podcast download | luisteren

podcast
medeplichtig

 

Vanaf deze pagina zijn de podcast afleveringen te downloaden | beluisteren. De muziek die gebruikt wordt is royalty vrije muziek die hier te downloaden is: Royalty Free Music: Wouter Siteur | background music for free | Waarom gebruiken we achtergrondmuziek?

11-12-2016 In de 33 ste aflevering: Preventief aspirine slikken, Dieselgate, Vitamine D pasgeborenen, Aspartaam en gewichtsverlies, Verslaafden traumabehandeling, Zonlicht en olielozingen, Vitamine D en autisme, Dampen E sigaret, Wat is divine 9, Meeroken en gedrag, Tai Chi voor veteranen, Vaccinaties en wiegedood, Schoolmilieu en astma, VN zijn de grootste wapenhandelaars, Nieuwe gezondheidsverzekering - Het gezondheidscollectief, Nep Nieuws Google is al in de aanval, Dotcom.radio in West Brabant op de kabel en wellicht heel Nederland, Cell 411 het nieuwe 911 ?, Leraar ontslagen voor gedachtengoed, Home schooling, Vluchtelingen of mensensmokkel, Wilders en Isra�l, Anti-Nazi-wetgeving, Islamitische terrorismevuurtje, Bevrijding Aleppo, Global warming & het weer is geen klimaat, Waarom zouden we willen vluchten, Radio actieve vissen gevonden westkust Amerika. [ download | rechts klik ]
al het nieuws wel doordacht

Meer informatie | links

bijdrage luisteraar

[Geert] Informatie GezondheidsVerzekering

In een zorgwereld waar de premies omhoog gaan, het basispakket wordt uitgekleed en de keuzes van het individu beperkt worden, is dit initiatief hard nodig. Hard nodig om schil voor schil te ont-pellen en weer bij de essentie te komen van het verzekeren: zeker zijn van zorg die betaalbaar is en echte keuzevrijheid biedt. Het heeft tijd gekost om in de wir war van regels en denkwerelden, de juiste weg te vinden. Daar zijn wij nu, na vijf jaar keihard werken, als initiatieforganisatie uit. Nu kan de GezondheidsVerzekering co�peratief, met elkaar, verder vorm gegeven worden.

Een volwaardige zorgverzekering met hetzelfde wettelijke basispakket zoals iedere andere zorgverzekering, maar dan anders! Globale verschillen?
� Premievrije basisverzekering: Inleg van 100 euro per maand op een eigen GezondheidsRekening in plaats van een af te dragen premie;
� Premie van 35 euro per maand (wel verzekering) voor natuurlijke geneeswijzen met vergoeding van 100% (incl. voorgeschreven middelen) tot een maximum van 5.000 euro;
� Geen eigen risico! Is onderdeel van de GezondheidsRekening.
� Als je een jaar minder dan 1200 euro aan kosten declareert ben je in het volgende jaar een stuk minder geld per maand kwijt voor je gezondheid.

Een nieuwe zorgverzekering die vertrekt vanuit jezelf en keuzevrijheid & betaalbaarheid als uitgangspunt heeft.

Om deze transformatie van het zorgsysteem te bereiken hebben wij het GezondheidsCo�peratief opgericht en bouwen wij aan de realisatie van drie producten.

Welke natuurlijke geneeswijzen worden vergoed?

GEZONDHEIDSVERZEKERING | Toezicht Omdat nog niet eerder een verzekering als deze op de markt is gekomen en wij financieel onder toezicht zullen staan van de Nederlandsche Bank en juridisch/inhoudelijk en die van de Nederlandse Zorgautoriteit, starten we het eerste jaar met de natuurlijke geneeswijzen die nu ook in de diverse aanvullende zorgverzekeringen (gedeeltelijk) worden vergoed. Bij de GezondheidsVerzekering zal dit echter 100% zijn.

Lijst natuurlijke geneeswijzen:

Acupunctuur, Antroposofische geneeskunde, APS therapie, Ayurveda, Body Stress Release, Chinese geneeswijzen, Chiropractie, Counseling, Craniosacraal therapie, EMDR therapie, Euritmietherapie, Gestalttherapie, Halotherapie, Haptotherapie, Holistische energetische therapie, Homeopathie, Hypnotherapie, Integrale therapie, Iriscopie, Kinesiologie, Mesologie, Moermantherapie, Natuurgeneeskunde, Neuraaltherapie, Neuromusculaire therapie, Osteopathie, Orthomoleculaire geneeskunde, Psychomotorische kindertherapie, Psychosociale therapie, Psychotherapie, Reflexzonetherapie, Regressietherapie, Re�ncarnatietherapie, Shiatsu therapie, Spataderstherapie, Speltherapie, Vaktherapie.

Na het eerste jaar kunnen wij als co�peratief, op grond van hoe het loopt, beslissen om een nog ruimer beleid t.a.v. van te vergoeden behandelingen in te voeren.

Basisverzekering: Je bent met de GezondheidsVerzekering ook verzekerd van de zorg die binnen de basisverzekering valt. Dus inclusief zo�n dure operatie, inclusief andere zaken die nu ook onderdeel zijn van de basisverzekering en vergoed worden door zorgverzekeraars.

[Geert] Wapenhandelaren vormen VN-veiligheidsraad..!
Van midden 2016 tot midden 2018 wordt de VN-veiligheidsraad gevormd door 9 van de Top-10 van de wapenexporterende landen in de wereld.. Bij deze 9 landen, tellen dan ook de roterende leden mee. Spanje, Oekra�ne, Itali� en� Nederland.

[Geert] Tetanusvaccinaties ontdekt in Afrika met.. chemisch sterilisatiemiddel In Kenia zijn tetanusvaccinaties gegeven aan vrouwen met een chemisch steriliserend middel, aldus de pro-vaccinatie organisatie Kenia Katholieke Artsen Associatie. Maar liefst 2,3 miljoen jonge vrouwen zijn slachtoffer van de door UNICEF en Wereld Gezondheid Organisatie gepropageerde vaccinatie. “We hebben 6 vaccinatiemonsters uit heel Kenia naar laboratoria in Zuid-Afrika gestuurd en deze zijn alle 6 positief gebleken met HCG-antigeen”, vertelde Dr. Muhame Ngare van het Mercy Medical Centre in Nairobi aan het Life Site News (HIER). HCG zorgt ervoor, dat het vrouwenlichaam met vaccin-ge�nduceerde antistoffen haar eigen foetus vernietigt.


[Geert] Humor


nieuwskanaal

bijdrage Ron Fonteine

Moeten gezonde mensen preventief aspirine gaan slikken ?


Europese Commissie roept lidstaten op het matje voor zwak optreden in dieselgate

Eurocommissaris El?bieta Bie?kowska start een inbreukprocedure tegen verschillende EU-lidstaten omdat ze in dieselgate laakbaar hebben gehandeld. “Een zware, maar zeker terechte stap”, constateert GroenLinks-parlementari�r Bas Eickhout. “Lidstaten lappen Europese afspraken aan hun laars, ten koste van onze gezondheid. Onacceptabel.” De Europese Commissie concludeert dat Duitsland, Tsjechi�, Griekenland, Litouwen, Luxemburg, Spanje en Groot-Brittanni� de EU-wetgeving met bijbehorende sancties niet voldoende omzetten en weigerden om auto’s waarmee aantoonbaar gesjoemeld was, van de markt te halen. Eickhout: “Lidstaten waren veel te laks en hielden zo hun nationale autoindustrie de hand boven het hoofd.”


Vitamine D-status pasgeborenen en risico op MS op latere leeftijd

Volgens een studie online gepubliceerd in Neurology van 30 november 2016, het medisch tijdschrift van de American Academy of Neurology, hebben baby's geboren met lage niveaus vitamine D meer kans om later in het leven multiple sclerose (MS) te ontwikkelen. "Meer onderzoek is nodig om deze resultaten te bevestigen, maar onze resultaten kunnen belangrijke informatie leveren voor de lopende discussie over vitamine D voor zwangere vrouwen," zei studie auteur Nete Munk Nielsen, MD, MSc, PhD, van het State Serum Institute.

Lees verder


Aspartaam zou gewichtsverlies tegenwerken in plaats van bevorderen

Een onderzoeksteam van het Massachusetts General Hospital (MGH) heeft een mechanisme ontdekt dat zou verklaren waarom het gebruik van de suikervervanger aspartaam misschien niet tot gewichtsverlies leidt. In hun rapport, dat online gepubliceerd is op Applied Psysiology, Nutrition and Metabolism, wordt aangetoond hoe het afbraakproduct van aspartaam, fenylalanine, de activiteit belemmert van een enzym dat � zoals eerder is gebleken � kan helpen het metabool syndroom te voorkomen.

Lees verder


Bied verslaafden vroegtijdig traumabehandeling aan

Een op de drie verslaafden heeft een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Om de behandeling van een verslaafde een duurzaam effect te laten hebben, is het in veel gevallen noodzakelijk ook een traumabehandeling aan te bieden. Dit blijkt uit promotieonderzoek van psycholoog Nele Gielen die op 29 april 2016 promoveerde aan de Universiteit Maastricht. Gielen is sinds tien jaar werkzaam bij het onderdeel Verslavingszorg van ggz-instelling Mondriaan. Daar startte zij in 2008 haar promotie-onderzoek.


Zonlicht en olielozingen mogelijk dodelijke combinatie voor dierenwereld

Schadelijke stoffen genaamd polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) van olielekkages of olielozingen zijn giftig voor dieren, vooral in combinatie met ultraviolette straling van de zon. Nieuw onderzoek onder inheemse diersoorten uit de Golf van Mexico wijst uit dat, vergeleken met olie alleen, een blootstelling aan olie plus natuurlijk zonlicht de overlevingskansen kan verlagen van vissen die in hun larvenstadium een tijdje dicht aan de oppervlakte verblijven.

Lees verder


Vitamine D kan helpen bij kinderen met autisme

Uit onderzoek blijkt dat er verband bestaat tussen het risico op ASS en vitamine D-gebrek. In deze nieuwste studie werden 109 kinderen met ASS willekeurig ingedeeld in een groep die vier maanden lang een vitamine D3-supplement kreeg en een placebogroep.

Lees verder

Dampen van gearomatiseerde e-vloeistoffen bevatten een hoog niveau aan aldehyden

Traditionele sigaretten vormen een erkend risico voor de gezondheid, maar de effecten van elektronische sigaretten worden nog steeds onderzocht. Onderzoekers rapporteren in het ACS tijdschrift Environmental Science & Technology wat er gebeurt met e-liquid aroma's als ze verhit worden in e-sigaretten of andere elektronische nicotine-afgiftesystemen. De studie wees uit dat, wanneer omgezet in een damp, een aantal smaakstoffen afbreken in giftige stoffen op een niveau dat onveilig is.

Lees verder


Wat is divine 9 ?

De speciale 'Divine 9 Stemming' is bedacht door Gert Kramer. Hij heeft de aan de natuur ten grondslag liggende spiraalvorm bestudeerd. De Fibonacci reeks beschrijft deze kosmische vorm. De analyse levert een wiskundig basissysteem op dat de orde in de natuur zichtbaar maakt. Het belang van deze ontdekking zal snel duidelijk worden. Gert Kramer ging op zoek naar de oorzaak van de disharmonie die hij in zijn eigen leven en in de wereld in het algemeen waarnam.

Lees verder


Relatie meeroken en antisociaal gedrag bij jongeren

Onderzoekers constateerden bescheiden, doch betrouwbare verbanden tussen blootstelling aan rook thuis in de vroege jeugd en de zelfrapportage van antisociaal gedrag in de vroege adolescentie. Voor deze studie meldden de ouders van 1035 kinderen of er rokers aanwezig waren in het huishouden op zeven meetmomenten in de leeftijd tussen 1,5 en 7,5. Op 12-jarige leeftijd meldden de kinderen via zelfrapportage over eventuele antisociale gedragingen.

Lees verder


Tai Chi blijkt haalbaar en gunstig voor veteranen met PTSS

Veteranen met de symptomen van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) die deelnamen aan Tai Chi zouden het niet alleen aanbevelen aan een vriend, maar vonden ook dat de oude Chinese traditie hen geholpen heeft bij het beheersen van opdringerige gedachten, problemen met concentratie en fysiologische opwinding. De bevindingen, die in het tijdschrift BMJ Open verschenen, zijn de eerste die de haalbaarheid, kwalitatieve feedback en tevredenheid in verband met Tai Chi voor deze populatie onderzochten.

Lees verder


Is dit een nieuwe link tussen wiegendood, orexine en vaccinaties ?

Uit nieuw onderzoek blijft dat babies die stierven aan wiegendood lagere waardes van het hormoon orexine hadden. Dit trok meteen mijn aandacht omdat dit eerder ook speelde bij kinderen die narcolepsie kregen (ook verstoorde aanmaak van dit hormoon orexine) na de inenting met het "veilige" Mexicaanse griepvaccin. En zeer jonge babies zullen nog kwetsbaarder zijn dan de kinderen (vanaf 4 jaar) destijds die narcolepsie overhielden aan het zoveelste vaccin. En zie ook een hoeveel vaccin cocktails zeer jonge babies het eerste jaar al binnenkrijgen. De baby’s die waren overleden bleken 20% minder orexine in hun lichaam te hebben dan de rest van de baby’s.

Lees verder


Samenhang tussen schoolmilieu en astmasymptomen

Be�nvloeden door de lucht verspreide allergenen in scholen de astmasymptomen bij leerlingen? In een nieuw artikel van dr. Wanda Phipatanakul van Boston's Children's Hospital and Harvard Medical School, Boston en haar collega’s, wordt het onderzoek beschreven naar de bovenstaande vraag, door middel van een studie met 284 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar oud, op 37 scholen uit binnensteden in het noordoosten van de VS.

Lees verder


De overige nieuwtjes
http://www.leefbewust.com/2016/nieuws/051216.html
http://www.leefbewust.com/2016/nieuws/061216.html
http://www.leefbewust.com/2016/nieuws/071216.html
http://www.leefbewust.com/2016/nieuws/081216.html
http://www.leefbewust.com/2016/nieuws/091216.html


Bijdrage Arend Zeevat

Sioux overwinning
Het ziet er naar uit dat de Sioux een overwinning hebben bereikt in hun maandenlange strijd tegen de oliepijpleiding. Het leger heeft besloten een ander traject te kiezen. De Indianen en hun supporters zijn heel blij, maar ook waakzaam. Want Trump zou de beslissing terug kunnen draaien.


Vluchtelingen of mensensmokkel?
Een aantal NGO's zijn in sterke mate betrokken mensensmokkel vanuit Libi� naar Itali�, onder de dekmantel van reddingsoperaties. Ze doen in samenwerking met de Italiaanse kustwacht. Meer info


Sympathie�n van Wilders voor Isra�l
De banden van Geert Wilders met de Zionistisch/Khazaars 'joodse' staat Isra�l heb ik jaren geleden al van vernomen, maar het schijnt nu weer een hot item te worden. Volgens een artikel op RT zouden de sympathie�n van Wilders voor Isra�l door de AIVD onderzocht worden. Ook dat heb ik in het verleden al eerder vernomen.


Onzekere situatie na Trump's overwinning
Een goed artikel over de huidige onzekere situatie na Trump's overwinning in de VS. Er zijn vele factoren die Trump's inauguratie als president op 20 januari 2017 nog kunnen be�nvloeden of zelfs voorkomen. De Electoral College zou roet in het eten kunnen gooien, of Obama zou alsnog een WOIII kunnen fabriceren. Als onderstroom van dit alles speelt er de oorlog tegen de waarheidzoekende en �brengende alternatieve media.


Trump & North Dakota pijpleiding traject
Trump zou zo maar eens het op 4 december 2016 door Obama geblokkeerde North Dakota pijpleiding traject, en het vinden van een alternatieve route daarvoor om aan de gerechtvaardigde protesten van de spiritueel zeer diep met de aarde verbonden Sioux tegemoet te komen, kunnen terugdraaien. In mijn beleving worden we hier weer geconfronteerd met de enorme tegenstelling tussen de geldgeloof en exploitatie aanhangende Trump (zie: http://gedachtenvoer.nl) en de voor een heiliging van het leven en de voor belangen van de ons dragende Moeder Aarde opkomende Sioux.


Overeenkomst Amerika en Palestine strijd
In de nasleep van de Dakota pijpleiding vindt er nu een strijd plaats, over hoe nu verder de verhouding tussen de Amerikaanse kolonialistische veroveraars en de oorspronkelijke bewoners en hun rechten vorm te geven. Is de Amerikaans federale overheid nu echt zo verschillend van de Zionistische veroveraars van Palestina? Hier speelt toch hetzelfde mechanisme!


Opnieuw uitbreiding VS oorlogsplannen ?
Volgens een nieuw rapport zou de VS haar oorlogsactiviteiten m.b.t. het bestrijden van Al CIAda naar zes nieuwe gebieden willen uitbreiden, inclusief het inzetten van grondtroepen en luchtaanvallen. Die gebieden zijn: Somali�, Yemen, Jordani�, Niger, Cameroon, Centraal Afrika, de Rode Sea, Somali� and Zuid Soedan. Trump schijnt geobsedeerd te zijn aangaande een nucleaire oorlog, maar heeft er geen benul van hoe de Amerikaanse nucleaire oorlogsstrategie werkt.


Finale in de Amerikaanse verkiezingen
De op 19 december 2016 uiteindelijke finale in de Amerikaanse verkiezingen, de datum waarop de Electoral College bijeenkomt om haar keuze voor de nieuwe president van de VS bekend te maken, zou nog wel eens een behoorlijke verrassing in zich kunnen dragen. Een verrassing die de VS in een constitutionele crisis zou kunnen doen storten. Met misschien een algehele noodtoestand, waarbij het leger regeert, als mogelijk resultaat.


Anti Nazi wetgeving
Antinaziwetgeving in de VN door de VS en Oekra�ne geblokkeerd. Niet zo vreemd natuurlijk, want de VS heeft het neonazistische regime in de Oekra�ne in het zadel geholpen. Gezien de Rothschild/Zionisme/Isra�l/VS-connectie is het logisch dat de VS een aanval op de wortels van haar eigen door de Nazi's mede tot stand gebrachte moderne aardse- en ruimtetechnologie resoluut afwijst. De Zionisten en Isra�l hebben er een duidelijk belang bij. Want waar nu de Oekra�ne is gesitueerd, was voorheen een groot deel van het thuisland van de Khazaarse Joden.


Associatieverdrag met Oekra�ne
Rutte heeft aanvullende voorwaarden gesteld naar Brussel voor ratificatie van het Associatieverdrag met Oekra�ne. Wordt daar niet aan voldaan, dan zal Den Haag niet ondertekenen.


Islamitische terrorismevuurtje
"Het islamitische terrorismevuurtje wordt kort voor de mogelijke verkiezingsoverwinning van Wilders nog even weer aangewakkerd. Waarmee men zich af kan vragen, wie dit nu dient. Wilders in ieder geval!"


 Bijdrage Arend Zeevat
Dagelijks publiceerd Mike op zijn website: - Exposing the Elephant in the Room. [Noot: letterlijk vertaald "Wat zelfs een blinde zou moeten kunnen waarnemen.] Onderwerpen over onder andere: Agenda 21 - Economy - EU - Fake terror - Food & Health - Fukushima - Geo Politics - Global warming - Hidden History - Middle East - Police State - PC Feminism - Russia - Spirituality - UK - Vaccines - Video & Images - Zionism | Ook kun je [na registratie] terecht op zijn Facts Forum |

Admitted: Radioactive Fish Off American West Coast

Why the Alternative Media Can�t Be Silenced
Taking away what little advertising revenue we earn won�t make that much difference, most of us started this as a side passion and never thought it could become more than that � and in the early days even back when we knew hardly anybody was reading, the independent media still showed up everyday and exposed corruption, inequality and inhumanity. -- We work for truth, so we can look our children in the eye and tell them that somebody tried to stand up against mass surveillance, illegal wars and crimes against humanity, against corrupt politicians and the corporations who control them.

Bijdrage Henk Mutsaers
Google heeft zijn zoekresultaten aangepast om NEP NIEUWS websites te weren uit de hoogste posities. De eerste aanpassing vond plaat op 9 November de tweede op vier December en er zullen ongetwijfelt meer aanpassingen plaatsvinden. Vals nieuws moet namelijk minder toegankelijk worden, stel je voor dat er nog meer mensen WAKKER gaan worden? Gelukkig zijn er sites als Hoezithetnuecht - Alternatief Nieuws - Nieuwe Media Nieuws - en 12 DB waar mensen een verzameling aantreffen van de laatste nieuwtjes. NEP NIEUWS - De pot verwijt de ketel dat die zwart zietPROMOOT JIJ DOTCOM.RADIO OOK AL ?
dotcom.radio bezoekers stat

State of Surveillance' with Edward Snowden and Shane Smith (FULL EPISODE) --->>>


Global warming. Hier zijn alle feiten grafisch weergegeven. Opwraming stopte in 1998 en sindsdien koelt de aarde af. De grootste warmte piek de laatste 100 jaar geleden in 1931. Co2 was in die jaren een heel stuk lager. In de laatste 10.000 jaren was het veel warmer als nu. Opwarming van de aarde en het smelten van de ijskappen is een grote Hoax. De temperatuur moet 100 graden stijgen willen beide ijskappen geheel smelten. Einde debat!!

De tegenhanger voor 911 - Cell 411
Genezen van kanker Dr. Mark Sircus
Bottom line principle to healing and recovering from cancer: The lazier we are the more it will cost and the longer it will take to recover. The real power to heal and cure lies within each one of us and for a cancer patient application of that power starts with water, then the breath. In fact, the best and most important cancer cures cost little to no money and we should use them no matter how much money we have to throw at our problems.
New Book: Natural Allopathic protocol
Pressure Growing For War Criminal Tony Blair To Be Brought To Justice At The International Criminal Court
On 14 June, 2003, the Dr. Rath Health Foundation submitted a formal Complaint to the International Criminal Court (ICC) in The Hague. A 36-page document, the Complaint detailed genocide and other crimes against humanity committed in connection with the pharmaceutical business with disease and the Iraq War. As we stated at the time, the charges brought before the ICC concern crimes that are among the worst committed in human history. Despite their shocking gravity, however, George Bush and Tony Blair, the chief perpetrators named in the Complaint, have thus far managed to evade justice.

download de podcast

waarheid nep nieuws


referendum nexit

kennis geeft de morale plicht om te delen | disclaimer | eBoek Zoektocht naar gezondheid | Hope Comes In The Dark [download]