Dieren en planten hebben geen stem,
laten wij hun stem zijn

white rose revolution
Mijn ouders hadden, 43 jaar geleden, een speeltuin, zwembad, café en benzinestation, waar mensen met prettige herinneringen aan terugdenken, zoals ik. In het zomerseizoen was er één badmeester die ik mij nog goed kan herinneren. Hij was een knappe, idealistische jonge man, altijd met de pijp in de mond. Een man die een warme, ontwapende aura om zich heen had. Hij studeerde voor priester en later wilde hij naar het Amazonegebied gaan.
bewustzijn


Hij kon daar uren met veel liefde en passie over praten; "Het Amazonegebied is één grote ontdekkingstocht, een immens groot gebied, anderhalf keer zo groot als Europa. Het waren en zijn de longen van onze wereld, samen met andere tropische regenwouden". 

Ons hele gezin was aanwezig bij de indrukwekkende huldiging van zijn priesterschap, maar had daarna geen contact meer met hem. Het bleek namelijk dat hij ontzettend verliefd was geworden op mijn moeder. Mijn moeder was een bijzonder mooie en sterke vrouw, moeder van zes jonge kinderen en zij had hem gezegd dat hij zijn studie moest afmaken en dat er geen toekomst tussen hun kon zijn. Het gevolg was dat hij daarna naar het Amazonegebied vertrokken is, zoals hij oorspronkelijk al van plan was. 

Nu hoorde ik onlangs op de radio dat er in de Amazone door ontbossing een gebied, twee keer zo groot als Duitsland is verdwenen. Samen met het Congobekken en Indonesië zorgen deze tropische regenwouden voor onze zuurstof. Zonder deze oerbossen (sommige bestaan al meer dan 100 miljoen jaar) geen leven.

Veeteelt, sojateelt, houtexploitatie, palmolie, mijnbouw en stukken bos die in brand worden gestoken, zijn de belangrijkste oorzaken van ontbossing. Én natuurlijk de economische factor, de drang naar meer winst.

Regenwouden zijn van onschatbare waarden 

De drie grootste tropische bosgebieden ter wereld zijn de imposante Amazone, de oerwouden van Indonesië en het Congobekken. Ze worden bedreigd door de vraag van grote multinationals naar grondstoffen als hout, palmolie en soja, maar ook naar goedkoop vlees. Ook is er in alle drie de gebieden sprake van zwak bestuur, slechte naleving van wetten en corruptie. De belangen van de lokale bevolking worden vaak ondergeschikt gemaakt aan die van multinationals. 

Een groot deel van vooral tropische ontbossing is illegaal, gepaard gaand met criminaliteit, corruptie en geweld.  Tropische ontbossing is verantwoordelijk voor een vijfde van de CO2-uitstoot, meer dan al het vlieg-, weg- en waterverkeer bij elkaar. Bossen produceren zuurstof en halen CO2 uit de lucht, een gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Een regenwoud dat jaarlijks slinkt met 5.000 km2 betekent dat er per minuut meer dan één voetbalveld verdwijnt. 

Het verdwijnen van het tropische woud is direct ook een bedreiging voor de mensheid. Bovendien zijn de tropische regenwouden een onschatbare vindplaats voor talloze medicijnen. Wij moeten drastische maatregelingen nemen, om een rampzalige opwarming van de aarde te voorkomen.

Changes in Forest Cover

Milieucriminaliteit zit in de lift. 

CIJFERS WERELDWIJD (relatieve cijfers) data: november 2016 *Milieucriminaliteit stijgt elk jaar met 5 tot 7 procent – zo'n twee tot drie keer meer dan de groei van de wereldeconomie.                      
* De illegale handel in wilde dieren wordt geschat op 6 tot 19 miljard euro per jaar.                                                                       
* Criminaliteit in de bosbouw telt voor zo'n 43 tot 127 miljard euro per jaar.     
* Illegale visserij komt op zo'n 9 tot 20 miljard euro per jaar.    
* Illegaal mijnen komt op zo'n 10 tot 40 miljard euro per jaar. 
Wij tolereren een zekere mat van milieuvervuiling

Het Amazonegebied

Voor de biodiversiteit is het Amazoneregenwoud van eminent belang. Het is veruit het grootste regenwoud op aarde. Het Amazonebekken bestrijkt meer dan 6,8 miljoen km2 en is bijna twee keer zo groot als het op één na grootste rivierbassin en regenwoud, dat van de Congo. Het Amazonewoud vertegenwoordigt 40% van het resterende regenwoud op aarde en wordt beschouwd als de meest biodiverse regio op aarde. Tien vierkante kilometer Amazonewoud bevat meer dieren- en plantensoorten dan heel Europa. 

De hedendaagse uitstervingsgolf van soorten planten en dieren voltrekt zich ongekend snel, en sneller dan de laatste uitstervingsgolf van 65 miljoen jaar geleden, toen vele, met name grotere landdieren uitstierven. De dinosaurussen zijn hiervan de bekendste en de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden. De tijd dringt niet alleen omdat jaarlijks vele dier- en plantensoorten verdwijnen, maar ook omdat we nu al te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. 

De ontbossing in de Amazone is relatief recent. In 1970 was nog maar twee procent van de Amazone ontbost. Het deel van de Amazone dat tegenwoordig is ontbost wordt gewoonlijk geschat op 19%. Dit komt neer op zo'n 762,979 km2, een gebied twee keer zo groot als Duitsland of Japan.

Uit een nieuw rapport van het WNF blijkt dat elke twee dagen nieuwe diersoorten worden gevonden. In 2 jaar tijd maar liefst 381 nieuwe dier- en plantensoorten. Het betrof 216 planten, 93 vissen, 32 amfibieën, 20 zoogdieren (waarvan 2 fossielen), 19 reptielen en 1 vogel (Nystalus obamai, genoemd naar Obama).

Volgens Tim Boekhout van Solinge, een onafhankelijke criminologisch onderzoeker en consultant wil Brazilië graag doen voorkomen dat het allemaal nu beter gecontroleerd en beschermd wordt, maar de harde werkelijkheid blijkt toch net iets anders te zijn. Gebrek aan handhaving, monitoring, controle en de enorme corruptie in bepaalde gebieden, met name in Mato Grosso en Pará, plus de doodsbedreigingen van grootgrondbezitters en van de houthandel, maken het allemaal bijzonder moeilijk. In de praktijk trekt het grote geld aan de touwtjes.  

Bovendien na de recente politieke machtsstrijd en de enorme recessie belooft het weinig goeds. De nieuwe regering van President Temer en de Braziliaanse politieke klasse zitten tot aan de nek in de grootste corruptiezaak aller tijden, waarbij de president vermoedelijk rechtstreeks betrokken is. Veel politici vinden land- en mijnbouw belangrijker dan flora, fauna en inheemse volkeren.   

Wat absoluut niet mag gebeuren, is de uitverkoop van het Amazonegebied. 

Congo 

In het Congobekken is het vooral de industriële houtkap die de bossen bedreigt. Ook de vele conflicten die het land hebben geteisterd en een zwak bestuur zoals de Democratische Republiek Congo (DRC), waar corruptie en schending van de mensenrechten aan de orde van de dag zijn, zorgen voor destabilitatie en grote ongerustheid. Guerrilla- of terroristische groepen financieren zich door de illegale verkoop van ivoor of dieren. 

Bedreigde diersoorten zoals bosolifanten, chimpansees, bonobo's, laagland- en berggorilla's leven in deze weelderige bossen en het Congobekken heeft een overvloed aan grondstoffen als hout, diamant, petroleum en kobalt.                       

Indonesië

Indonesië heeft al 72 procent van zijn intacte bossen verloren. Dieren, zoals Sumatraanse tijgers en orang-oetans, planten en ook de miljoenen mensen die afhankelijk zijn van de Indonesische bossen worden enorm geschaad en bedreigd. Verreweg de belangrijkste oorzaak voor de ontbossing is de aanleg van plantages voor palmolie en hout.

Het verval van het regenwoud op Borneo sinds 1950

De bossen verdwijnen daar sneller, dan waar ook ter wereld. 

"We worden bedreigd, belasterd en vermoord omdat we opkomen tegen de mijnbouwbedrijven op ons land en tegen de paramilitairen die hen beschermen ... Mijn vader, grootvader en onderwijzer waren slechts drie van talloze slachtoffers. We kennen de moordenaars - ze lopen nog steeds vrij rond in onze gemeenschap. We sterven en onze regering doet niets om ons te helpen". - Michelle Campos

Het is de internationale honger naar hout, papier, soja en palmolie die ontbossing aanwakkert. Economische belangen spelen een te grote rol. Bovendien spelen de groeiende wereldbevolking en een toenemende vraag naar vlees ook een grote rol en de groeiende vraag naar consumptiegoederen.  

De goedkoopste en meest voor de hand liggende manier om de wereld voor een klimaatcrisis te behoeden, is stoppen met ontbossing. Zolang wij, consumenten, goedkoop hout, palmolie, soja en vlees willen, zal het blijven doorgaan. Maar de kracht van de consument is groot.

De EU, Amerika, Azië, Rusland en met name China zouden veel strenger moeten handhaven, controleren, alternatieven zoeken en oplossingen aandragen, al kost dat geld.

Vele jaren later hoorde een broer zijn naam roepen en hij herkende meteen de stem van onze oud badmeester. Hij was kleiner dan mijn broer hem had voorgesteld en hij was naar het Amazonegebied gegaan en inmiddels uit zijn priesterschap getreden en getrouwd. 

Goede organisaties die onze steun verdienen zijn; o.a. Greenpeace, Greenpeace International, WWF, REDD, FSC, Congo Basin Forest Fund, Milieudefensie, Amnesty International en andere goede organisaties die niet genoemd zijn: Steun ze, teken petities, consuminder, want dit moet gestopt worden.

Lanaria Amberkira. 27-12-2017


Peter van Elst


Over de schrijver.
Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. "Genoeg is genoeg" . zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht.
gezondheid cooperatief
Interview op dotcom radio 25-12-2016 Het GezondheidsCooperatief
Hope Comes In The Dark ... is een protestsong die ik schreef in 2010 en met behulp van topmuzikanten opnam in 2011. De situatie in de wereld, met de "Summer of Chaos & Rage in 2016", maakt dat de tekst actueler is als ooit tevoren. In Youtube wordt de song geblokkeerd in de zoekresultaten. Je kan hem gratis downloaden. Ga jij helpen de wereld een betere plaats te maken?