30 jaar na de kernramp in Tsjernobyl, is Europa nu veilig?

tsjernobyl 30 jaar na dato 26 April 2016 is het 30 jaar geleden dat in de Oekraïne in Tsjernobyl (Chernobyl) de grootste kernramp plaatsvond, nu overschaduwt door Fukushima op 11 maart 2011. De ramp werd voor Europa ontdekt door metingen in Zweden, Rusland had zelf geen melding gedaan. In heel Europa werd verhoogde straling gemeten en maakt een ding gelijk duidelijk: Het uitdelen van jodiumpillen aan de bevolking in een straal van 100 kilometer rond een kerncentrale is een minuscuul pleistertje op een grote gapende wond.

30 jaar na de kernramp in Tsjernobyl

Fukushima was een ander verhaal, geen metingen meer rond de hele wereld maar de gevaarlijke stralingsnorm werd eenvoudig verhoogd, probleem opgelost. Later we echter eens gaan zoeken op Google om dichter bij huis al wat gevolgen de monitoren op de korts termijn van 30 jaar.

26 april 1986 de kernramp in Tsjernobyl
Rendieren in Noorwegen, Zweden en Finland zijn vaak nog steeds te radioactief besmet om zo maar verkocht te kunnen worden voor vleesconsumptie. Al eeuwen lang leven de rendieren vrij en eten uit de natuur tot hun slacht. Maar tot op de dag van vandaag moeten de dieren door Tsjernobyl in een omheinde omgeving lang gevoerd worden met duur gekocht onbesmet voedsel om de radioactiviteit in hun vlees te laten zakken.

De rendieren eten met Cesium-137 besmet mos en paddenstoelen. Cesium-137 heeft een halfwaardetijd van ongeveer 30 jaar, dat wil zeggen dat na 30 jaar de helft van de radioactief stof is vervallen (iets anders is geworden). Na ongeveer 10 halfwaardetijden (in dit geval dus 300 jaar) is vrijwel alles vervallen. Cesium komt niet van nature voor op aarde, het ontstaat tijdens het kernsplijtingsproces in een kerncentrale. Er zijn, maar in kleinere hoeveelheden, ook andere Cesium-isotopen vrijgekomen tijdens de explosie en de brand van de reactor in

Tsjernobyl in april 1986. Cesium-135 bijvoorbeeld met een halfwaardetijd van 2,31 miljoen jaar.

Tsjernobyl is nog lang niet voorbij. Ook 30 jaar later en 2000 kilometer ver nog niet.

Noot: En toch zijn er mensen die beweren dat kernenergie veilig is toe te passen?

De explosie bij Chernobyl lanceerde radioactieve substanties tot wel 1,5 kilometer de lucht in. Van deze hoogte werd de radioactieve wolk naar gebieden zo ver als Scandinavië gevoerd. De wolk dreef over Scandinavië en keerde toen terug naar Oekraïne. Op de dag van het ongeluk veranderde de windrichting naar het westen. De tweede gecontamineerde wolk vloog dus via Polen naar Tsjecho-Slowakije en verder naar Oostenrijk. Daar kaatste hij weer terug tegen de Alpen, richting Polen. Zo ver als wij vandaag de dag weten, zijn er geen plaatsen op de wereld waar de giftige wolken van Chernobyl niet zijn geweest.

De radioactieve vervuiling kwam vooral terecht in de nabije stad Pripyat. Deze stad was ontworpen voor de arbeidskrachten van de kerncentrale op nog geen drie kilometer afstand van de centrale. Gedurende de hele dag die op het ongeluk volgde werden de bewoners van deze vijftigduizend inwoners tellende stad niet voor het radioactieve gevaar gewaarschuwd. Noch werden zij bevoorraad met jodidepillen tegen de straling, terwijl de radioactieve gehalten zeker duizend keer hoger dan normaal waren. De evacuatie van Pripyat vond de volgende dag pas plaats – op de middag van 27 april 1986. Op het moment van evacueren hadden zij allen al volop blootgestaan aan grote hoeveelheden straling.

Officieel heeft de Chernobyl-ramp de levens van zo’n 600.000 mensen ernstig beïnvloed. In de officiële rapporten wordt er onderscheid gemaakt tussen zeven categorieën van stralingsslachtoffers. Zo is er bijvoorbeeld de grootste groep (ca. 200.000 à 240.000 personen) die bestaat uit de reddingswerkers, soldaten, brandweerlieden en politieagenten die betrokken waren bij de ontsmettingswerken. Verder is er de groep van 116.000 inwoners van de vervuilde gebieden nabij Chernobyl. Nog eens 220.000 mensen werden later geëvacueerd uit de besmette gebieden van Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland. Vandaag de dag wonen er nog rond de vijf miljoen mensen in de vervuilde gebieden.

Op vijf mei vond de evacuatie van de bewoners van de uitsluitingszone (een straal van dertig kilometer rond Chernobyl) plaats. Tegenwoordig is de zone verboden gebied, met uitzondering van de voormalige bewoners die begraafplaatsen bezoeken en mensen met een vergunning. Er wonen ongeveer honderd mensen (vooral gepensioneerden) op eigen risico in de uitsluitingszone. Buiten deze inwoners, verblijven er ook zo’n drieduizend arbeiders in speciale dienst die voor het onderhoud in de Chernobyl-zone zorgen. Hetzelfde aantal mensen werkt nog steeds in Chernobyl-centrale, ondanks het feit dat deze sinds 2000 officieel niet meer functioneert. Naast het liquideren van de nucleaire brandstof, werken deze arbeiders ook aan het bouwen van een nieuwe sarcofaag die in 2017 opgeleverd moet worden. Bron

Waar was jij toen … ?

Op 22 November 1963 werd John F. Kennedy vermoord in Dallas Tx. Ik weet nog precies waar ik was en wat ik aan het doen was toen ik het nieuws op de radio hoorde, ik was toen pas 11 jaar oud. Ik zat het nieuws te kijken (in Dallas Tx) toen de eerste beelden van 9/11 op TV getoond werden. Beide nieuwsfeiten hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Fukushima kwam op een tijdstip dat elk nieuws, altijd grondig onderzocht wordt. Wat is er gebeurd, waarom, en zit er soms nog meer achter. Gek genoeg staat mij die datum van 26 April 1986 niet meer bij, wisten we toen nog niet hoe gevaarlijk kernenergie kon zijn zo ver van huis? Ja we mochten geen groenten van het land eten voor een korte periode, maar de echte verhalen leerden we eigenlijk pas jaren later toen we het hele verhaal ongecensureerd te horen kregen. Het verhaal zoals omschreven in deze BBC documentaire.

Na ruim dertig jaar zal in 2017 de nieuwe Sarcofaag van de kerncentrale in Tsjernobyl af zijn omdat de oude al scheuren vertoonde.

Hoe schadelijk is de ramp, wat zeggen de cijfers?

Het internationaal atoomenergie agentschap heeft de zogenaamde Nuclear Event Scale opgezet, hetzelfde idee als de schaal van Rigter, de nucleaire schaal loopt van 0 tot 7, schaal 2 is bijvoorbeeld 10x erger als schaal 1 en zo door tot schaal 7. Tot en met schaal 3 zijn de gevolgen van een ramp niet schadelijk. Bron

Er is dan wel 4000 km2 aan gebied als verboden gebied uitgeroepen (noot: eentiende deel van Nederland) maar er zijn oud-bewoners uit de streek die uit eigen wil terug zijn gekeerd naar hun huis, ze zijn vaak 65+ en hebben verkozen om niet te sterven in een kleine flat in Kiev maar in plaats daarvan hun leven te laten in het verboden gebied, deze mensen worden gedoogd.

Onderzoekers die continu de effecten blijven onderzoeken van de radioactieve neerslag onderzochten lokaal geproduceerde voeding in de Oekraïne en Rusland. Ze ontdekten radioactieve isotopen die dramatisch meer straling afgaven dan geschikt voor menselijke consumptie, tot wel 16 maal boven de norm in sommige gevallen. (bevindingen van Greenpeace) Dit gaat nog door voor decennia of zelfs eeuwen. Het is duidelijk dat de ramp het lokale ecosysteem op zijn kop heeft gezet. Door de vele bosbranden worden de deeltjes bovendien opnieuw verder verspreid, Oekraïne was de broodschuur van Rusland, door de afscheiding van de USSR in 1991 gaat het economisch slecht in het land. Bovendien is het voor de bevolking moeilijk geen besmette voeding te vinden.

Een verzameling artikelen hierover vindt je op: science.NaturalNews.com

Als een foto meer verteld als 1000 woorden

IJzingwekkende fotoreportage van de Tsjernobyl-ramp, genomen 29 jaar geleden.

tsjernobyl besmette gebieden 10 jaar na de ramp in heel Europa

Rechts klik > open in nieuw venster om de afbeelding te vergroten

— Henk Mutsaers

Lees ook: 100 kilometer zone rond Borselle, Doelwelk risico lopen wij?