04-10-2016 Mogelijke nieuwe grote gebeurtenissen. 

stay united 1) Banken crisis.

2)
Verdeeldheid en Verkiezingen in Amerika en Europa.

3)
Microchip implantaten.

de wereld in brand
1) Bankencrisis.

Een crisis, groter dan die van 2008.
De Deutsche Bank en de Amerikaanse Dollar zitten in zwaar weer.

De Deutsche Bank hangt een boete boven het hoofd, boven de 13 miljard, maar er is nu sprake van vermindering van de boete, geëist door het Amerikaanse OM vanwege geknoei met Amerikaanse hypotheken voor 2008. Een van die banken , die ‘te groot is, om om te vallen’. En toch in grote nood is en dreigt te vallen. Er is nog heel weinig gebeurd en lering getrokken, na Lehman Brothers en de bankencrisis die erna volgde.

Het veroorzaakt grote onrust en een reële dreiging voor een financieel waterloo.

Drie mogelijkheden kunnen zich voordoen, wanneer de Deutsche Bank zou vallen en als een domino effect daarmee heel veel andere banken met zich meeneemt.

1) Bankroet verklaren, maar dat zou kunnen betekenen, het instorten van het totale systeem.
2) Bail-in, wat betekent dat de aandeelhouders en spaarders opdraaien voor de kosten, maar dit is onuitvoerbaar en onbegaanbaar, omdat de schulden veel te hoog zijn en dat de spaarders en de aandeelhouders zeker niet voldoende capabel zijn, om die tekorten op te vullen en blijft over, ..
3) Bail-out, wat betekent dat de burger en belastingbetaler het weer moeten betalen. wat nu bij hoog en laag ontkend wordt, maar wat toch zal gaan gebeuren.*

Moet de burgers het gaan betalen? Onze pensioenen, onze spaarcentjes gaan naar de noodlijdende banken. Onze welvaart, welzijn en sociale verworvenheden zullen nog meer uitgekleed worden en onze lonen worden verlaagd of bevroren, al deccenia lang trouwens, en we moeten nog langer werken terwijl de echte rijken, multi- nationals, banken er wederom van profiteren. De één zijn dood, is de ander zijn brood.

De Amerikaanse Dollar:
De Amerikaanse schuld bedraagt op januari 2015 meer dan 18.000 miljard dollar (18.000.000.000.000).  De VS kunnen die schuld nooit terugbetalen. Het bewijs daarvan leverden ze de voorbije acht (8) weken zelf door op de financiële markten nogmaals 1.000 miljard dollar op te halen om oude schulden af te betalen, eenvoudigweg omdat het land niet over geld beschikt om de schulden die op vervaldag komen terug te betalen. De VS betalen hun oude schulden dus af door het aangaan van nieuwe schulden.

Enkel al om die reden hebben de VS er alle belang bij de rente zo lang mogelijk zo laag mogelijk te houden. Elke stijging van een procentpunt in het renteniveau doet de Amerikaanse schuldenlast op jaarbasis namelijk met 150 à 170 miljard dollar stijgen.  Enkel lage rentevoeten kunnen de omvang en het gewicht van de schulden doen dalen. Het zinnetje ‘binnen afzienbare tijd’ is door de Fed dus uitgevonden om ruimte te behouden om te doen wat ze wil.

Maar de werkelijkheid is nog verbluffender:
De Amerikaanse banken zitten vandaag op meer dan 280.000 miljard dollar aan derivaten.( Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals aandelen en olie) Of het nu om rente, valuta, aandelen, grondstoffen of leningen gaat, de derivatenmarkt heeft zich als een schimmel op de gewone effectenmarkten genesteld. Vandaag dicteren futures en opties de prijs van olie, brood, koper… 81% daarvan zijn gebaseerd op rentevoeten. Met andere woorden… de Amerikaanse banken hebben 1.100% van het bbp ingezet op de rentevoeten. Welke banken dat zijn… JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America,… ook de too-big-to-fail banken genoemd.**

dereivatenChina is inmiddels groot aandeelhouder van Amerika en wiens brood men eet, diens woord men spreekt, niet waar? Nu blijkt dat China gestart is met het dumpen van dollars en op grote schaal goud is aan het opkopen, net zoals andere landen die niet gelinkt zijn aan de dollar. Tot nu toe ontstond er oorlog tussen de VS en landen die afstand wilden nemen van de dollar als handelsmunt. Amerika is economisch afhankelijk van de wapenindustrie.

Grote risico’s die genomen worden, Casino gedrag, omdat de risico’s uiteindelijk toch voor de burgers zijn. Men probeert het zoveel en zolang mogelijk te verzwijgen en te negeren, zodat het een snel tikkende financiële tijdbom is, wanneer de crisis werkelijkheid wordt. (Zorg daarom voor voldoende cash geld, water en voedsel in huis.)

2) Verkiezingen Amerika en Europa en de verdeeldheid.

Gebruik de media om een tweestrijd  van twee verhalen te creëren voor elke belangrijke politieke kwestie en de mensen blijven vechten met elkaar. Bijna elk debat is veranderd in een fundamentele strijd tussen twee waardenstelsels. De media stimuleert, voed de tweestrijd als een veelkoppig monster.

De toenemende verloedering van onze samenleving en de paradigma’s zorgen voor dualiteit, haat, verdeeldheid.  Zwart- Wit, Oud-Jong, Democraten-Republikeinen, voor-tegenstanders van de wapenindustrie, Rechts-links populisme, Vluchtelingen-Xenofobie. In Noord-, Midden-Oost- en Zuid-Europa worden de verschillen alleen maar groter, terwijl het juist de bedoeling is, om dichter met en bij elkaar te komen.

Trump-Clinton. terwijl de verkiezingen nog moeten plaats vinden roept de megalomane en narcistische Trump al, “Wanneer ik de verkiezingen zou verliezen, het wel fraude moet zijn, want ik win altijd”. dus hij zet, bewust wederom tegenstanders tegenover elkaar en wist U dat er meer wapens zijn in Amerika dan Amerikanen? Clinton: Degene die al zolang in het establisment zit, in het systeem, is het establisment en systeem. Waar elke dag zwarten worden doodgeschoten, waar politiemensen worden doodgeschoten, waar Trump’s aanhangers opgeroepen worden voor burgerlijke ongehoorzaamheid, wanneer HIJ zou verliezen, dan klopt er een burgeroorlog aan de deur. Ook in Europa is die dreiging levensgroot aanwezig.

Ik vraag me hardop af;
“Komt er nog wel een nieuwe Amerikaanse President, of wordt Obama een Crisis- President”? 

3) Microchip Implantaten.

MICROCHIP IMPLANTATEN. HERSENCONTROLE EN MEET – REGELTECHNIEK.

Yoneji Masuda, “Vader van de informatiemaatschappij”, verklaarde zijn bezorgdheid in 1980 dat onze vrijheid wordt bedreigd. Orwelliaanse-stijl door cybernetische technologie, totaal onbekend voor de meeste mensen. Deze technologie koppelt de hersenen van mensen via geïmplanteerde microchips aan satellieten die gecontroleerd worden door de grond supercomputers.

De eerste implantaten in de hersenen worden operatief ingebracht in 1974 in de staat Ohio, USA, en ook in Stockholm, Zweden.

De huidige microchips werken met laagfrequente radiogolven die gericht zijn. Met de hulp van satellieten, kan de geïmplanteerde persoon overal ter wereld worden gevolgd. Een dergelijke techniek werd getest in de oorlog met Irak. (Eerder tijdens de Vietnam-oorlog, werden soldaten  geïnjecteerd met de Rambo chip, ontworpen om adrenaline flow te verhogen in de bloedbaan.)

Het elektronisch bewakingssysteem van de NSA kan miljoenen mensen tegelijkertijd volgen en verwerken. Ieder van ons heeft een unieke bio-elektrische resonantiefrequentie in de hersenen, net als wij unieke vingerafdrukken hebben. Met elektromagnetische frequenties (EMF) hersenstimulatie volledig gecodeerd, pulserende elektromagnetische signalen kunnen worden verzonden naar de hersenen, waardoor de gewenste stem en visuele effecten de doelgroep kan volgen, ervaren, beïnvloeden. Dit is een vorm van elektronische oorlogsvoering. Amerikaanse astronauten waren geïmplanteerd voordat ze in de ruimte werden gestuurd, zodat hun gedachten gevolgd konden worden en al hun emoties konden worden geregistreerd, 24 uur per dag.

The Washington Post meldde mei 1995 dat prins William van Groot-Brittannië werd geïmplanteerd op de leeftijd van 12 jaar. Voor een eventuele ontvoering.

De massamedia vermelden niet dat de privacy van een geïmplanteerde persoon verdwijnt voor de rest van zijn of haar leven. Hij / zij kan worden gemanipuleerd op vele manieren. Met behulp van verschillende frequenties, de geheime controlleurs van deze apparatuur kunnen zelfs het emotionele leven van een persoon  veranderen. Hij / zij kan agressief of lethargisch worden. Seksualiteit kan kunstmatig worden beïnvloed. Gedachten en verdachte signalen en onbewust denken kan worden gelezen, dromen aangetast en zelfs geïnduceerde, alles zonder kennis of toestemming van de geïmplanteerde persoon.

Een perfecte cyber-soldaat kan dus worden gecreëerd. Deze geheime technologie is gebruikt door legers in bepaalde NATO landen sinds 1980 zonder dat de burgerbevolking er iets over gehoord heeft.

Wat zal er gebeuren als mensen worden verleid door onjuiste voorstellingen, microchips in hun lichaam toe te laten? Een microchip als identiteitskaart, als betaalmiddel? Zijn we klaar voor de robotisering van de mensheid en voor de totale afschaffing van de privacy, waaronder de vrijheid van gedachte? Hoeveel van ons  willen hun hele leven, met inbegrip van onze meest intieme en geheime gedachten afstaan aan Big Brother? Toch bestaat de technologie om een totalitair  “Nieuwe Wereld Orde.” te maken.

Wanneer onze hersenfuncties verbonden zijn met supercomputers door middel van radio-implantaten en microchips, is het te laat voor protest. Deze dreiging kunnen we vermijden door het inlichten en opleiden van het publiek, met behulp van beschikbare literatuur.

De toekomst van onze menselijke vrijheid staat op het spel.

Meer controle en minder vrijheid, en in de toekomst betalen we met onze microchip implantaat, en als we teveel vrijdenkers zijn, zetten ze u en uw chip op nonstop en bent U uit het systeem. Maar ze vertellen dat het nieuwe systeem er is voor uw veiligheid en vrijheid en voor uw kinderen’s veiligheid en vrijheid.

Hoeveel leugens voor vrijheid en veiligheid worden misbruikt, om van ons de perfecte moderne slaaf te maken, gekooid, volgzaam, productief,  en als robotten gehoorzamend, hun religie, hun waarheid, hun politiestaat?

Allemaal georkestreerd door de Elite, NWO, Bilderberggroep, of Illuminati,  allemaal hetzelfde driekleurig kostuum dragend en het veelkoppig Monster dat wij, het volk, voeden. Mocht er een nieuwe Bankencrisis komen en overal gewelddadige conflicten uitbreken met mogelijkerwijs een nieuwe oorlog, dan is de stap daarna, –wanneer de NWO ons komt redden–( Van wat er nog over is van de wereldbevolking), een microchip implant, een logisch gevolg en een noodzakelijk kwaad, aldus de NWO. Precies zoals NWO als doel heeft.

Wij, het volk, 98% van de wereldpopulatie, ook Soldaten, Politie en Inlichtingendiensten en hun families zijn de dupe en zijn ook degenen die eventuele veranderingen kunnen afdwingen, niet op een gewelddadige manier, want de geschiedenis heeft geleerd, dat revoluties meestal nog gewelddadiger zijn en dat er daarna nog meer onderdrukking en dictatoriale machthebbers volgen. De macht van de sterktsten heerst er dan en controleren de straten.

Wij, de 98% van de wereldpopulatie kunnen, vanuit LIEFDE en RESPECT echte veranderingen afdwingen, wanneer we proberen onze ware roots, onze ware historische waarheden te vinden, en van daar naar een meer liefdevolle samenleving toe te werken, voor onze nakomelingen en voor onze Aarde. Het is voor ons allen een morele verplichting, waar regeringen corrupt en wetteloos zijn en hun volk niet vertegenwoordigen, maar de Elite, om op te staan tegen uitbuiting en onderdrukking. Liefde, vrede en welvaart voor iedereen.

De wereld speelt Russisch Roulette, de burger heeft een vol geladen wapen en de elite heeft een losse flodder in het magazijn. Verenigd staan we sterk, verdeeld gaan we de ondergang tegemoet.

Pink Floyd, mijn favoriete groep en altijd een inspirator en drijfsveer voor mijn ‘zijn’.

stay united
Lanaria Amberkira. 04-10-2016   https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed.
http://whiteroseevolution.weebly.com/ (still not ready, but here are all my article’s)
https://youtu.be/jh142luEszg ( Video peacemessage, feel free for a new contribution, max 10seconds):

* Thanks Rainer Voss. ‘Master of the Universe,’ a Documentary About Stock Trading
* Thanks: Express Business.
* Special Thanks: Rauni-Leena Luukanen-Kilde, MD, Former Chief Medical Officer of Finland.