podcast download | luisteren

podcast
medeplichtig

 

Vanaf deze pagina zijn de podcast afleveringen te downloaden | beluisteren. De muziek die gebruikt wordt is royalty vrije muziek die hier te downloaden is: Royalty Free Music: Wouter Siteur | background music for free | Waarom gebruiken we achtergrondmuziek?

21-08-2016 In de vijftiende aflevering van dotcom.radio wordt het onderwerp politiek anarchisme verder uitgediept. Veel gezondheid nieuws met o.a. het eerste gezonde restaurant van Nederland, AH stopt met kleurstoffen, nieuwe giftige bestrijdingsmiddelen, CBD & THC bij pijn, de vloek van 9/11, populariteit frisdrank minder, George Soros leaks, zuurstoftoevoer bij kanker .... [ download | rechts klik ]

Meer informatie | links


Heren.

Zojuist zat ik de opnieuw uiterst boeiende opname van vanmiddag na te beluisteren [14-08]. Mike had het daarin over anarchisme en Henk stelde naar aanleiding daarvan de vraag "Wat is er mis met politiek anarchisme. Graag zou ik de volgende keer daarop door willen gaan. In dat kader laat ik jullie een citaat uit mijn boek lezen over de noodzakelijke fase van chaos.

(...)"De natuur laat ons de functie en plaats van het chaotiseringproces zien. Vanuit mijn biologisch-dynamische landbouwachtergrond weet ik dat, voordat een plantenzaadje gaat kiemen, de structuur van het in het zaad aanwezige eiwit eerst tot volledige chaos vervalt. Deze chaotisering maakt deze eiwitstructuur ontvankelijk voor een nieuw geestelijk vormend principe, dat vanuit de sfeer van het zonnestelsel op het plantenzaad inwerkt. Waarbij onder invloed van de levenskracht van de zon, de groeikracht van de maan en de vormkrachten van de aardse omstandigheden, het zaad uitgroeit tot de plant die het volgens de blauwdruk van de eigen DNA-structuur moet zijn.

Iets dergelijks kan men bij de mens ook waarnemen bij de bevruchting van de vrouwelijke eicel door de mannelijke zaadcel. Wanneer de zaadcel de eicel binnendringt, vindt er een chaotisering plaats van de eiwitstructuren van beide, die ze in staat stelt om ontvankelijk te worden voor de vormgevende blauwdruk van een structurerende kracht vanuit de kosmos. Deze bepaalt de specifieke unieke kwalitei­ten van de nieuw te geboren mens. De erfelijkheidsstroom van de ouders en voorouders bepalen de genetische bouw van het nieuw te vor­men li­chaam. Dit is hét lichaam dat het beste is toegerust om de nieuw te incarneren ziel te dienen op zijn individuele leerweg. De kosmisch structurerende krachten, die tijdens de bevruchting een energetische blauwdruk in de samengesmolten zaad- en eicel afdrukken, bepalen de innerlijk zielsmatige opmaak van de nieuw te incarneren mens. De kennis van de werking die deze kosmisch structurerende krachten hebben op de individuele menselijke ontwikkeling, is de basis voor de al millennia oude as­trolo­gie. In dit licht kan men het beeld zien van de bijzondere ster die de geboorte van het Jezuskind aankondigde en de drie Wijzen uit het Oosten, die hem volgden. Zij waren ook astrologen en astronomen.

Uit deze leringen van de natuurlijke ontwikkelingen mag men mijns inziens opmaken dat chaos een tussenfase is in het vervallen van een oude niet meer passende vorm en het ontstaan van een nieuwe passender vorm. De oude vorm moet tot chaos vervallen om uit de opnieuw gearrangeerde resten ervan een nieuwe te laten ontstaan, op basis van een kosmische imprint. In de natuur werkt dat op deze wijze, in de psychisch/emotionele ontwikkeling van ieder individu en tevens bij het ontstaan van een nieuwe sociaal-maatschappelijke vorm werkt dat op deze wijze. Op psychologisch vlak heb ik zelf kunnen ervaren, hoe tijden van innerlijke crises een uitdaging vormden voor het openstaan voor - en toelaten van - een vernieuwende innerlijke orde." (...)

(...)"Binnen de relatief nieuwe wetenschap van de kwantumfysica, is er een stroming die zich bezig houdt met het onderzoeken van de wetmatig­heden en structuren, die er in het chaosprincipe aanwezig zijn. Bij dit onderzoek stuitte men op een ogenschijnlijk onverklaarbaar iets. Men kwam tot de ontdekking dat kleine oorzaken op een bepaalde plaats, binnen een instabiel systeem, grote gevolgen kunnen hebben op een ver daarvan verwijderde plaats. Men is dit het vlinderef­fect gaan noemen, naar het beeld van de vleugelslag van een vlinder die ergens op aarde, op een plaats ver daar vandaan, een storm kan veroorzaken. Hiermee wil ik aangeven dat ook door de mens geïnitieerde (ogenschijnlijk) kleine oorzaken, tot grote gevolgen kunnen leiden, binnen de voor de ratio niet te begrijpen levenssamenhangen. Waarbij ik wil aanvullen dat dit eveneens kan werken ten aanzien van kleine door positieve en liefdevolle intenties gedragen oorzaken. We kunnen niet altijd weten hoe bepaalde zaken uitwerken. We kunnen dat slechts ervaren als deel van ons menselijk leerproces.

Chaos is dus nodig om een ontvankelijkheid te scheppen voor structurerende krachten vanuit de kos­mos. De werking van de tegenkrachten is erop gericht om de chaotiserende tendensen te versterken en te voorkomen dat de kosmisch structurerende krachten hun opbouwende werking kunnen hebben."(...)

Groet, Arend


Mike,

Het is maar net hoe je chaos definieert. Ik zie het als het failliet van alles wat geen basis heeft in de realiteit. Laatst schreef ik op mijn forum het volgende:

"De satanische elite ontkent de bezieling van het leven en daarmee dus ook het bestaan van een bewustzijn. Hun zwakheid zit hem in het feit dat het een bewustzijn is (God) dat deze materiele realiteit heeft geschapen. Dit bewustzijn is objectief en neutraal en grijpt om deze reden niet in, waardoor de satanische elite de illusie heeft dat God een ‘zwakkeling’ is en zij overal mee weg kunnen komen. Dat gaat al zeker 2.000 jaar goed, als het niet langer is.

Onderdeel van de satanische energie is de energie van de medeplichtigheid. Wij mensen beschikken als enige soort over de goddelijke gave van bewustzijn, vandaar dat er legendes zijn van de duivel die wil dat je een contract tekent in ruil voor je ziel of de vampier die tegen het raam tikt om te worden binnengelaten. Wij mensen zijn degenen die over de vrije wil beschikken om die handtekening te zetten of dat raam te openen en zo het kwaad binnen te laten en onze ziel (bewustzijn) te verkopen.

De zwakheid van de zieke spiritualiteit van de elite zit hem in het feit dat ook zij niet om de materiele schepping heen kunnen en dus ook niet om de schepper en zijn bewustzijn, net zo min als dat ze om het menselijke bewustzijn heen kunnen. Het enige wat zij kunnen doen is de creatie vervormen en omkeren, vandaar dat de duivel altijd bekend staat als een verleider en een misleider (de duivel moet dus wel een vrouw zijn). Waar zij werkelijk op uit zijn is niet geld of macht, maar onze VRIJHEID VAN BEWUSTZIJN. Zij staan of vallen bij onze MEDEPLICHTIGHEID en deze is het handigst te verwerven door ons in angst en onwetendheid te houden. Opnieuw gaat dat al zo’n 2.000 jaar of langer zeer voorspoedig.

Al een aantal jaren vindt er echter een razendsnelle ontwaking plaats, waarbij een groeiend aantal mensen in sneltreintempo aanhaakt en het krachtveld (kritische massa) dat hier spiritueel tegenwicht aan biedt alsmaar in omvang toeneemt. Zoals gezegd, uiteindelijk zal dit de volledige mensheid beinvloeden. Nog nooit eerder in de geschiedenis is er zo’n snelle informatieoverdracht geweest als nu, voorheen had men de volledige controle over kennisoverdracht via onderwijs en informatieoverdracht via de media. Het internet speelt een sleutelrol bij deze voor de elite onverwachte ontwikkeling, die in hun arrogantie het internet had ontworpen om ons in een virtuele, digitale transhumanistische schijnwerkelijkheid te storten. Nu trekken we onszelf met een noodgang uit de onwetendheid, de basis van hun leugens, en winnen we de informatieoorlog!

Dat is slechts 1 facet aan dit verhaal. Dorothe zei al heel treffend dat het zowel ging om bewustwording, zoals hierboven beschreven, als om de onhoudbaarheid van het systeem zelf. De elite werkt met abstracte concepten die als concrete illusies worden verkocht, zoals het fictieve fiat-geld. Als iets op gebakken lucht is gebaseerd kun je dit nooit concretiseren. Concreet geld en concrete productie creeert welvaart, alleen abstracte schuld creeert slavernij en armoede.

Maar net als leugens gebaseerd op onwetendheid uiteindelijk achterhaald worden, zo is ook dit systeem achterhaald, simpelweg omdat het niet beantwoordt aan de metafyische wetten van materiele creatie. Tegenover abstracte leugens staan concrete feiten. Tegenover abstracte schuld staat concrete welvaart. Hun illusies zijn een luchtballon die alsmaar meer wordt doorgeprikt en met elk ‘plan B’, ‘plan C’, enz. kunnen ze alleen maar meer van hetzelfde bedenken. De alternatieven die jij noemt hebben alleen maar te maken met meer centralisering van de macht – en laten wij nu steeds beter worden in deze spelletjes te doorzien! Een werkelijk doordacht alternatief hebben ze helemaal niet en zullen ze ook nooit hebben, want hun zwakheid zit hem in de kracht van de schepping zelf en het daaraan gekoppelde bewustzijn.

Alle luchtballonnetjes worden nu een voor een doorgeprikt en de elite raakt steeds meer in paniek, omdat ze merken dat de regels van het door hen bedachte spel gewijzigd zijn. De mind control werkt niet meer zoals voorheen en dat is uiteindelijk alles wat ze hebben. Als wij de controle over onze geest terugnemen en zelfdenkend worden is het game over en in dat proces zitten we volop. Het domste wat je nu kunt doen is zwartgallig worden en denken dat ze alle gaten hebben dichtgetimmerd, want dat is pas de ultieme negatieve mind control!"

We zien dus het instorten van metafysische illusies, omdat deze niet beantwoorden aan de fysieke realiteit. In de uitzending kwam al naar voren dat communisme en haar 'light-variant' socialisme het favoriete model zijn van de elite, omdat dit collectivistisch is en men zo tyrannie kan verpakken als 'burgerrecht' of 'mensenrecht', dat bevochten wordt vanuit het volk zelf. Daar staat individualisme als ultieme burgervrijheid (libertarisch gedachtengoed) tegenover.

We zien dus het failliet van het progressieve, linkse denken en de opkomst van rechts conservativisme. Het is de realiteit die de illusies doorprikt. Dit betekent dat de chaos zich noodzakelijk aan het voordoen is onder de 'loony left' met hun gestoorde LHBT-agenda, feminisme en moslimgeknuffel. Dat vervalt in chaos en stort in (eindelijk!) en de oplossing komt wel degelijk uit de politiek, maar dan wel van rechts. Het Pim Fortuyn-fenomeen was hier in NL een voorbode van en nu zie je het terug in de Trump-revolutie en de populisten hier in Europa.[Arend] Vanavond kwam ik op Gewoon Nieuws het volgende tegen: Remore viewing

Obama Wants A Third Term And This Is How He Could Make It Happen | Zero Hedge

NL - AH stopt eind volgend jaar met verkoop van producten voor kinderen waar kleurstoffen in zitten
NL - 'Nieuwe generatie bestrijdingsmiddelen' bewezen slecht voor de bijen
NL - Aardbeien als medicijn voor pati?nt met diabetes type 2
NL - Bloedonderzoek voor omwonenden Dupont-fabriek
NL - CBD & THC bij Chronische pijnen - Interview Jolanda
NL - De vloek van 9/11 - drie keer zoveel kanker bij overlevers
NL - Frisdrank verliest populariteit door bewustwording gezondheid
NL - George Soros wil de macht van Brussel vergroten
NL - Honderden varkens komen om in brand in Roeselare
NL - Medische vragenlijsten verzekeraars schenden privacywet
NL - Puur groen licht verlicht migraine
NL - Soros Leaks - zeker 4,9 miljoen euro naar Nederlandse organisaties
NL - Zuurstoftoevoer nieuwe piste in strijd tegen kanker

De 600+ overige nieuwtjes
http://www.leefbewust.com/2016/nieuws/190816.htmlInternationale nieuws (leefbewust)

[Arend] America to hand off Internet DNS control in under two months -- Sott.net

“If you vote, you have no right to complain.” ~ George Carlin


[Henk] Is er zoiets mogelijk als - stemmen voor een beetje democratie, of kies ik voor alles of niets. Democratie of dictatuur? Niet gaan stemmen betekent niet dat je politiek inactief bent. The political system is so screwed up that all citizens have a personal responsibility to move outside the system and change it. Kunnen wij niet het spel van de ander spelen. Orde uit chaos, bewust zijn wat er voor spel gepeeld wordt en daardoor niet het spel te spelen wat men van ons verwacht waardoor wij het zijn die de spaak in het wiel steken.

Ik stem op: NIEMAND

Vote Nobody for President


Ik denk 99 keer en vind niets. Ik stop met denken, zwem in de stilte en de waarheid komt naar mij toe.
-- Albert Einstein


ECHT ETEN

In restaurants gaat het vaak mis. De meeste chefkoks zijn zonder dat ze het weten slachtoffer van de commercie. Ze maken gebruik van vloeibare margarine om in te bakken en koken met veel geraffineerd zout. Biologische voeding is hen vreemd. Laat staan wanneer je een allergie hebt en specifieke wensen.

Nu ben ik vorig weekend uit eten geweest bij RealFood restaurant Andersom te Waalre. Ze doen daar werkelijk alles andersom! Ze bakken met kokosolie in keramische pannen. Ze gebruiken volop Keltisch zeezout. Alles is er biologisch. Tarwe wordt er niet gebruikt. Er worden sowieso geen glutenhoudende granen gebruikt. Zelfs suiker en soja laten de koks?in deze keuken achterwege.

Bron: http://www.ahealthylife.nl/


Nujij.nl heeft aangegeven per 12 september te stoppen. Niet genoeg bezoekers en teveel werk bij de redactie om de reacties in goede kanalen te leiden.

Noot: Te weinig bezoekers of een te groot aanbod van alternatief -- niet gewenst -- nieuws. En inderdaad de redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties, dus een grote hoeveelheid werk. Jammer voor al die internet trollen, die moeten hun werkterein gaan verleggen, extra werk dus voor de alternatieve websites die nu dat probleem op hun bordje krijgen. De lezers hebben hun weg al gevonden, de trollen volgen. -- Henk
Global cooling

On Wednesday night August 17 the mercury in the Netherlands dropped to 0 degrees. This is unusual because never anywhere in the country at this time of year has the temperature dropped to freezing. According to Weather Online, in the period from 20 July to 21 August there has never been reported frost on the ground.

Source: Dr Sircus

Noot: Ben je de Engelse taal redelijk goed machtig dan kun je hier een waardevol eBook downloaden over natuurlijke geneeskunde [en preventie] wat je zelf thuis kan toepassen. Download het GRATIS boek na aanmelding op de nieuwsbrief.
tv de hersenspoel machine
HOE LANG WORDEN WE AL MET Z'N ALLEN GEHERSENSPOELD ? Begin jij dit ook al te herkennen?Vergelijk de Amerikaanse politiek met die in de EU [landelijke politiek ios al opgeheven]happiness own thoughts


referendum nexit

kennis geeft de morale plicht om te delen | disclaimer | eBoek Zoektocht naar gezondheid | Hope Comes In The Dark [download]