Franse noodtoestand eerste Europese dominosteen?

door Arend Zeevat
Op vrijdag 13 november 2015 werd Parijs voor de tweede maal dit jaar opgeschrikt door 'terroristische' aanslagen, waar van tevoren al van bekend was wie de daders zouden zijn. Terwijl de wereld in een steeds sneller tempo op een diepe afgrond van totale chaos afstormt, krijgen we met elkaar telkens psychologische duwtjes in de rug om de snelheid van de val te doen verhogen.
wordt het vechten of vluchten

Door: Arend Zeevat

Deze duwtjes zijn de zogenaamde valse vlagoperaties, die door de samenwerkende internationale geheime diensten worden gepland, voorbereidt en uitgevoerd. De tragische en bloedige aanslagen in Parijs zijn daar vanzelfsprekend geen uitzondering op. Ze lijken alleszins te passen binnen de strategisch psychologische oorlogsvoering die er op de mensheid is losgelaten. Laten we deze aanslagen eens vanuit een ruimer kader bekijken.

Islamitisch extremisme

De 'terroristen', die bij de aanslagen in het Westen betrokken zijn, komen steevast uit het Midden-Oosten en zijn van Islamitische herkomst. Althans, zo wordt ons dat meestal direct na de aanslagen door de MSM breeduit voorgespiegeld. Deze verklaring heeft altijd hetzelfde doel, namelijk demonisering van de Islam. Zoals in het Midden-Oosten waarschijnlijk eveneens dezelfde hersenspoeling plaatsvindt ten aanzien van het Westen en christenen. Verdeel en heers in de praktijk. De wakkeren onder ons weten inmiddels allemaal wel al, dat IS(IS) en aanverwante clubs door het Westen, Israël en Arabische vazallen opgerichte, gefinancierde en getrainde doodseskaders zijn. Zij hebben het doel landen te destabiliseren en uit elkaar te doen vallen, om ze onder het Rotschild-regime te krijgen en te houden. In Syrië doet men al enkele jaren verwoede pogingen dat te veroorzaken en Iran is hetzelfde lot beschoren. Terwijl Afghanistan, Irak en Libië de laatst bekende voorgangers zijn in het rijtje landen dat door de dood en verderf zaaiende neokolonialisten, die aangevoerd worden door het internationale bankierskartel onder leiding van de Rothschilds en haar militair-industriële marionetten, kapot gemaakt zijn. De geschiedenis van deze door het Westen gebruikte doodseskaders gaat terug tot eind jaren '70, toen Brzezinski als toenmalig adviseur van president Jimmy Carter, deze adviseerde zijn goedkeuring te verlenen aan het financieel en militair steunen van de in Afghanistan opererende Mujahedeen. Brzezinski gaf dit in een interview met het Franse Le Nouvel Observateur ruiterlijk toe. Door het zogenaamde 'Islamitisch extremisme' in Afghanistan te versterken, zou de Sovjet Unie dat als een bedreiging ervaren met betrekking tot de radicalisering van de binnen haar grenzen levende moslimminderheden. Brzezinski heeft dit meesterlijk gezien en zijn geostrategische zet had het boogde resultaat, namelijk de verwachtte Sovjet-Russische inval in Afghanistan in 1979. Deze leidde tien jaar later mede tot de ondergang en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Geopolitiek wapen

In het interview met Le Nouvel Observateur deed Brzezinski een nogal opzienbarende uitspraak, die enigszins verhuld weergeeft dat het Islamitisch extremisme door het Westen is geschapen als een strategisch geopolitiek wapen. Hoe dit extremisme zich sinds 1979 verder heeft ontwikkeld, met behulp van alle bekende verdachte partijen op de achtergrond, is interessant om te zien. De Afghaanse Mujahedeen werden de Taliban, deze evolueerde tot Al Quaida (Al CIAda), daar kwamen ISIS (ISIL, IS) en de daaraan gelieerde clubs uit voort. In Afrika ontwikkelden zich gelijksoortige varianten. We zien nu dus de bizarre situatie dat het westen de door haar zelf geschapen vijanden aan het bestrijden is en daar logischerwijs niet zo veel resultaat mee bereikt. De Russen hebben in Syrië bewezen dat veel beter te kunnen. Maar ja, die hebben dan ook een heel ander belang in het Midden-Oosten. Zij spelen samen met China en de BRICS-landen hun eigen rol in dit werelddrama.

Bedenkelijke zaken rond Parijse aanslagen


Alle valse vlagoperaties gaan volgens een inmiddels overbekend patroon. Direct er na laten de autoriteiten via hun MSM-spreekbuizen al weten wie de daders zijn en worden er meteen verscherpte veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Door het kunstmatig geschapen probleem tracht men zo via de propagandakanalen een psychologische reactie te bewerkstelligen bij het publiek. Deze hebben altijd met gevoelens van angst en onveiligheid te maken. De direct afgekondigde verscherpte veiligheidsmaatregelen zouden dan die gevoelens weg moeten nemen. Vadertje Staat zorgt goed voor u, dus gaat u maar gerust slapen, is de boodschap. Wanneer men echter door deze façade heen kijkt en enig onderzoek doet naar de politieke achtergronden, dan komt er snel een ander beeld naar voren. Zo ook, met de aanslagen in Parijs. Want berust het op toeval dat op 29 oktober, tijdens een conferentie over veiligheid, CIA-directeur John O. Brennan ontmoetingen had met zijn voormalig Britse collega van de MI6 John Sawers, met zijn Franse collega Bernard Bajolet en met de voormalig Israëlische nationale veiligheidsadviseur Yaacov Amidror?

paris attacks

In een artikel op Global Research wordt gewag gemaakt van een in oktober al afgegeven waarschuwing aangaande een aanslag in Frankrijk, die vergeleken werd met 9/11. De waarschuwing werd gepubliceerd in Paris Match op 2 oktober 2015. Het was dan ook te verwachten dat Franse propagandakanalen direct na de aanslagen over een Frans 9/11 spreken. De ogenschijnlijk spontane toespraak die president Hollande direct na de aanslagen gaf, had de indruk van een al voorbereid script. Hollande was zeker op de hoogte van de al in oktober afgegeven waarschuwing. Zijn beslissing om over het gehele land de noodtoestand af te kondigen, de grenzen te sluiten en bepaalde publieke plaatsen af te sluiten, is dus ook ongetwijfeld opgenomen in het script dat hij moest volgen. Hij nam die beslissing zonder ruggespraak met het Franse parlement en zelfs voordat er ook nog enig politierapport aangaande de gebeurtenissen op zijn bureau verschenen was. Hij rolde een al geschreven scenario uit. En daar had hij het parlement en politierapporten niet voor nodig.

Januari-cover The Economist

Toen ik vanochtend het schokkende nieuws van de aanslagen tot mij nam en me direct ging oriënteren bij diverse onafhankelijke media, moest ik ook denken aan de nogal cryptische voorspellingen die het Engelse blad The Economist in beeldvorm op de cover van haar januarinummer van dit jaar plaatste. Ik wilde bekijken of de gebeurtenissen in Parijs ook daarin terug te herkennen zouden zijn. Hieronder een afbeelding van die cover.

januari cover economist


Het is een nogal bizar aandoende afbeelding, waar velen hun verklaringen al op hebben losgelaten. Nu we bijna aan het eind van het jaar 2015 zijn, zouden bepaalde zaken op de afbeelding misschien iets duidelijker kunnen zijn. Ten aanzien van de Parijse aanslagen kom ik in relatie tot die afbeelding tot de volgende hypothese:

Op de cover staat Francois Hollande achter Obama afgebeeld. Naast hem staat een dame in kleur afgebeeld met een nogal opmerkelijk hoofddeksel. Deel van dat hoofddeksel bestaat uit een mandje met eieren. Ze heeft haar gezicht naar Hollande toegewend. Het is opvallend dat deze dame haar ogen gesloten heeft en haar oogleden volledig zwart opgemaakt zijn, met sterk zwart geaccentueerde wenkbrauwen. Waar staan eieren voor? Voor een nieuw begin toch?

In mijn beleving betekent die mand met eieren dan ook, dat Frankrijk het eerste Europese land zal zijn dat een volledig, ogenschijnlijk door (kunstmatig geschapen) omstandigheden, openlijke dictatuur zal manifesteren. Het is nu afwachten welk Europees land, zeker door het zogenaamde migrantenprobleem, de volgende dominosteen zal zijn. Duitsland maakt een grote kans de volgende te zijn.

Machtsfanaten in paniek

Dat we met elkaar op weg zijn naar een socialistisch/communistisch vorm gegeven wereldregering, is mijns inziens een feit. Iedere volgende stap, die de machtsfanaten zullen zetten om ons bewustzijn te vergiftigen met angst, paniek, haat, zich uitend in een toenemende interculturele agressie, zal steeds schokkender zijn. Men ziet dat de mensheid aan het wakker worden is en men heeft steeds grovere middelen nodig om ons mee te overweldigen. De voorraad aan vijandsbeelden lijkt onuitputtelijk. Als het Islamitisch extremisme niet meer lijkt te werken, dan zal het inmiddels al aardig opgepoetste vijandsbeeld aangaan Rusland en China volledig in stelling worden gebracht. Maar ieder vijandsbeeld is een psychologisch misleidende façade. Zo ook het beeld betreffende Rusland en China. Het feit dat ook deze landen centrale banken hebben, die door een elite wordt beheerd, zegt in mijn beleving al genoeg. Want aan de top van de bankenpiramide, de BIS-bank in Basel, schudden alle ogenschijnlijke vijanden elkaar de hand. Zowel Rusland, China als de andere BRICS-landen zijn aangesloten bij de BIS-bank. Daarnaast werken de VS en Rusland al decennia samen aan gemeenschappelijke ruimtevaartprojecten met betrekking tot de Maan en Mars.

Niets is dus wat het lijkt en niets lijkt wat het is. Daarom is het een dringende noodzaak voor ons om onszelf innerlijk op orde te krijgen, waardoor we niet meer vatbaar zijn voor uiterlijk kunstmatig geschapen vijandbeelden.-- Arend Zeevat
Het gebrek aan diepgang en zingeving in de maatschappij, heeft de mensheid op een doodlopend spoor geplaatst. Bewustwording daarvan is de grote uitdaging waar wij met elkaar voor staan. De transformatie van uiterlijk leiderschap naar autonome zelfbeschikking, op basis van geleerde levenslessen, plaatst ons op de weg van volgzaam slavendom naar dienend meesterschap. Dit brengt ons weer in contact met onze individueel authentieke spiritualiteit. Door de oorzaken van zijn eigen lijden te onderzoeken en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen, heeft de auteur zich aan de rol van lijdend voorwerp onttrokken en is hij zelf die bijzonder leerzame weg gegaan.
boek volgzaam slavendom

Arend Zeevat
Veel nieuws is beangstigend, onvoorstelbaar en zouden we eigenlijk liever niet willen weten. Dit laatste is echter inmens belangrijk willen we onszelf en naasten kunnen beschermen. Maar hoe ga je met al dat nieuws om? Voor Arend was dit slechte nieuws reeds de realiteit geworden. Lees in dit artikel wat hij daarvan geleerd heeft en er kracht aan ontleend. Wereldbrand of individueel vagevuur.

Update 20-11-2015

Afgelopen Dinsdag werd ik gevraagd op onze locale omroep wat ik dacht van het afgelopen weekend. "Conspiracy Henkie" zou er wel wat van weten vertelde men mij met een kwinkslag. Mijn reactie, er zijn een aantal zaken die mij opvallen. De dader is al bekend binnen 24 uur, er was [weer] een oefening op de zelfde dag, een patroon dat bij de meeste valse vlag operaties voorkomt. De president, Hollande' kondigde gelijk de noodtoestand af, dan denk ik; "zonder vooraf overleg met het kabinet?" Alle aanslag plegers zijn dood. Geen getuigen en een daarbij behorend proces is ook een vaak voorkomend patroon bij valse vlag aanslagen.?IS, een organisatie die de aanslag gepleegd [zou] hebben wordt gesteund door de Amerikaanse en Britse overheid, dus dat op zich is al verdacht. En dan is er natuurlijk het bekende paspoort, een aanslag pleger moet er niet aan denken zonder dit document op stap te gaan ? klaarblijkelijk. De media staan werkelijk bol van de angst zaaiende informatie en alles wordt tot het kleinste detail uitgekauwd, dit in tegenstelling van andere aanslagen in andere werelddelen die vaak nog erger zijn en nauwelijks aandacht krijgen in verhouding. En dan ? de volgende dag ?

"De planner van de aanslagen in Parijs, Abdelhamid Abaaoud,?is inderdaad gedood bij de politieactie van woensdagochtend in?Saint-Denis".

Dus dan zou er inderdaad een opsporing en arrestatie op moeten volgen om het bewijs daarvoor te leveren. Niemand is immers schuldig tot bewezen. Maar de beelden van het bewuste pand in Saint-Denis deden mij meer denken aan het slagveld van een doodseskader. Er zijn vele zaken denkbaar om die mensen gewoon te arresteren in plaats van uit te moorden. Wederom, ? was het waarschijnlijk niet de bedoeling om getuigen te arresteren. En, ? het verder uitkauwen en angstzaaien zal nog lang doorgaan. Daar leidt geen twijfel aan. ? Henk Mutsaers
De laatste 5 nieuwe artikelen | alle artikelen |

dotcom.radio

Disclaimer: NepNieuws, daar is het internet, de TV, de Radio en de Krant van vergeven. Doe dus ALTIJD je eigen onderzoek op startpage.com. Vermijd Google die zijn rating heeft aangepast en de MSM de voorkeurpositie geeft. Zoek met meerdere woorden: "woord1+woord2" Zoeken met het + teken en aanhalingstekens geeft verfijnde specifieke resultaten. Ook zoeken met een complete zin is soms een goed idee. Leer zelfstandig nieuws te verzamelen en leer NepNieuws te herkennen van een grote afstand.

Hope Comes In The Dark ... is een protestsong die ik schreef in 2010 en met behulp van topmuzikanten opnam in 2011. De situatie in de wereld, met de "Summer of Chaos & Rage in 2016", maakt dat de tekst actueler is als ooit tevoren. In Youtube wordt de song geblokkeerd in de zoekresultaten. Je kan hem gratis downloaden. Ga jij helpen de wereld een betere plaats te maken?

gezondheid cooperatief
Interview op dotcom radio 25-12-2016 Het GezondheidsCooperatief

verplichte donor registratie
Automatisch aangemeld als donor: Aan of afmelden voor je donorregistratie doe je hier.


Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat je niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Age-reader] Ook jij weet wel dat al die media berichten over; "De economie klimt weer uit het dal niet strookt met de eigen waarneming en ervaring" Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De samenleving is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt ... achter de schermen. Ontdek [archief]


dotcom.radio een andere kijk op het nieuws, ... elke zondag via de podcast

dotcom nieuws

e boek gedachtekracht

eBoek zoektocht naar gezondheid (gratis download

huis te koop koestraat geertruidenberg
Huis te koop

succesboeken

cannabis olie

hoe zit het nu echt

spoed cursus voeding

squatty potty

prevent care

protest song

gezondheidradio