15 factoren waarmee je een valse vlag operatie kan herkennen


valse vlag aanslagen Er zijn talloze valse vlag aanslagen, waarbij een regering een terreuraanslag uitvoert … en deze valselijk toeschrijft aan “de vijand” voor politieke doeleinden.

De laatste decennia zijn dit soort valse vlag aanslagen in rap tempo toegenomen, … omdat ze werken, … omdat angst zaaien een probaat middel is om een plan ten uitvoer te brengen. Omdat de elite haast hebben gekregen vanwege het ontwaken van de bevolking. Hoe herken je zo’n valse vlag aanslag?

15 factoren om een valse vlag aanslag te herkennen
Bron: Wake Up World
Beknopte vertaling: Henk Mutsaers

Valse vlag formule # 1. Militaire of politie oefening in de nabijheid qua tijd en plaats
Deze oefeningen vinden meestal gelijktijdig of voorafgaande aan de valse vlag aanslag plaats. Ze vinden plaats op dezelfde locatie of in de directe nabijheid.

Tijdens Port Defender Rotterdam wordt op 11, 12 en 13 april 2016 in de omgeving van de Wilhelminakade, Rijnhaven en Katendrecht gebruik gemaakt van een helikopter, figuranten en oefenmunitie. aldus de Telegraaf. (?) (?) (?) bron

 

Valse vlag formule # 2. Voorkennis
Een andere sterke aanwijzing is altijd het aanwezig zijn van voorkennis. Men wijst in dat geval nog dezelfde dag naar de (mogelijke) daders of weet zelfs stellig wie de daders zijn. Het is vaak zelfs mogelijk pagina’s te vinden op internet die er al enkele dagen tevoren waren gepubliceerd. (Dit kun je zien in de pagina broncode) … of de datum staat letterlijk in het zicht van de lezers.

Valse vlag formule # 3. Ooggetuigen hebben conflicterende getuigenissen
Vaak zijn er beelden te zien van valse vlag aanslagen direct na de gebeurtenis die reeds korte tijd later niet meer worden uitgezonden. Bij live beelden kan men nog niet overal de regie overzien / bepalen. Conflicterende getuigenverklaringen kunnen het beeld dat men wil schetsen (meestal angst) verstoren. Er zijn al bij vele valse vlag aanslagen getuigen nadien vermoord, gezelfmoord of door een mysterieus ongeval om het leven gekomen.

Valse vlag formule # 4. De media komen snel met de daders die worden gedemoniseerd.
Demoniseren: iemand of iets als kwaad beschouwen; iemand of iets als duivels voorstellen; iemand of iets doelbewust als zeer negatief voorstellen, met de bedoeling de meningsvorming over die persoon of die zaak te beïnvloeden. Het doel is om binnen 24 uur de dader aan te wijzen omdat men weet dat de eerste indruk bij mensen slecht weer uit te wissen is

Valse vlag formule # 5. Aanslag werd gepleegd door een halve gek, zonderling, dwaas.
De persoon in kwestie heeft geen enkele militaire training maar heeft wel verdacht veel militaire vaardigheden. Ze gebruiken geavanceerde wapens die je niet zonder gedegen opleiding kan hanteren.

Valse vlag formule # 6. De dader wordt gedood, gezelfmoord of stil gehouden met drugs.
Het bekende gezegde is hierbij van toepassing. Doden praten niet. Een rechtszaak is overbodig en er kan nooit een conflicterende getuigenis volgen. Het ombrengen van de dader gebeurd in bepaalde gevallen zelfs in het zicht van de camera omdat het anders niet meer mogelijk zou kunnen zijn.

Valse vlag formule # 7. De dader laat een bekentenis achter [ Manifesto ]
Vooral als het gaat om het vinden van een motief voor een onverklaarbare zaak komt de bombrief of bekentenis handig van pas voor de valse vlag aanslagpleger [ de echte ].

Valse vlag formule # 8. Het bewijs is [ gunstig ] vernietigd.
Een veelvoorkomende factor is dat simpele bewijzen niet voorhanden zijn of op onverklaarbare manier vernietigd zijn. Voorbeeld, de hele wereld hangt vol met satellieten en radar installaties en men weet nog steeds niet het naadje van de kous bij MH17. Bij de 9/11 aanslag waren bij het Pentagon geen beelden te zien van de talloze bewakingscamera’s. etc.

Valse vlag formule # 9. Geen duidelijk motief voor de [ massa ] aanslag.
Heb jij je nooit afgevraagd waarom er geen duidelijk motief is voor al de massa aanslagen over de gehele wereld. Misdaden worden immers in de meeste gevallen opgelost door te speuren naar het motief of de mogelijke kans op succes. Veel aangedragen motieven zijn een verstoorde relatie met een [ voormalige ] medearbeider. Maar om dan gelijk maar andere mensen mee overhoop te schieten klinkt mij niet aannemelijk om de operatie tot een succes te maken.

Valse vlag formule # 10 Uitvaardiging van het verbod op wapenbezit promoten.
Dit betreft de aanslagen die alleen plaatsvinden in een land als Amerika waar het hoge wapenbezit een sta-in-de-weg is voor de overheid om meer macht uit te oefenen [ lees: meer onderdrukking ] Een ongewapende bevolking is gemakkelijker te onderdrukken. Een recent onderzoek onder de Amerikaanse bevolking zelf toonde dat slechts 2% zich zorgen maakte over het wapenbezit van hun landgenoten.

Valse vlag formule # 11 Fake “slachtoffers” = crisis acteurs
De bovenste 10 factoren hebben betrekking op echte slachtoffers, echte doden. Er zijn in de Twilight Zone in het schemerlicht ook namaak valse vlag operaties. Waar je de slachtoffers niet te zien krijgt, of, waar men zichtbare steekjes laat vallen zoals bij de IS onthoofdingen waar men in slowmotion ziet dat het vals is. Geen bloed zichtbaar bij de snijwond.

De volgende 5 punten zijn vooral van toepassing op valse vlag aanslagen die uitgevoerd werden door acteurs en nooit in werkelijkheid door dwazen, gekken of terroristen werden uitgevoerd. Hoe gek is onze wereld geworden? [ de Matrix ] [ de gietvorm waarin onze onrealistische wereld wordt gegoten ]

Valse vlag formule # 12 Slachtoffers werden twee maal gedood
Schijnbaar is het recyclen van slachtoffers een deel van de valse vlag operaties waarbij je de acteurs in meerdere aanslagen terugziet men een ander kapsel en uiterlijk (bril, geen bril) Het aantal ingehuurde acteurs [ lees getuigen ] moet beperkt blijven. [ zie voorbeelden bij het bron artikel ]

Valse vlag formule # 13 Families van de “slachtoffers” hebben elite of acteur achtergrond
Dit laatste kwam veelvuldig voor bij de Sandy Hook shooting

Valse vlag formule # 14 Families van de “slachtoffers” tonen weinig tot geen emotie.
Of zouden het slechte acteurs zijn die meer weten?

Valse vlag formule # 15 Families van de “slachtoffers” ontvangen miljoenen
In Amerika het land van de rechtszaken zijn mensen er als de kippen bij om een rechtszaak te beginnen als er ergens wat te halen valt. Het is daarom vreemd dat de families van de Sandy Hook slachtoffers geen van allen een rechtszaak tegen de staat begonnen, … en toch allen rijkelijk beloond werden (?) Allen kregen een vergoeding zonder dat men er om vroeg dus. Zwijggeld?

Waarom orkestreren de elite zulke amateuristische valse vlag aanslagen?

Noot: Angst zaaien, angst zaaien en nog eens angst zaaien. En de wetenschap dat al die angstige mensen totaal niets onderzoeken. Ze slikken alles voor zoete koek. Angst verlamt namelijk de meerderheid.

Conclusie: Gebruik deze 15 factoren om zelf te onderzoeken hoe “de vlag” erbij staat. Soms weet je het al binnen enkele minuten zoals ik dat gevoel al had bij NH17 aanslag binnen vijf minuten. Ik kreeg het in het buitenland te horen op de radio ruim twaalf uur nadat het gebeurd was, compleet met een uitgebreide analyse van de daders. [het binnen 24 uur aanwijzen van de daders effect maakt een onuitwisbare indruk bij de overgrote meerderheid]

Bron

Noot: Bonus tips:

Valse vlag formule # 16 Paspoorten
Bij de 9/11 aanslag werd er totaal niets van de slachtoffers terugevonden. NIETS … eeh behalve een vrijwel ongeschonden paspoort. Ook bij verschillende andere aanslagen hebben de daders bewijs achter gelaten in de vorm van een ID kaart en of paspoort.

Valse vlag formule # 17 After Sales. Maak optimaal gebruik van de factor Angst
Al na drie tot vier uur na een aanslag worden de plannen al bekend gemaakt dat bekende gebouwen die avond uitgelicht zullen worden met de nationale kleuren van het getroffen land. Nog diezelfde dag verschijnen cartoons die de angst versterken met teksten als; Je suis … Dat gebeurde in Frankrijk en Brussel, nieuwe trent?

Lees ook: 54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen

Henk Vandaag had ik een gesprek naar aanleiding van de aanslagen in Brussel; “Ik wil het eigenlijk helemaal niet weten allemaal”, was de reactie. Ik begrijp dat best, mensen weten het geen plaats te geven, hebben geen grip, voelen zich machteloos. Maar ik wil het wel weten en ook kijken waar ik wel invloed op heb. –