minder is MEER ...

gedachten reactie
Collectieve verantwoording
Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, maar wij hebben ook een collectieve verantwoording, ook naar de machthebbers, omdat zij zover zijn doorgeslagen dat ze zelf slachtoffer zijn, van hun eigen hebzucht, van hun eigen machtsmisbruik, van hun eigen bestaan.
minder is meer


ONMATIGHEID: Buitensporigheid, mateloosheid, overdaad, veelzucht, extravagantie, extremiteit, onbehoorlijkheid, exces.

HEBZUCHT: Begerigheid, inhaligheid, egoïstisch, geldzucht, gierig, hebberig, vrekkig, gewinzuchtig, smachterig. Sterk verlangen om alles te willen hebben.

EGOÏSME: in morele zin: het uitsluitend op eigen belangen en gewin uit zijn. Groot EGO, zelfzucht, eigen bevrediging, eigenbaat, Het 'ik' gericht zijn. EGOÏSME in andere zin:  Zorgen voor eigen welzijn, het gezonde opkomen voor jezelf. 

Alledrie karaktertrekken kunnen onafhankelijk van elkaar bestaan, maar hebben ook een aantrekkingskracht, waarbij de karaktertrekken elkaar versterken en stimuleren.

Zo heeft ondergetekende een onmatig karakter, niet gestimuleerd door hebzucht, maar wel door egoïsme, wanneer onmatigheid aan de deur klopt. Bovendien een neiging naar perfectionisme, maar inmiddels oud en wijs genoeg om 'goed is goed genoeg', te accepteren, en doordat ondergetekende een groot geweten heeft, nooit totaal onmatig is geworden.

Twee voorbeelden; In de liefde totaal opgaand in een relatie, compleet verkleuren, grenzeloos, adoreren, de ander zo goed willen leren kennen, dat we één zijn. Daarom afhankelijkheid, eigen identiteit verliezend, jezelf verloren en terugzoekend, na de breuk. 

In de euforie van gedrevenheid: Door gedrevenheid kan men jezelf verliezen, omdat men van bevlogenheid in een overbevlogenheid geraakt en dan uiteindelijk meer in een gedachtenwereld belandt, dan in de werkelijke wereld.

Ben geen Psycholoog/filosoof, maar heb ook het idee, dat egoïsme en EGO ook leeftijdsgebonden zijn, dat EGO in de puberjaren en in de tijd van carriere en gezin belangrijker zijn, dan wanneer men baby was, of op oudere leeftijd.

DE HEBZUCHT VAN DE ELITE, VAN DE 0.1% RIJKSTEN OP DEZE AARDE.

Hebzucht versterkt macht, macht en hebzucht versterkt egoïsme. Een ander fenoneem is, dat men grote angst krijgt, om macht en hebzucht te verliezen. Allemaal stimulerende krachten, factoren, waardoor het bijna begrijpelijk is, dat de mensen, die de macht hebben,(die macht is er vanaf het prille begin van onze menselijke beschaving), het willen behouden en altijd neigen naar meer. 

Vanuit dat standpunt gezien, dus begrijpelijk, maar dat het ten kosten gaat van onderdrukking, armoede, oorlogen, slavernij, leugens, manipulaties is extreem. Maar het volk is zelf ook verantwoordelijk dat het zover is gekomen en dat we het zover hebben laten komen.

Macht en hebzucht corrumperen, totale macht en hebzucht corrumperen totaal.

 

Civiele ongehoorzaamheid is een morele verplichting, ...
... wanneer regeringen, corrupt en wetteloos zijn.  Regeringen die niet doen waarvoor ze hun bestaansrecht hebben - te zorgen voor hun burgers, te beschermen en zorgen voor voorspoed en goede voorzienigingen- die regeringen hebben geen bestaansrecht, omdat ze niet het volk dienen. Onze regeringen werken voor de multi-nationals, het kapitalistisch systeem, onder de schaduwregering, (0.1% elite), die het complete wereldgebeuren dirigeren en orkesteren. 

                         minder is MEER.

Onze zingeving is niet gebaseerd op uiterlijke rijkdom en macht, maar op innerlijke rijkdom. Uiterlijke rijkdom geeft geen bevrediging, altijd meer willen, zonder ooit gelukzalligheid te vinden, alleen een vluchtig moment, van het nieuw verworven speeltje. 

Onze zin van ons bestaan, is jezelf ontwikkelen,  jezelf evolueren, je goedheid ontwikkelen, in dienst staan voor de gemeenschap, je Goddelijkheid in jezelf ontwikkelen. 

Ieder mens heeft goede en slechte eigenschappen en in mijn optiek is het de zin van ons bestaan om de goede eigenschappen te ontwikkelen en de slechte eigenschappen te kennen, herkennen, te controleren en te beheersen.

'Minder is Meer', geeft rust, geeft balans, meer harmonie, tevredenheid, gelukzaligheidsgevoel.  

Minder hebzucht, minder macht,( macht zou een beperktheidsdatum moeten hebben, net als melk. Wanneer melk bedorven is, gooit men melk weg) , minder egoïsme, zou beter zijn voor onze samenleving en Moeder Aarde.

Minder milieuvervuiling, minder nuclear - afval,  minder wapenindustrie, minder medicijnen ( legaliseer Marahuana, ongekende en onbegrensde mogelijkheden), geen voedselmanipulaties.

                        Collectieve verantwoording.

Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, maar wij hebben ook een collectieve verantwoording, ook naar de machthebbers, omdat zij zover zijn doorgeslagen dat ze zelf slachtoffer zijn, van hun eigen hebzucht, van hun eigen machtsmisbruik, van hun eigen bestaan.

Collectieve verantwoording hebben we ook naar onze medemens, want wanneer we niet in dienst staan van onze samenleving, onze Aarde, onze levensbron, zonder Aarde geen leven, zonder vrouwen geen leven, hebben we, als mensheid en individu ook geen bestaanrecht meer. 

VERENIG EN VERBIND, UIT LIEFDE, RESPECT, VOOR ONZE NABESTAANDEN EN ONZE AARDE, VOOR EEN BETER EN RECHTVAARDIGE WERELD, WAAR VOOR IEDEREEN GENOEG IS, WAAR DE AARDE ZICH KAN HERSTELLEN VAN HAAR ZIEKTE, DIE DOOR ONS IS AANGEDAAN.

OP EEN GEWELDLOZE MANIER WERKELIJKE VERANDERINGEN DOORVOEREN ZODAT WE EEN BEETJE HET PARADIJS OP AARDE WEER TERUG KRIJGEN. HET KAN WERKELIJK ALS WE ER MAAR IN GELOVEN.

LANARIA AMBERKIRA.                https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed

verantwoordelijkheid

De laatste 5 nieuwe artikelen | alle artikelen |

dotcom.radio

Disclaimer: NepNieuws, daar is het internet, de TV, de Radio en de Krant van vergeven. Doe dus ALTIJD je eigen onderzoek op startpage.com. Vermijd Google die zijn rating heeft aangepast en de MSM de voorkeurpositie geeft. Zoek met meerdere woorden: "woord1+woord2" Zoeken met het + teken en aanhalingstekens geeft verfijnde specifieke resultaten. Ook zoeken met een complete zin is soms een goed idee. Leer zelfstandig nieuws te verzamelen en leer NepNieuws te herkennen van een grote afstand.

Hope Comes In The Dark ... is een protestsong die ik schreef in 2010 en met behulp van topmuzikanten opnam in 2011. De situatie in de wereld, met de "Summer of Chaos & Rage in 2016", maakt dat de tekst actueler is als ooit tevoren. In Youtube wordt de song geblokkeerd in de zoekresultaten. Je kan hem gratis downloaden. Ga jij helpen de wereld een betere plaats te maken?

gezondheid cooperatief
Interview op dotcom radio 25-12-2016 Het GezondheidsCooperatief

verplichte donor registratie
Automatisch aangemeld als donor: Aan of afmelden voor je donorregistratie doe je hier.


Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat je niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Age-reader] Ook jij weet wel dat al die media berichten over; "De economie klimt weer uit het dal niet strookt met de eigen waarneming en ervaring" Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De samenleving is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt ... achter de schermen. Ontdek [archief]


dotcom.radio een andere kijk op het nieuws, ... elke zondag via de podcast

dotcom nieuws

e boek gedachtekracht

eBoek zoektocht naar gezondheid (gratis download

huis te koop koestraat geertruidenberg
Huis te koop

succesboeken

cannabis olie

hoe zit het nu echt

spoed cursus voeding

squatty potty

prevent care

protest song

gezondheidradio