podcast download | luisteren

podcast
medeplichtig

 

Vanaf deze pagina zijn de podcast afleveringen te downloaden | beluisteren. De muziek die gebruikt wordt is royalty vrije muziek die hier te downloaden is: Royalty Free Music: Wouter Siteur | background music for free | Waarom gebruiken we achtergrondmuziek?

03-09-2017 In aflevering 69: Magnesium cream could combat high blood pressure  - Antidepressants found in fish brains in Great Lakes region - Is het zinvol om medicijnen te geven om het cholesterol te verlagen? - Consumers 'betrayed' over sustainßability of world's biggest tuna fishery - Video - Dr. Mercola Interviews Martin Pall on EMFs - Overheid Texas gaf al in 2011 toe dat men bezig was met opwekken van zware regenval - Monsanto - It Ain't Glyphosate, it's the Additives! - France to vote against license renewal for weedkiller glyphosate - Verband tussen pesticidengebruik en geboorteafwijkingen - Nieuwe definitie voedingsindustrie van 'volkoren' product: moet 30% volkoren bevatten en meer dan bloem - Unilever - Cutting saturated fats could shorten your life, study claims - Women are being driven to near suicide due to Essure - Don't take ibuprofen if you go to the gym, study finds  - Are Some Psychiatric Disorders a pH Problem? - Higher dietary magnesium intake was associated with a reduced risk of CHD in Japanese men - Coconut oil protects cortical neurons from amyloid beta toxicity by enhancing signaling of cell survival pathways - Antistress and antioxidant effects of virgin coconut oil in vivo - Teflon Town - Chemfab's Toxic Legacy - REUTERS now in bed with Monsanto, committing journalistic fraud to cover up evidence of harm from toxic agricultural poisons  - Dark chocolate with olive oil associated with improved cardiovascular risk profile - Overlevenden hartstilstand nog beter geholpen met extra vitamine C - New science confirms - Earth was WARMER during Medieval period - Understanding how omega-3 dampens inflammatory reactions en meer .... [ download | rechts klik ] Meer informatie over de onderwerpen van deze uitzending | Alle pagina's / artikelen / links

al het nieuws wel doordacht

Meer informatie | links

bijdrage Ron Fonteine

Magnesium cream could combat high blood pressure 

Antidepressants found in fish brains in Great Lakes region 

Is het zinvol om medicijnen te geven om het cholesterol te verlagen?

Consumers 'betrayed' over sustainability of world’s biggest tuna fishery 

Video - Dr. Mercola Interviews Martin Pall on EMFs

Overheid Texas gaf al in 2011 toe dat men bezig was met opwekken van zware regenval

Monsanto - It Ain’t Glyphosate, it’s the Additives!

France to vote against license renewal for weedkiller glyphosate

Verband tussen pesticidengebruik en geboorteafwijkingen

Nieuwe definitie voedingsindustrie van 'volkoren' product: moet 30% volkoren bevatten en meer dan bloem

Unilever troep in margarine | ketchum | meer info |

Cutting saturated fats could shorten your life, study claims

Women are being driven to near suicide due to Essure 

Don't take ibuprofen if you go to the gym, study finds 

Are Some Psychiatric Disorders a pH Problem?

Higher dietary magnesium intake was associated with a reduced risk of CHD in Japanese men

 


Coconut oil protects cortical neurons from amyloid beta toxicity by enhancing signaling of cell survival pathways

Antistress and antioxidant effects of virgin coconut oil in vivo

Teflon Town - Chemfab's Toxic Legacy

REUTERS now in bed with Monsanto, committing journalistic fraud to cover up evidence of harm from toxic agricultural poisons 

Dark chocolate with olive oil associated with improved cardiovascular risk profile 

Overlevenden hartstilstand nog beter geholpen met extra vitamine C

New science confirms - Earth was WARMER during Medieval period 

Understanding how omega-3 dampens inflammatory reactions 


De overige nieuwtjes - www.leefbewust.com | www.forbiddensource.com | www.kijkbewust.com


dotcom nieuws

nieuwskanaal

bijdrage luiseraar
 
Wat voor vragen roept deze uitzending bij jou op en zou je hier op willen reageren? | Of heb je een andere vraag / bijdrage? | Contact |

[Rob] Verplicht vaccineren
Inmiddels is er in Italië en Frankrijk een wet aangenomen die ouders verplicht om hun kinderen te laten vaccineren (78). Dat terwijl er meer dan 1000 studies op tafel liggen die ook een schadelijke kant van vaccinaties belichten (9). Zelfs het Amerikaanse Institute of Medicine vermeldt in een wetenschappelijk relaas van meer dan 800 pagina’s dat sommige vaccinaties bijwerkingen kunnen hebben (1011). Een zeer recente studie meldt dat niet-gevaccineerde kinderen een kleinere kans op allergieën en eczeem lijken te hebben (12). Ook bij het Nederlandse meldpunt voor bijwerkingen, het Lareb, worden jaarlijks duizenden bijwerkingen van vaccinaties gemeld (13). De NVKP meldt op hun site dat er in Nederland jaarlijks gemiddeld 5 meldingen van overlijden na vaccinatie plaatvinden (14). Het vaccineren is dus zeker niet zonder risico. Het is wachten tot het vaccineren in de EU en daarmee in ons land verplicht gaat worden.

Zijn de bijwerkingen dan collateral damage (nevenschade) ten behoeve van de groepsveiligheid? Wat als jouw kind onherstelbare schade hierdoor oploopt? Wie is de baas over ons lichaam? De overheid, wijzelf of onze ouders als we minderjarig zijn? Waar stopt onze eigen beslissingsbevoegdheid? Gaat de overheid straks ook bepalen dat elke burger gechipt moet worden? Honden moeten al verplicht gechipt worden (15). Mijn visie is dat iedereen vrij moet zijn om afwegingen te maken die gaan over de gezondheid van het eigen lichaam. Helemaal omdat niet duidelijk is of het promoten van vaccinaties het werk is van de lobbyisten die voor de farmacie werken (16171819). Ik zal me zeker blijven inzetten voor beslissingsvrijheid over eigen lijf. Baas over eigen lichaam.


[Dick] IK HEB DE ONDERSTE STEEN GEVONDEN WAARDOOR WE 10 MILJOEN CHRONISCHE ZIEKEN HEBBEN

WIE HELPT MIJ ZOEKEN DEZE GEHEIME WETGEVING BOVEN TAFEL TE KRIJGEN!

HIER HET BEWIJS VAN DE GIFTIGHEID VAN BENZINE AUTO UITSTOOT EN HET BESTAAN VAN WETGEVING DIE DE VERGIFTIGING TOESTAAT.

AANGETOOND IS DAT BIJNA OVERAL WAAR GEMETEN WORDT DIT ULTRAFIJNE STOF AANWEZIG IS. OMDAT HOE KLEINER DE DEELTJES HOE VERDER HET ZICH VERSPREID OVER GROTERE GEBIEDEN.

Ik heb het vaker gehad over de wetgeving die toestaat dat deeltjes kleiner dan 23 nanometer worden uitgestoten. Dit onderzoek over de uitstoot van BENZINE AUTOS EN DE CHEMISCHE TOEVOEGINGEN spreekt over het bestaan van die regulering!!!!!

<<<<<<<<"Significantly, most of these solid nanoparticles emitted by both engine types fall below the 23 nm cutoff of the PMP number regulation.">>>>>>>>>


 

fordidden source alternatieve nieuwsbron
Bijdrage Arend Zeevat
Dagelijks publiceerd Mike op zijn website: - Exposing the Elephant in the Room. [Noot: letterlijk vertaald "Wat zelfs een blinde zou moeten kunnen waarnemen.] Onderwerpen over onder andere: Agenda 21 - Economy - EU - Fake terror - Food & Health - Fukushima - Geo Politics - Global warming - Hidden History - Middle East - Police State - PC Feminism - Russia - Spirituality - UK - Vaccines - Video & Images - Zionism | Ook kun je [na registratie] terecht op zijn Facts Forum |
Tijd voor een persoonlijke openbaring.

Mijn alternatieve zoektocht op het internet naar de waarheid begon in 2004, toen George W. Bush nog president was. Het leven was toen nog heel simpel: het officiele verhaal achter 9/11 rammelde aan alle kanten en de 'war on terror' van Bush trof vooral moslims, terwijl de zionisten in en buiten Israel in hun vuistje lachten. Dat was destijds de alternatieve waarheid.

Na Bush kwam Obama en ik had hem meteen door voor de oplichter die hij was, ik tuinde niet in dat 'zwarte messias'-sprookje. Opnieuw was het allemaal vrij eenvoudig: het maakte niet uit of er nu een Republikein of een Democraat aan het stuur zat, het was allemaal 1 pot nat. Links of rechts bestond niet en opnieuw waren moslims het slachtoffer. Als er terreuraanslagen plaatsvonden waar moslims bij betrokken waren, waren dit per definitie door veiligheidsdiensten opgezette valse vlagoperaties, bedoeld om moslims zwart te maken. En opnieuw lachten de zionisten in en buiten Israel in hun vuistje. Dat was toen de alternatieve waarheid.

Terugkijkend op deze internetzoektocht kan ik alleen maar concluderen dat links en rechts wel degelijk bestond en dat die moslims helemaal niet zo onschuldig waren. Over George Soros en zijn organisaties werd niet of nauwelijks gesproken. Tijdens acht jaar Bush waren er linkse organisaties als Move On, Avaaz en Media Matters van Soros die zich uiterst kritisch uitlieten over de regering Bush en die steunde ik van harte. Er was toen een kritische docu over Fox News, genaamd 'Outfoxed', en ik zag Fox als een disinformatiekanaal. Kortom, tijdens de periode Bush was ik links, ik had het alleen zelf niet door.

Deze mindset nam ik mee gedurende de 8 jaar Obama die daarop volgden. Rechts-conservatieve commentatoren als Rush Limbaugh, Ann Coulter en Michael Savage nam ik totaal niet serieus. Voortdurend bleef ik moslims de hand boven het hand houden en hen als onschuldige slachtoffers zien.

--------------->>


Mike is er vandaag niet bij: Dit is waarom


Experiment met basisinkomen Groningen faalt

Wat is er misgegaan? Er was niet genoeg geld ingezameld. Oftewel dat wat ik altijd al zei: er bestaat niet zoiets als gratis geld, het moet altijd ergens vandaan komen en dus worden opgebracht door PRODUCTIEVE mensen. Het is ronduit absurd om dit te herdistribueren naar niet-productieve mensen.

Mike

Toen dit forum vanaf 2013 alsmaar politieker werd, was dit ook duidelijk te lezen in mijn posts. Ik had een overduidelijke anti-zionistische bias en als je je tegen Israel en zionisme keert ben je al snel pro-moslim. Toen de vluchtelingencrisis uitbrak in 2015 nam ik het aanvankelijk ook voor hen op. Pas na de verkrachtingen en aanrandingen in Keulen werd ik wakker omtrent de gevaren verbonden aan de islamisering van het westen. Ook mijn research naar melanine vanuit een zwart gezichtspunt tussen 2013 en 2015 maakte onderdeel uit van mijn linkse bias.

Je kunt dus zeggen dat 2016 het jaar was van mijn definitieve crossover naar rechts. Eigenlijk begon dit al een jaar daarvoor, het jaar dat ik de topics 'Feminisme', 'Regenboogillusie' en 'LGBTQ+' aanmaakte. Dat was ook het jaar dat ik mijn eigen weg ging en me officieel losmaakte van de WAPF. 2016 kende twee overwinningen voor rechts: Brexit en Trump. Voor wat betreft Brexit was ik meteen al overstag, maar pro-Trump werd ik pas relatief laat in de verkiezingsstrijd, toen hij de Republikeinse voorverkiezingen won en de officiele kandidaat werd.

Het is allemaal een proces dat ik door heb moeten maken, een proces waar ik overigens geen seconde spijt van heb, ook al zag ik bepaalde dingen verkeerd of niet helemaal volledig. Waar ik eigenlijk naartoe wil is dat ik pas sinds vorig jaar uit de zwart-witte mindset ben gekomen waar zoveel alternatieve onderzoekers die Bush en Obama hebben meegemaakt in zaten. Ik hoef me er ook niet voor te schamen: Alex Jones heeft een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt en interessant genoeg is het Alex waarop ik gedurende al die jaren ben blijven terugvallen, ook nu weer.

Wat ik geleerd heb is dat er wel degelijk goede joden bestaan en wel degelijk slechte moslims en zwarten, dat links en rechts wel degelijk bestaan en dat er wel degelijk een goede en een slechte elite bestaat, zelfs onder de Vrijmetselaars. Ik heb geleerd dat er een strijd is tussen globalisten en nationalisten. Ik heb afgeleerd om zo links te zijn als ik was tijdens Bush en iets minder links, zoals ten tijde van Obama. George Soros was al die tijd achter de schermen bezig en ik ben er te lang ingetuind en heb me laten indoctrineren door enkele van zijn 'alternatieve' organisaties. Ik ben juist die rechtse commentatoren die ik vroeger negeerde serieus gaan nemen. Ik schold op GeenStijl en nu volg ik ze dagelijks. Kortom, er is veel veranderd.

Het keerpunt is Trump geweest. De wereld was zo simpel en comfortabel toen je noch de Republikeinen, noch de Democraten kon vertrouwen. Je hoefte toen niet links of rechts te zijn, alleen kritisch naar beide kanten. Totdat een outsider aan het roer kwam en ik gedwongen werd om stukje bij beetje alles wat ik aan alternatieve 'waarheden' had opgebouwd te herzien. Het is bijzonder louterend geweest, een gezonde reset van mijn geloofsovertuigingen waarvoor ik alleen maar dankbaar ben!

Ik heb geleerd dat er grijs zit tussen zwart en wit, ook in de alternatieve wereld. Ik heb nuances leren aanbrengen in mijn denken en ben minder star geworden. Sommige dingen zie ik nog steeds hetzelfde, andere dingen totaal anders en weer andere zaken kan ik van beide kanten bekijken en zo meer een middenweg bewandelen. Het is al met al een interessante reis tot nu toe en hij is nog lang niet over!

Mike


Bijdrage Henk Mutsaers
Vitamine C hoge dosering intraveneus voor het eerst eens positief in het nieuws deze keer in relatie tot hartpatienten en hun toegenomen overlevingskansen na een operatie (BNR)
Le Point TV 5 Monde over de snel afnemende pH waarde in zee en daarmee de slechte oogst bij de oesters
Over a million children under the age of six are currently on psychiatric drugs in America 4,130,340 kids aged 6 to 12 taking some type of psychiatric drug. Just over 227,132 babies under one and nearly 248,000 of those aged four to five take these medications. Mijn conclussie: Het zijn de dokters die totaal GEK zijn geworden!! - HMJon Rapporport: Chemical-dosing experiment to force friendship toward migrants: not science fictionc

It’s a new published study that appears on the website of the prestigious Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

The title of the study is, “Oxytocin-enforced norm compliance reduces xenophobic outgroup rejection.”

Xenophobia is defined as: “fear or hatred of foreigners, people from different cultures, or strangers.” (Dictionary.com)

Oxytocin, the chemical used in this study, is described by Medical News Today: “Widely referred to as the love hormone, oxytocin has also been dubbed the hug hormone, ....

Chemische Mind Controle dus ....

download de podcast

help


referendum nexit

ziektekostenverzekering

succes boeken

kennis geeft de morale plicht om te delen | disclaimer | eBoek Zoektocht naar gezondheid | Hope Comes In The Dark [download]