Q this is big

Waarom sommigen de ramp overleefden
en anderen de dood tegemoet gingen, ….

macht kracht
Op Discovery TV zien we vaak rampenfilms waar er van minuut tot minuut, van seconde tot seconde in beeld gebracht wordt hoe een ramp zich voltrokken heeft. Waarom enkelen aan de dood ontsnapten, schijnbaar geluk hadden (?) Of, … zouden zij niet in blinde paniek de kudde achterna zijn gegaan maar eerst nagedacht hebben over de mogelijke opties?
individuele macht

Individuele macht in een rottende wereld

"Oplossingen voor problemen, zowel private als publieke problemen vragen het vermogen om logisch te doordenken en te verwerpen wat niet uitvoerbaar is --- Een persoon zal zaken moeten bedenken die niet eerder ten uitvoer zijn gebracht. Hij kan niet blijven vragen aan andere mensen om oplossingen voor > hem < uit te vinden. Dit is het moeilijkste les. De gewoonte om te eisen dat anderen komen met de antwoorden, dat anderen een uitweg uit de tunnel vinden --- deze gewoonte is gebaseerd op de aanname dat de eigen kracht van de verbeelding in grove mate beperkt is, iets wat een leugen is. Je zou kunnen zeggen dat het de centrale leugen is. " - Jon Rappoport.

Jon maakt in zijn betoog duidelijk dat in het dagelijkse leven steeds weer gerefereerd wordt aan de groepskracht. Een team moet presteren, bijvoorbeeld: sluit je aan bij een politieke stroming, strijdkreten als "Tezamen staan we sterk"

Wordt met het afgeven van deze boodschap steeds weer niet opnieuw de gedachte ingeprent dat je als individu machteloos bent of ten minste kansarm? Wordt er zo niet aan het onderbewustzijn een licentie afgegeven om je maar over te geven?

Maar waarom zijn er steeds dan toch weer individuen die met inventieve oplossingen komen, soms te simpel voor woorden, hun eigen grenzen verleggen, niet overgeven aan de macht van die ander en capaciteit van de eigen kracht benut om een nieuwe realiteit uit te vinden.

Logica herinnerd je er aan dat je zelf hersenen gekregen hebt om te gebruiken.

Logica verteld je dat er altijd vragen te stellen zijn die eerst beantwoord moeten worden voor je verder kan gaan.

Jon: "Wanhoop over de voorwaarden van de samenleving en de wereld is niet een functie van je kracht. Het is een tijd van bezinning, of is het toch nog een excuus voor passiviteit? "Wat kunnen we doen aan dit alles?" Is een verkeerd vraag. Het eigenlijke doel van die vraag ben jij. Je stelt die vraagt aan jezelf. En op eigen kracht, weet je een antwoord te vinden."

"Passiviteit is een ziekte. Het verspreidt zich en neemt het leven over. Het maakt sterke mensen zwak en zwakke mensen dement. Een passief leven is nauwkeurig en precies een leven zonder energie. De remedie is een leven met macht. "

Naarmate de samenleving verder vervalt, en de mensen aangevallen worden in hun geloof in individuele macht zijn het de organisaties die claimen de macht te bezitten alles te kunnen en zullen regelen. Het dwingt als het ware het individu om zich over te geven aan de "wij weten wat goed voor jullie is", organisaties.

Jon: "Sommige mensen zeggen dat macht een neutraal object is dat kan worden gebruikt voor goed of kwaad. Dat is niet waar. Je diepste macht leeft. Het is persoonlijk. Het is verbluffend energiek en dynamisch. Het verbindt zich met je diepste begrip van wat waar, goed en juist is. Die macht offert zichzelf nooit op voor een abstracte ideologie die iemand anders heeft bedacht. Die geformuleerd ideologie werd in feite bedacht om je te scheiden van je eigen kracht. "

Jon Rappoport / Henk Mutsaers

De laatste 5 nieuwe artikelen | alle artikelen |

dotcom.radio


Disclaimer:
NepNieuws, daar is het internet, de TV, de Radio en de Krant van vergeven. Doe dus ALTIJD je eigen onderzoek op startpage.com. Vermijd Google die zijn rating heeft aangepast en de MSM de voorkeurpositie geeft. Zoek met meerdere woorden: "woord1+woord2" Zoeken met het + teken en aanhalingstekens geeft verfijnde specifieke resultaten. Ook zoeken met een complete zin is soms een goed idee. Leer zelfstandig nieuws te verzamelen en leer NepNieuws te herkennen van een grote afstand.


huis te koop koestraat 26 4931CS Geertruidenberg 230.000 kk

Hope Comes In The Dark ... is een protestsong die ik schreef in 2010 en met behulp van topmuzikanten opnam in 2011. De situatie in de wereld, met de "Summer of Chaos & Rage in 2016", maakt dat de tekst actueler is als ooit tevoren. In Youtube wordt de song geblokkeerd in de zoekresultaten. Je kan hem gratis downloaden. Ga jij helpen de wereld een betere plaats te maken?

gezondheid cooperatief
Interview op dotcom radio 25-12-2016 Het GezondheidsCooperatief

verplichte donor registratie
Automatisch aangemeld als donor: Aan of afmelden voor je donorregistratie doe je hier.


Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat je niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Age-reader] Ook jij weet wel dat al die media berichten over; "De economie klimt weer uit het dal niet strookt met de eigen waarneming en ervaring" Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De samenleving is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt ... achter de schermen. Ontdek [archief]