2017: Meer Massa Vernietigingswapens

white rose revolution Op 25 mei bracht Donald Trump, de President van Amerika een bezoek aan Brussel en de Nato.

Zijn bezoek kwam erop neer, dat Europa zijn afspraken moet nakomen en meer massa vernietigingswapens moet kopen, voor de veiligheid en democratie van de westerse wereld.

Op een lompe, arrogante en respectloze manier schoffeerde hij Amerikaans beste en loyaalste bondgenoten.

mee massa vernietigingswapens
Nadat Trump in Saoedi Arabië een megadeal had afgesloten over massa vernietigingswapens en hij had aangekondigd om het budget van Amerika te verhogen, heeft hij in Europa opnieuw alleen over meer geld voor de wapen industrie gesproken. Zijn eerste buitenlandse trip was puur een zakenreis voor de Amerikaanse wapenindustrie. De rest was schone schijn. Trump is de beste wapen lobbyist. Amerikaanse wapens natuurlijk eerst.

Enkele financiële cijfers over het grote zakelijke belang van het Militair-industrieel complex.

Amerika verhoogt haar budget met 10%, wat ongeveer 52miljard per jaar meer is, terwijl Amerika bij verre, het grootste budget heeft en waarbij elk ander land geheel in de schaduw staat van grote broer Amerika.

De VS gaat meteen voor 110 miljard dollar wapentuig leveren aan Saoedi-Arabië, de grootste wapenovereenkomst die de Amerikanen ooit hebben afgesloten. De komende tien jaar komt daar nog eens voor 350 miljard dollar aan militair materieel bij.

Canada en de Europese bondgenoten moeten 2% van het BBP* besteden aan wapentuig, wat is afgesproken. Wanneer er afspraken zijn, moeten die ook nagekomen worden. Maar moeten zulke afspraken wel gemaakt worden, wanneer de wereld al overvol zit, met vernietigingswapens? Er is maar één wereld en die kan al ontelbare malen vernietigd worden door al dat vreselijke dodelijke wapentuig. Dat komt erop neer dat er miljarden dollars, euro’s aan zinloos wapengeweld besteed wordt.

*BBP: Bruto Binnenlands Product Is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende 1 jaar.

Militaire uitgaven wereldwijd: 1500 miljard euro in 2015. Dit bedrag zal in 2017 ruimschoots worden overtroffen.

Top-tien landen met de hoogste uitgaven.

Land Militaire uitgaven in 2015 U.S. $596 Miljard China  $215 Miljard Saoedi Arabië   $87  Miljard Rusland $66  Miljard Groot-Brittannië $55  Miljard India $51  Miljard Frankrijk $51  Miljard  Japan $41  Miljard Duitsland $39  Miljard Zuid-Korea $36  Miljard

Het is duidelijk, dat er enorme bedragen gemoeid zijn bij het aanschaffen van meer wapens en dat er, speciaal voor de Amerikaanse wapenindustrie gouden tijden aanbreken, wanneer het aan Donald Trump ligt. “America first and making America great again”.

Men moet een vijandbeeld creëren om de wapenmachinerie gaande te houden.

wapens

Waar staat Rusland, Iran, Syrië en Noord Korea op deze lijst en hoe groot is werkelijk de bedreiging van deze landen??? Hoeveel Nato landen en andere bondgenoten komen voor op deze lijst?? Amerika eenzaam aan de top en waarom zoveel besteden aan het Militair Industrieel Complex, terwijl de wereld vele malen vernietigd kan worden?

Poetin (Rusland) speelt het spel mee, van verdeel en heers, door chaos te creëren en speelt het spel bijzonder goed, maar Rusland wil simpelweg verdeeldheid zaaien, zodat Rusland sterk blijft op het wereldtoneel. Rusland is het grootste land van de wereld en blijft sterk wanneer het andere landen kan verdelen, maar heeft niet de potenties om de wereld te veroveren. Dat er geen democratie, geen vrije pers en oppositie is en dat oligarchen een bevoorrechte positie hebben is een andere kwestie, waar het  Russische volk mee heeft leren leven.

Dat enkel Rusland een geheime dienst heeft, is een naiëve gedachte.

Iran heeft net nieuwe verkiezingen gehouden en Hassan Rohani is herkozen en is gematigd progressief, zoekt toenadering met het westen en de meeste burgers willen ook niets liever, dan een meer open samenleving en toenadering.

Andere agenda’s spelen hier een overduidelijke rol, agenda’s voor Israël, Saoedi Arabië (Wahabisme), Militair-industrieel Complex, olie, dollars en in het bijzonder het kapitalistische systeem en de 1% elite.

Alle regeringen regeren niet voor hun burgers, maar worden geregeerd door het kapitalistisch systeem en bijna alle oorlogen zijn economische oorlogen, waar bankiers, het Militair-industrieel Complex en enkele anderen extreem rijk van worden.

De voormalige president van de Verenigde Staten en generaal Dwight D. Eisenhower heeft in zijn afscheidsrede als president op 17 januari 1961 de Amerikanen gewaarschuwd voor een vervlechting van de belangen en de invloed van het militair-industrieel complex.

Stop de honden van de oorlog. Stop de massa vernietigingswapens.

De Planeet Aarde kan al vanaf de jaren tachtig vele malen vernietigd worden, door de ongelooflijk sterke vernietigingskracht van nucleare wapens die overal op de wereld geïnstalleerd zijn en er is maar 1 Aarde, die ook maar 1 keer  vernietigd kan worden en nu neemt de zinloze wapenwedloop weer toe.  Heeft men erover nagedacht, wanneer zo’n ding afgeschoten wordt, aan een mogelijke kettingreaktie? Men speelt met het totale leven, van mens, dier en Aarde, wanneer zulke gevaarlijke wapens op Aarde zijn en in de verkeerde handen komen.

Wat een waanzin, idioterie. Hoe kunnen we dit allemaal maar zomaar laten gebeuren? Want wij, het volk, zijn de belastingbetaler en dat wapentuig wordt gekocht van onze hardverdiende centjes en wij, het volk, worden uiteindelijk ook het slachtoffer van al dat wapengekletter. Het is echt niet nodig, zoveel wapens, zoveel geld te besteden voor onze zogenaamde veiligheid.

Beter al dat geld besteden aan armoede bestrijding. Onderwijs voor iedereen toegankelijker maken. Gezondheids-zorg, ouderen-zorg en alle andere soorten van zorg betaalbaar maken en houden. Investeer in klimaat verbetering, in meer menselijkheid en liefde.

De wereld zou beter af zijn en er zouden veel minder terroristische aanslagen zijn, meer welvaart en welzijn voor iedereen en Planeet Aarde staat er dan beter voor dan nu. De toekomst voor volgende generaties is beter verzekerd. Wij allen zijn mede verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet en voor de volgende generaties. Wij zijn enkel gasten in onze korte tijd dat we op deze prachtige planeet Aarde mogen zijn en wij zijn allemaal familie van elkaar. Allemaal hetzelfde bloed, allemaal geboren en stervend, allemaal dezelfde gevoelens, allemaal mensen, één menselijk ras.

Bedreiging van de democratie en vrijheid.

Daesh (IS), Al Quada, extreem Islamisme, ander extreem extremisme en die verschrikkelijke terroristische aanslagen, overal in de wereld zijn afschuwelijk en moeten gestopt worden. Veiligheid en bescherming tegen deze barbaarse, vreselijke aanslagen zijn natuurlijk nodig en noodzakelijk.

De dreiging van de oorlogsmachine( M.I.C) is ook altijd aanwezig, door vijanden  te creëren en te houden en de honden van de oorlog moeten voortdurend gevoed worden. Alles heeft te maken met oorzaak en gevolg.

Maar de bedreiging komt meer van mensen zoals Trump, Erdogan, Duterte, Saudi-Arabië, Maduro, Poetin, Kim Jong-un en enkele andere machtshebbers en landen.

Mensen met bijvoorbeeld narcistische trekjes, of die te grote Ego’s hebben en enorm gevoelig zijn voor macht en nog meer macht naar zich toe willen trekken, zoals Erdogan momenteel doet en waar de democratie langzaam maar zeker afbrokkeld. Wanneer zulke mensen de alleenmacht hebben, met zo’n wapenarsenaal achter zich, is dat levensgevaarlijk.

Dan glijdt een democratisch land af naar een politiestaat, om vervolgens naar een meer autoritair, totalitair regime over te gaan, waar vrijheid van meningsuiting, oppositie en journalisten worden opgesloten, monddood worden gemaakt of zelfs vermoord worden. Vervolgens krijgt men een gemanipuleerde waarheid te horen, hun waarheid en democratie wordt uit het woordenboek geschrapt en staatsvijand nummer 1 gemaakt. Vele nieuwe mega gevangenissen worden gebouwd, vooral in de Verenigde Staten van Amerika.

De rijken worden rijker, de armen in snel tempo armer en toch besteedt men zoveel geld aan zinloos allesvernietigend wapentuig.

Een somber toekomstbeeld, ware het niet, dat er ook veel mensen wakker worden en dat wij, met zijn allen, deze toekomst kunnen veranderen, in een vredelievende wereld. Maar het gaat wel enorm snel achteruit en wij moeten allemaal reageren, door te verbinden met elkaar vanuit liefde en respect, verantwoording en gezond verstand.

Het concept van objectieve waarheid verdwijnt uit de wereld. Leugens zullen doorgaan in de geschiedenis. (George Orwell)

Het leven is niet moeilijk, alleen wij maken het moeilijk.

Lanaria Amberkira. 30-05-2017
Blogpost: http://lanariaamberkira.blogspot.nl/


Peter van Elst
Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. “Genoeg is genoeg” . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht. | Facebook | Website |