeuw moesten de koloniale machten Engeland, Frankrijk en Nederland met lede ogen aanzien, hoe hun beplaste territorium in de overzeese gebiedsdelen zich wilden losweken van hun ‘moederlanden’. In de film “Water, free Cascarra” uit 1985, wordt dit proces op een zeer humoristische wijze verbeeld.

De elitaire slimsten zouden de slimsten niet zijn, als ze daar niet een zeer sluw internationaal geaccepteerd juridische constructie voor zouden verzinnen om de zich loswekende gebiedsdelen toch onder een verhulde controle te kunnen houden. Bijna vanzelfsprekend was het wereldbankierskartel van de Rothschild’s, door haar financiële geslepenheid en daarmee verkregen macht, in de positie om al die zich willen bevrijdende bevolkingen met spiegeltjes en kraaltjes tevreden te houden. Tot op de dag van vandaag doen zij dit nog steeds.

” Africa is facing a new and devastating colonial invasion driven by a determination to plunder the natural resources of Africa, especially its strategic energy and mineral resources. That’s the message from a damning new report from War On Want ‘The New Colonialism: Britain’s scramble for Africa’s energy and mineral resources’ that highlights the role of the British government in aiding and abetting the process.” Bron

Henry Kissinger had in 1973 ook iets te melden over controlemechanismen ten aanzien van de mensheid.

“Who controls the food supply controls the people:
who controls the energy can control continents;
who controls the money can control the world”

Henry Kissinger 1973

Uit het volgende citaat blijkt hoe voedsel als wapen in ontwikkelingslanden werd en wordt ingezet om regeringen te dwingen aan de leiband van de elite te lopen.

“A second measure was curtailing food supplies to targetted states, in part to force compliance with birth control policies: “There is also some established precedent for taking account of family planning performance in appraisal of assistance requirements by AID [U.S. Agency for International Development] and consultative groups. Since population growth is a major determinant of increases in food demand, allocation of scarce PL 480 resources should take account of what steps a country is taking in population control as well as food production. In these sensitive relations, however, it is important in style as well as substance to avoid the appearance of coercion.

Mandatory programs may be needed and we should be considering these possibilities now,” the document continued, adding, “Would food be considered an instrument of national power? … Is theU.S. prepared to accept food rationing to help people who can’t/won’t control their population growth?” Bron

De visie van de elite ten aanzien van de mensheid zou men kunnen omschrijven als de ‘Filosofie van de useless eaters’. Een macabere opvatting, die echter alleszins de achtergrond van het geopolitieke en sociaal-politieke beleid in deze wereld verklaart. Hieronder een citaat uit een hieraan gewijd artikel:

“Man has no natural enemies so he breeds uncontrollably. The artificially created, industrialized world has developed to the stage where it can support the meek of society; cripples, chronically sick, blind and deaf people, etc. Further these people are allowed to breed more cripples, chronically sick, blind and deaf “Useless Eaters” who would have died out in a natural environment and because of this situation, the human race is systematically weakened through enlarging numbers of useless eaters across the world. It has therefore become necessary to control the numbers of the so called “useless eaters” in order for the human race to remain strong and survive. It is important to note that one finds “Useless Eaters” amongst all nations. Race and nationality is of little importance here.” Bron

Behaalde resultaten in het verleden zijn geen garanties voor de toekomst

Sinds de 16e eeuw heeft het blanke ras heel wat teweeg gebracht op deze planeet. Onder de vele natuurvolkeren op de verschillende continenten heeft ze vele genocidale slachtingen aangericht en mensen als slaven naar elders vervoerd. Op grond daarvan mag zij zich dan wel superieur voelen, maar het is een superioriteit in het vernietigen van menselijkheid, de natuur en moraliteit. Zeker vonden er onder de natuurvolkeren ook veldslagen en slachtingen plaats. Maar de zogenaamde leiders van het blanke ras zijn superieur in het op een uiterst psychopathisch berekenende en grootschalige wijze, miljoenen mensen een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden op te dringen. Om vervolgens hun thuislanden in bezit te nemen en leeg te roven. De absolute arrogantie en gebrek aan respect zijn tekenend voor de blanke heersende elite.

Maar aan alles komt een eind. Sinds er in de 20ste en 21ste eeuw een toenemende culturele uitwisseling tussen culturen en volkeren heeft plaatsgevonden, zijn er ook een toenemend aantal menselijk herkenbare en overeenkomende zaken uitgewisseld, die vooral via de kunst zijn verlopen. In met name de muzikale uitingen, literatuur en de beeldende kunsten is er veel aan menselijke gevoelsbeleving uitgewisseld. Werkelijke kunst gaat immers om het vertalen van gevoel in klank, woord en beeld. Het streven naar vrijheid maakt daar een vanzelfsprekend belangrijk onderdeel vanuit. Hieronder een uitvoering van het Zuid-Afrikaanse volkslied “Nkosi Sikelel’ Iafrika”, wat betekent Heer, zegen Afrika.

Juist de Kunst is het medium voor verbroedering. Het appelleert aan ons gevoel, waarmee de verbindende overeenkomst tussen mensen te ervaren valt. Genieten van muziek, daarop dansen, zich laten gaan in het genieten van mooie beelden en poëtische klanken, zijn het middel bij uitstek om in de kunstuitingen van die anders cultureel geaarde vreemdeling iets van de eigen menselijkheid te herkennen. Het is niet voor niets dat de belangrijkste cultuuruitingen altijd te maken hadden en hebben met de Schone Kunsten.

Wanneer je naar Afrikaanse muziek luistert en dans kijkt, of dat soort menselijke gevoelsuitingen van andere culturen, dan zie je op een andere manier dezelfde emoties die voor jezelf herkenbaar zijn vanuit je eigen leven en cultuur.

Iedere cultuur heeft haar historisch ontwikkelde kwaliteiten, die een bijdrage zijn geweest aan de bewustzijnsevolutie van de mensheid. Iedere cultuur heeft daar op een geheel eigen wijze vorm aan gegeven. Wordt het niet eens tijd dat we op grotere schaal ons raciaal narcisme overstijgen en ons openen voor onze broeders en zusters van alle continenten, die allemaal in de loop der tijd in de verdrukking zijn gekomen door een Zionistisch georiënteerde en gefinancierde Yankee-tuinman. Hoever laten we het komen, voordat het te laat is en wij allemaal door deze tuinman er onder geschoffeld zullen worden?

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon. Duitse predikant Martin Niemöller (1892–1984)

Arend Zeevat Hou je hoofd koel en vooral je hart warm. — Arend Zeevat


Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Wereldbrand