podcast download | luisteren

podcast
medeplichtig

 

Vanaf deze pagina zijn de podcast afleveringen te downloaden | beluisteren. De muziek die gebruikt wordt is royalty vrije muziek die hier te downloaden is: Royalty Free Music: Wouter Siteur | background music for free

26-07-2016 In aflevering 12, het butterfly effect, is het kantelpunt bijna bereikt?, suiker is energie - warmte & liefde, sturen de elite aan op individualisme of collectivisme?, Aanslagen Nice en Munchen, Welke landen volgen?, Erdogan - Turkijke - Rusland en de CIA?, zorgpremies, TTIP & CETA, en meer .... [ download | rechts klik ]

Meer informatie | links


Bijdrage Mike Donkers
Onze geschiedenis toont steevast aan dat slechts 1 individu dat tegen de stroom op durfde te roeien maatschappelijke verandering teweeg kan brengen. Het is het ‘butterfly effect’, waarbij de vleugelslag van een vlindertje enorme thermische stromen teweeg kan brengen, die elders ter wereld misschien uitmonden in een gigantische storm. Daarom is individualisme zo belangrijk, daarom is het zo belangrijk om politiek incorrect te zijn en te zeggen waar het op staat. lees verder

Naar aanleiding van het beluisteren van de podcast van de laatste opname wil ik het volgende onderwerp inbrengen. De trigger was het door Ron ingebrachte onderwerp van zoetstoffen en de natuurlijke suikerbehoefte. Ik kijk op een een heel beeldend fenomenologische manier naar de wereld en het leven. Dus het vertalen van een bepaald beeld dat zich aan je toont naar een achterliggende psychisch/emotionele/spirituele behoefte. Waar staat suiker voor? Suiker is nodig in de verbrandingsprocessen in het lichaam om dat van energie te voorzien. Dan de volgende vraag is waar staat verbrandingswarmte voor op psychisch/emotioneel belevingsniveau? Die warmte staat m.i. voor liefde.

Ik ga er vanuit dat het gebrek aan liefde in onze wereld evenredig toeneemt met de toenemende behoefte aan suikers en alle daarmee samenhangende lichamelijke verstoringen en ziekten. In dit verband is het ook interessant om eens te bekijken wat de synthetisch gefabriceerde zoetstoffen, zoals aspartaam en de rest, doen op dit vlak. Aardse stoffen zijn de fysieke dragers van de werkingen van geestelijke wezens. Dus ook de in laboratoria vervaagde kunstmatigheden dragen een geestelijke realiteit in zich, maar dan wel een? onnatuurlijke en dus duistere.

Het elitaire spel zit zo geniaal in elkaar. Iedere keer kun je weer een doorkijk krijgen naar?een nog grotere diepte van het konijnenhol, waar ze ons in hebben af laten dalen en wij ons in hebben af laten dalen. -- Groet, Arend


Voor de komende uitzending wil ik graag dit inbrengen.
http://www.fatsforum.nl/forums/topic/feminisme/page/13
-- Mike
Toevallige samenkomst aanslag Nice en Munchen (?)

Global Warming Expedition Stopped In Its Tracks By Arctic Sea Ice

Eigenlijk had ik het volgende in de uitzending nog willen benoemen, maar geef nu dan maar een link naar het betreffende artikel over het interview met Brzezinski in het Franse blad Le Nouvel Observateur. Dit interview werd in 1998 gepubliceerd. Brzezinski geeft daarin onomwonden aan dat hij als toenmalig veiligheidsadviseur van Jimmy Carter, deze in 1979 adviseerde om de Afghaanse islamitische Mujahadeen (de latere Taliban) van geld en wapens te voorzien en ze militair te trainen. Dit was bedoeld om de Sovjet Unie te provoceren om Afghanistan binnen te vallen, wat bijdroeg aan het uiteenvallen van die Sovjet Unie. Hij geeft ook heel erg duidelijk dat het islamitisch terrorisme later als geopolitiek wapen te gebruiken zou zijn. Zie:


http://emperors-clothes.com/interviews/brz.htm?
Nigel Farge heeft er een Duitse tegenhanger bij, haar naam is Sahra Wagenknecht. Frau Angela Merkel heeft het heel druk bij het EU parlement en kan het niet opbrengen 5 minuten aandachtig te luisteren, ... als het over haar beleid gaat, ook niet als Sahra haar bij de les roept, ...
referendum nexit

kennis geeft de morale plicht om te delen | disclaimer | eBoek Zoektocht naar gezondheid | Hope Comes In The Dark [download]