54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen


valse vlag aanslag Valse vlag aanslagen

Er zijn veel gedocumenteerde valse vlag aanslagen, waarbij een regering een terreuraanslag uitvoert … en dan valselijk de vijand beschuldigt voor politieke doeleinden. In de volgende 54 gevallen …..

Mensen zijn eenvoudig voor de gek te houden

In de volgende 54 gevallen zijn er overheidsambtenaren die de aanval uitgevoerd hebben (of serieus een aanval voorgesteld hebben) en dit schriftelijk of mondeling bekend hebben. (Bronnen zijn te raadplegen via links in het originele artikel.

54 valse vlag aanslagen
(1) Japanse troepen plegen een aanslag met een kleine explosie op een spoorlijn in 1931, en valselijk beschuldigd China om een invasie van Mantsjoerije te rechtvaardigen. Dit staat bekend als het “Mantsjoerije-incident” of het “Manchurian Incident”. Het Tokyo Internationale Militaire Tribunaal: “Een aantal van de deelnemers in het plan, met inbegrip van Hashimoto [een hooggeplaatste Japanse leger officier], hebben bij diverse gelegenheden hun aandeel in het plot bekend en hebben verklaard dat het doel van het ‘incident’ was een excuus te bieden voor de bezetting van Mantsjoerije door de Kanto-leger

(2) Een nazi-SSer verklaarde op het Neurenberg proces, dat – in opdracht van het hoofd van de Gestapo – hij en enkele andere nazi-agenten een valse aanval pleegde op hun eigen mensen en toegeschreven aan de Polen om de invasie van Polen te rechtvaardigen.

(3) Nazi generaal Franz Halder, die ook getuigde tijdens de processen van Neurenberg, dat nazi-leider Hermann Göring opdracht gaf tot het in brand steken van de Duitse parlementsgebouw in 1933, en vervolgens valselijk beschuldigingen uitte aan de communisten voor de brandstichting.

(4) Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov heeft schriftelijk toegegeven dat het Rode Leger van de Sovjet-Unie het Russische dorp Mainila in 1939 beschoten heeft – terwijl de beschuldiging voor de aanval naar Finland ging – als basis voor de lancering van de “Winter oorlog” tegen Finland. De Russische president Boris Jeltsin verklaarde dat Rusland de agressor in de Winter Oorlog is geweest.

(5) Het Russische parlement, de huidige Russische president Poetin en de voormalige Sovjet-leider Gorbatsjov hebben allemaal toegeven dat Sovjet-leider Jozef Stalin beval zijn geheime politie tot de executie van 22.000 Poolse officieren en burgers in 1940, en vervolgens ten onrechte de nazi’s beschuldigde.

(6) De Britse regering geeft toe dat – tussen 1946 en 1948 – het 5 schepen gebombardeerd heeft die Joden transporteerden die probeerden te vluchten voor de Holocaust om de veiligheid in Palestina te zoeken, het opzetten van een nep-groep genaamd “Verdedigers van het Arabische Palestina”, waarna de psuedo groep de verantwoordelijkheid voor de aanslagen ten onrechte op eisten.

(7) Israël geeft toe dat in 1954, een Israëlische terroristische cel die actief was in Egypte aanvallen pleegde met bommen in verschillende gebouwen, waaronder Amerikaanse diplomatieke faciliteiten, vervolgens “bewijs” achter lieten ten nadele van de Arabieren zodat die als de daders naar voren zouden komen (een van de bommen ontplofte te vroeg, waardoor de Egyptenaren de aanslagplegers konden identificeren, en een aantal van de Israëli’s bekende later).

(8) De CIA geeft toe dat het Iraniërs inhuurde in 1950 om te poseren als communisten en bomaanslagen pleegden in Iran om het land op te zetten tegen zijn democratisch gekozen premier.

(9) De Turkse premier gaf toe dat de Turkse regering bomaanslag op een Turkse consulaat in Griekenland uitvoerde in 1955 – en ook schade bezorgde aan de nabijgelegen geboorteplaats van de stichter van het moderne Turkije – en weet het aan Griekenland, met als doel tot het aanzetten van het anti-Griekse geweld.

(10) De Britse premier gaf toe aan zijn minister van Defensie dat hij en de Amerikaanse president Dwight Eisenhower een plan goedgekeurd in 1957 om aanslagen in Syrië uit te voeren en de schuld te geven aan de Syrische regering als een manier om een verandering van regime te bewerkstelligen. (Noot: dit soort aanslagen zijn aan de orde van de dag. Lees het boek: Confessions of an Economic Hit Man by John Perkins)

(11-21) De voormalige Italiaanse premier, een Italiaanse rechter, en het voormalige hoofd van de Italiaanse contraspionage hebben toegeven dat de NAVO, met de hulp van het Pentagon en de CIA, terreur aanslagen in Italië en andere Europese landen in de jaren ’50 hebben uitgevoerd en de schuld gaven aan de communisten zodat mensen support gaven aan de regeringen in Europa bij hun rally in de strijd tegen het communisme. Een deelnemer aan dit voorheen geheime programma verklaarde: “Je moest burgers, vrouwen, kinderen, onschuldige mensen, onbekende met elk politiek spel aanvallen. De reden was heel simpel. Zo moesten deze acties het Italiaanse publiek overtuigen en dwingen zich te wenden tot de staat om te vragen om meer veiligheid (Toetreding tot de NAVO) Zo werden ook terroristische aanslagen uitgevoerd in Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Nederland, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. (Noot: Zie de overeenkomst met het heden waar de communisten nu zijn ingeruild voor ISIS en Moslims en land na land ten prooi vallen in de EU aan valse vlag aanslagen)

(11) de moord op de Turkse Premier (1960)

(12) bombardement in Portugal (1966)

(13) het Piazza Fontana bloedbad in Italië (1969)

(14) terreuraanslagen in Turkije (1971)

(15) de Peteano bomaanslag in Italië (1972)

(16) schietpartijen in Brescia, Italië en een bomaanslag op een Italiaanse trein (1974)

(17) schietpartijen in Istanbul, Turkije (1977)

(18) het Atocha bloedbad in Madrid, Spanje (1977)

(19) de ontvoering van en moord op de Italiaanse premier (1978)

(20) de bomaanslag op het treinstation van Bologna in Italië (1980)

(21) beschieten en doden van 28 shoppers in de provincie Brabant, België (1985)

(22) In 1960 suggereerde de Amerikaanse senator George Smathers dat de Amerikanen een valse aanval lanceerden op Guantanamo Bay, die ons het excuus gaven om de strijd te openen en de omverwerping van Castro zou geven”.

(23) Uit officiële State Department documenten blijkt dat, in 1961, het hoofd van de Joint Chiefs en andere hoge ambtenaren het opblazen besproken van een consulaat in de Dominicaanse Republiek met het oog op een invasie van dat land te rechtvaardigen. De plannen werden niet uitgevoerd, maar ze waren allemaal besproken als serieuze voorstellen.

(24) Zoals toegegeven door de Amerikaanse overheid, uit onlangs vrijgegeven documenten blijkt dat in 1962, de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff een plan ondertekend heeft om AMERIKAANSE vliegtuigen (met behulp van een uitgewerkt plan door het verwisselen van vliegtuigen), en ook om terroristische daden te plegen op Amerikaanse bodem, om de schuld aan de Cubanen te geven om een invasie van Cuba te rechtvaardigen.

(25) In 1963 schreef het Amerikaanse ministerie van Defensie een papier om aanvallen op landen binnen de Organization of American States te promoten- zoals Trinidad-Tobago en Jamaica – en vervolgens valselijk Cuba te beschuldigen.

(26) Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde zelfs heimelijk voor een persoon in de Castro regering te betalen om de Verenigde Staten aan te vallen:

(27) De NSA geeft toe dat ze gelogen hebben over wat er werkelijk gebeurd in het Golf van Tonkin incident in 1964 … het manipuleren van gegevens zodat het lijkt alsof Noord-Vietnamese boten vuurden op een Amerikaans schip om zo een valse rechtvaardiging te hebben om de oorlog in Vietnam te creëren.

(28) Een Amerikaanse Congres commissie gaf toe dat – als onderdeel van zijn “Cointelpro” campagne – de FBI veel provocateurs gebruikt heeft in de jaren 1950 tot 1970 voor het uitvoeren van gewelddaden en deze valselijk te beschuldigen als politieke activisten.

(29) Een top Turkse generaal heeft toegegeven dat Turkse troepen een moskee op Cyprus in 1970 platbranden en weet het aan hun vijand. Hij legde uit: “In Speciale Oorlog, zijn bepaalde daden van sabotage opgevoerd en de schuld op de vijand gelegd om publieke weerstand te verhogen. We deden dit op Cyprus; we hebben zelfs een moskee afgebrand. Naar aanleiding van de verraste correspondent zijn ongelovige blik zei de generaal,” Ik geef een voorbeeld”.

(30) De Duitse regering heeft toegegeven dat, in 1978, de Duitse geheime dienst een bom tot ontploffing heeft gebracht in de buitenste muur van een gevangenis en daar “ontsnapping gereedschappen heeft achtergelaten” voor een gevangene – een lid van de Rote Armee Fraktion – die de geheime dienst verantwoordelijk wilde stellen voor de bomaanslag.

(31) Een Mossad-agent geeft toe dat, in 1984, de Mossad een bom aangebracht heeft bij een radiozender in Gaddaffi’s compound in Tripoli, Libië, om Gaddaffi te beschuldigen als een terroristische supporter.. Ronald Reagan heeft Libië onmiddellijk daarna gebombardeerd.

(32) De Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie Raad vond dat, in 1989, het Burgerlijk Samenwerking Bureau (een geheime tak van de Zuid-Afrikaanse Defense Force) een explosieven-expert benadert heeft en vroeg hem “om deel te nemen aan een operatie gericht op het in diskrediet brengen van het ANC [het Afrikaans Nationaal Congres] door het bombarderen van een politie voertuig van een opsporingsambtenaar aangesteld bij een moord incident “, en aldus het ANC van het bombardement te beschuldigen.

(33) Een Algerijnse diplomaat en een aantal officieren in het Algerijnse leger hebben toegeven dat, in de jaren ’90, het Algerijnse leger vaak Algerijnse burgers heeft afgeslacht en dan de schuld voor de moorden gaf aan islamitische militanten.

(34) De Amerikaanse leger publicatie uit 1994: Special Forces buitenlandse interne defensie Tactiek, Techniek en procedure voor de Special Forces – in 2004 geactualiseerd – beveelt het gebruik van terroristen aan en het gebruik van valse vlag operaties om linkse regimes in Latijns-Amerika te destabiliseren. Valse vlag terreur aanslagen werden uitgevoerd in Latijns-Amerika en andere regio’s, uitgevoerd als onderdeel van de CIA “Dirty Wars”. (boek/video: Confessions of an Economic Hit Man by John Perkins)

(35) Evenzo een CIA “psychologische operaties handleiding”, opgesteld door een CIA-aannemer voor de Nicaraguaanse Contra-rebellen heeft gewezen op de waarde van het vermoorden van iemand aan de eigen zijde om een “martelaar” voor de zaak te maken. Het handboek werd geviseerd door de Amerikaanse overheid. De handleiding kreeg zo veel publiciteit van Associated Press, Washington Post en andere berichtgeving dat – tijdens de 1984 presidentiële debat – President Reagan werd geconfronteerd met de volgende vraag op de nationale televisie:

… Op dit moment worden we geconfronteerd met het buitengewone verhaal van een CIA-guerrilla handleiding voor de anti-Sandinista contras die wij ondersteunen, die de moorden op Sandinisten aanbevelen om zo martelaren te creëren.

(36) Een Indonesisch feiten-zoek-team onderzocht gewelddadige rellen die plaatsvonden in 1998, en stelde vast dat “elementen van de militairen betrokken waren bij de rellen, waarvan sommige doelbewust uitgelokt werden”.

(37) Russische Senior militaire inlichtingendiensten hebben toegeven dat de KGB Russische flatgebouwen in 1999 opblies en Tsjetsjenen valselijk beschuldigd heeft, met het oog om een invasie van Tsjetsjenië te rechtvaardigen.

(38) Volgens de Washington Post, heeft Indonesische politie toegeven dat het Indonesische leger Amerikaanse leraren gedood heeft in Papoea in 2002 en de schuld van de moord aan een Papoea separatistische groep gegeven om die groep vermeld te krijgen als een terroristische organisatie.

(39) De gerespecteerde voormalige Indonesische president geeft ook toe dat de overheid waarschijnlijk een rol had in de bomaanslagen in Bali.

(40) Zoals gemeld door de BBC, de New York Times en Associated Press, Macedonische ambtenaren hebben toegeven dat de overheid 7 onschuldige immigranten in koelen bloede vermoord heeft en deed alsof ze Al Qaeda soldaten waren die probeerden de Macedonische politie te vermoorden, om deel te nemen aan de “oorlog tegen het terrorisme/war on terror”.

(41) Senior politie-ambtenaren in Genua, Italië gaven toe dat – in juli 2001, op de G8-top in Genua – men twee molotovcocktails gegooid heeft en vervalste het neersteken van een politieagent, met het oog op een gewelddadige optreden tegen de demonstranten te rechtvaardigen.

(42) De Amerikanen beschuldigden Irak valselijk voor het spelen van een rol in de aanslagen van 9/11 – zoals blijkt uit een memo van de minister van Defensie – als een van de belangrijkste argumenten voor de lancering van de oorlog in Irak. Zelfs nadat de Commissie 9/11 toegegeven had dat er geen verband was, Dick Cheney zei dat het bewijs is “overweldigend”, dat al Qaeda een relatie met het regime van Saddam Hoessein had, dat Cheney’s informatie had die “waarschijnlijk” niet beschikbaar is voor de Commissie, en dat de media het ‘hun huiswerk niet doen’ door te rapportage van dergelijke banden. Top Amerikaanse regeringsfunctionarissen geven nu toe dat de oorlog in Irak echt van start gegaan is voor de olie … niet 9/11 of massavernietigingswapens. Ondanks eerdere “lone wolf” vorderingen, veel Amerikaanse regeringsfunctionarissen zeggen nu dat 9/11 door de staat gesponsorde terreur was; maar Irak was niet de staat die de kapers steunde. (Veel Amerikaanse functionarissen hebben betuigt dat 9/11 een Amerikaanse regering valse vlag operatie was).

(43) Hoewel de FBI nu toegeeft dat de anthrax aanvallen in 2001 door een of meer Amerikaanse overheid wetenschappers werden uitgevoerd, een senior FBI functionaris zegt dat de FBI in feite werd verteld om de schuld van de Anthrax aanvallen op Al Qaida te schuiven door ambtenaren van het Witte Huis. Overheidsfunctionarissen bevestigen ook dat het Witte Huis geprobeerd heeft om de anthrax te linken aan Irak als een rechtvaardiging voor verandering van het regime in dat land.

(44) De voormalig ministerie van Justitie advocaat John Yoo stelde in 2005 dat de VS in het offensief tegen Al-Qaeda zou moeten gaan, met “onze inlichtingendiensten creëren een valse terroristische organisatie. Het kan zijn eigen websites, werving centra, trainingskampen, en fondsenwerving hebben. Het kan nep terroristische operaties lanceren en de schuld geven aan echte terroristische organisaties, helpen om verwarring te zaaien binnen de gelederen van al-Qaeda, waardoor agenten twijfelen aan de identiteit van anderen en om de geldigheid van de communicatie in twijfel te trekken. “

(45) United Press International meldde in juni 2005:

Amerikaanse inlichtingendiensten melden dat een aantal van de opstandelingen in Irak recent-model Beretta 92 pistolen gebruikt hebben, maar bij de pistolen werden de serienummers gewist. De nummers lijken niet fysiek te zijn verwijderd; de pistolen lijken te zijn gekomen van een productielijn zonder serienummers. Analisten wijzen erop dat het ontbreken van serienummers aangeeft aan dat de wapens bestemd waren voor de activiteiten van inlichtingendiensten of terroristische cellen met steun van de regering. Analisten speculeren dat deze wapens waarschijnlijk zijn van zowel de Mossad of de CIA.

(46) Undercover Israëlische soldaten hebben in 2005 toegegeven van het gooien van stenen naar andere Israëlische soldaten zodat ze de Palestijnen konden beschuldigen, als een excuus om hard op te treden bij vreedzame protesten van de Palestijnen.

(47) Quebec politie heeft toegegeven dat, in 2007, misdadigers die stenen naar een vreedzaam protest gooiden eigenlijk undercover Quebec politieagenten waren.

(48) Bij de G20 protesten in Londen in 2009, verklaarde een Brits lid van het parlement dat hij politieagenten zag in burgerkleding die probeerden om de menigte tot geweld aan te zetten.

(49) Egyptische politici geven toe dat werknemers bij de overheid onbetaalbare museum kostbaarheden geplunderd hebben in 2011 om te proberen de demonstranten in diskrediet te brengen.

(50) Een Colombiaanse leger kolonel heeft toegegeven dat zijn eenheid 57 burgers vermoord heeft, vervolgens kleedde men ze in uniformen en beweerden dat ze door rebellen gedood waren in een gevecht.

(51) De zeer gerespecteerde schrijver voor de Telegraph Ambrose Evans-Pritchard zegt dat het hoofd van de Saoedische inlichtingendienst – Prins Bandar – onlangs toegegeven heeft dat de Saoedische regering “Tsjetsjeense” terroristen controleert.

(52) Een hoge Amerikaanse bron gaf toe dat de Turkse regering – een collega-NAVO-land – de chemische wapens aanslagen heeft verricht die toegeschreven zijn aan de Syrische regering; en een hooggeplaatste Turkse regeringsambtenaar -op tape toegegeven heeft- plannen te hebben voor aanvallen en de schuld te gaan geven aan de Syrische regering.

(53) De Oekraïense chief security geeft toe dat de scherpschutter aanvallen waardoor de Oekraïense staatsgreep begon en uitgevoerd werd om anderen te beschuldigen. Oekraïense functionarissen geven toe dat de Oekraïense sluipschutters beide zijden beschoten, om een maximale chaos te creëren.

(54) Het Groot-Brittannië spionage agentschap heeft toegegeven dat zij “digitale valse vlag” aanslagen op doelen gepleegd hebben, zij beschuldigen vervolgens anderen door onterechte beschuldigingen te schrijven.

Het gebruik van deze truc, deze ” verachtelijke pest methode” is zo vaak toegepast dat er een naam aan gegeven werd honderden jaren geleden. “Valse vlag terrorisme” wordt gedefinieerd als een regeringsaanval op zijn eigen mensen, dan vervolgens anderen de schuld geven ter rechtvaardiging van een oorlog of onrechtmatige actie die nooit goedgekeurd zou worden door de bevolking onder normale omstandigheden.

De term komt uit de oude tijd van houten schepen, wanneer een schip onder de vlag van de vijand naderde. Omdat de vlag van de vijand, in plaats van de vlag van het echte land van de aanvallende schip, was opgehangen, werd het een “valse vlag” aanval genoemd.

Leiders door de geschiedenis heen erkenen het uitvoeren van Valse Vlag operaties
Leiders door de geschiedenis heen erkennen de gevaren van Valse Vlag operaties

“Een geschiedenis van valse vlag aanslagen, gebruikt om de geesten van de mensen te manipuleren! “In individuen, is krankzinnigheid zeldzaam; maar in groepen, partijen, naties, en tijdvakken is het de regel. “
— Friedrich Nietzsche

“Terrorisme is het beste politiek wapen want niets drijft mensen harder dan de angst voor een plotselinge dood”.
– Adolph Hitler

“Waarom, natuurlijk willen mensen geen oorlog … Maar het zijn immers de leiders van het land, die het beleid bepalen, en het is altijd een eenvoudige zaak om mensen mee te slepen, of het nu een democratie, of een fascistische dictatuur is, of een parlement of een communistische dictatuur … Stemmen of niet stemmen, de mensen kunnen altijd verkocht zijn aan de aanbieding van de leiders. Dat is gemakkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is om ze te vertellen dat ze worden aangevallen, en het aan de kaak stellen van de pacifisten bij gebrek aan patriottisme en het blootstellen van het land aan gevaar. Het werkt hetzelfde in elk land. “
– Hermann Göring, nazi-leider.

“De gemakkelijkste manier om de controle van een populatie te krijgen is door terreurdaden uit te voeren. [Het publiek] zal schreeuwen om dergelijke wetten als hun persoonlijke veiligheid wordt bedreigd “.
– Josef Stalin

Bron: prisonplanet.com
Author: Washington’s Blog
Vertaling: Henk Mutsaers (Alle bronnen zijn te raadplegen via het originele artikel) (Engelstalig)

Noot: Als je dit nu allemaal leest en op je in laat werken;
Hoe kijk je dan in het vervolg naar het nieuws?
Hoe denk je dan over het nut om te gaan stemmen?
Hou je daar dan niet een totaal corrupt systeem mee in stand?

Nederland blaast evenzogoed zijn partij mee. Aan de ene zijde doordat zwijgen gelijk staat aan instemming en aan de andere kant door de zeer recente MH17 valse vlag operatie. Waarom had ik al de indruk dat deze zaak stonk? Omdat binnen 24 uur al de schuldige aangewezen werd in de media. Binnen 24 uur de schuldige aanwijzen of beschuldiging uiten is een van de kenmerken van elke valse vlag operatie. — HM


In de ‚gouden eeuw’ bedienden de militaire machten zich van het voeren van een valse vlag om dichtbij de vijand te kunnen komen om zo hun vernietigende slag toe te brengen onder valse voorwendselen. Ook tegenwoordig in de moderne oorlogsvoering wordt de valse vlag veelvuldig toegepast in de strijd om de … politieke beeldvorming!

Lees ook: 15 factoren om een valse vlag aanslag te herkennen
Er zijn talloze valse vlag aanslagen, waarbij een regering een terreuraanslag uitvoert … en deze valselijk toeschrijft aan “de vijand” voor politieke doeleinden. De laatste decenia zijn dit soort valse vlag aanslagen in rap tempo toegenomen, … omdat ze werken, … omdat angst zaaien een probaat middel is om een plan ten uitvoer te brengen. Omdat de elite haast hebben gekregen vanwege het ontwaken van de bevolking. Hoe herken je zo’n valse vlag aanslag?


Henk Vandaag had ik een gesprek naar aanleiding van de aanslagen in Brussel; “Ik wil het eigenlijk helemaal niet weten allemaal”, was de reactie. Ik begrijp dat best, mensen weten het geen plaats te geven, hebben geen grip, voelen zich machteloos. Maar ik wil het wel weten en ook kijken waar ik wel invloed op heb. – Lees verder