Boek: Alchemie van de liefde

alchemie van de liefde
Alchemie van de liefde

Dit 'Waar' gebeurde Liefdesverhaal laat ons zien 'wat' wij eigenlijk zijn: Lichtwezens! Alles begon met een Visioen. Met haar ogen open zag Chantal twee Vuren uit hun Harten komen. Was dit Liefde? Mohammed had gedurende een maand tot het Universum Gebeden om hem dé vrouw te sturen die hij graag zou zien en die hém graag zag. Het was een Karmische Afspraak. Zij hadden hier een welbepaalde taak te volbrengen.
welke weg

Mijn Leven nam wendingen ......

Een ingenieur en een informaticus. Níets deed vermoeden dat hun Levens in een Stroomversnelling gingen belanden. Maar vóór hun ontmoeting zouden ze nog eens goed door elkaar geschud worden. Naast véle 'Mooie' momenten die het Leven hen bood bleven ze niet gespaard van 'duistere' scenario's. De bankensector, processen, faillissementen, scheidingen, kinderen die hun moeder bijna niet meer zien... Waar is de Integriteit gebleven???

'Mijn Leven nam wendingen waardoor vele materiële en emotionele zaken als poten vanonder een tafel werden weggemaaid. Meermaals dacht ik te sterven maar uiteindelijk zag ik dat enkel mijn ego aan het afbrokkelen was,' schrijft Chantal.

Ook Mohammed had zijn portie: Marokkaan, onrecht, bedreiging... Maar we 'Zíjn' niet wat we 'Denken' te zijn, weet hij. En drama's kunnen helpen om ons te laten 'Groeien' als Mens. Het komt erop aan ons terug te ontdoen van de koorden en de kettingen die het Licht van ons Wezen wegstoppen. Hij begon zichzelf steeds scherper te observeren en zag dat de grootste belemmering voor onze Bewustzijnsontwikkeling dat 'ego' van ons is.

'En jij... jij gaat een gevoel van Verantwoordelijkheid en Geluk vinden zodat je aan de Wereld je dromen over een Overvloedige, Harmonieuze en Vredevolle Toekomst zal willen aanbieden!' hoorde hij iemand aan zijn oor fluisteren.

Zuiveren is hun kernwoord en steeds dichter naar de 'Gemeenschappelijke' Bron gaan is wat ze wensen. Verschillende inwijdingen vergrootten hun perceptie van de Wereld. Daime, Kambo, La Ho Chi kwam op hun pad. En dan kwamen de lessen van de Hogere Dimensies... Relaties, liefde, het huwelijk, onze seksuele Kracht, toeval of het lot, slachtoffers en daders, zuiveringsprocessen en meditatie, religie en sjamanisme worden onder de loep genomen. 'Zelfrealisatie' en de 'Christusfase' zijn sleutelwoorden zodat de Mensheid uit zijn cocon kan komen en de Vlinder worden die hij ís. De Nieuwe Aarde, het Paradijs is mogelijk! Dit boek is een Boodschap met een Visie voor de Toekomst om méér Vrede, Harmonie en Liefde op deze Wereld te verkrijgen.

Dit boek kan een bijdrage leveren aan je Persoonlijke Ontwikkeling. Het heeft diepgang en bevat zeker méér dan één tip om een Aangenamer Leven te leiden. Aan de hand van een Waar gebeurd verhaal tonen de schrijvers wat écht belangrijk is in het Leven: Liefde!

Er kleeft geen houdbaarheidsdatum aan het boek.
Het heeft een blijvende waarde en behandelt universele thema's zoals Liefde, relaties, Integriteit, onze gedachten en emoties, het Leven en de dood, het 'Allesomvattend Bewustzijn', bidden, meditatie en nog véél meer. Je kan het op eender welk moment beginnen lezen, het zal altijd op een bepaalde manier actueel zijn. De schrijvers tonen aan dat het Leven méér is dan we 'Zien' en brengen veel zaken aan de oppervlakte. Je zal alles door een nieuwe bril bekijken. De boodschap van dit boek, Liefde, was er in het verleden steeds, is er nú nog en zal er in de toekomst óók altijd zijn. Liefde is onze Gemeenschappelijke Bron van waaruit we allen naar believen kunnen putten...tot in der Eeuwigheid!

Dit boek kan écht iets voor je betekenen!

Zoals je kon lezen komen verschillende onderwerpen aan bod die in kranten voorpagina''s halen. Veel mensen krijgen het hard te verduren. Maar liever dan de brute versie van het verhaal één maal in de krant te laten verschijnen kon het beter eerst als rode draad fungeren voor een roman waarmee tegelijk ook Positieve boodschappen de wereld ingestuurd worden. Van verontwaardiging naar verandering...? Yes!

Wil je fragmenten lezen? Neem gerust een kijkje op: www.thealchemyoflove.org.

Het e-book kan je Gratis downloaden en de papieren versie kan sinds kort besteld worden.

Het boek is een publicatie van LifeFocus vzw. Zie ook www.lifefocus.be.


gezondheid cooperatief
Interview op dotcom radio 25-12-2016 Het GezondheidsCooperatief


sociale media ban

Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat je niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Age-reader] Ook jij weet wel dat al die media berichten over; "De economie klimt weer uit het dal niet strookt met de eigen waarneming en ervaring" Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De samenleving is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt ... achter de schermen. Ontdek [archief]
Hope Comes In The Dark ... is een protestsong die ik schreef in 2010 en met behulp van topmuzikanten opnam in 2011. De situatie in de wereld, met de "Summer of Chaos & Rage in 2016", maakt dat de tekst actueler is als ooit tevoren. In Youtube wordt de song geblokkeerd in de zoekresultaten. Je kan hem gratis downloaden. Ga jij helpen de wereld een betere plaats te maken?