kennis verwerven is de weg die leidt naar ...

justice moral duty

een morele plicht, naar verantwoording nemen

Het verwerven van kennis is niet vrijblijvend. Kennis is een middel om ons gewone gedrag te stabiliseren na het opkomen van twijfel. Kennis verwerven is leren en bewust worden. Kennis is ook het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren door gegevens (van externe bronnen) te verbinden, te laten samengaan met eigen informatie, ervaringen [ referentiekader ] en attituden [ hoe je over iets of iemand denkt ].

Verantwoording Afleggen, Verantwoording Nemen

Verantwoording is: Verantwoording afleggen voor je daden, iemand ter verantwoording roepen voor iets.

Het luisteren naar de uitzendingen van dotcom radio zijn niet vrijblijvend, er komt een stuk verantwoording bij om de hoek kijken, je wordt persoonlijk verantwoordelijk voor de opgedane kennis.

Fictief voorbeeld: Je bent getuige van een inbraak en je ziet de dader op een motorfiets wegrijden met achter op het motorjack; "Hells Angels". Wat ga jij doen, A). het slachtoffer inlichten, of B). je mond dicht houden vanwege de "mogelijke" gevolgen voor jou persoonlijk?

Regelmatig voorkomend voorbeeld: Je krijgt te horen van iemand, familie, vrienden, een kennis of wildvreemde; "Ik heb kanker". A). Je gaat het gesprek aan en kan mogelijk die persoon verwijzen naar waardevolle informatie? B). Je weet wel dat er andere opties zijn maar gaat een moeilijk gesprek liever uit de weg?

Als je kiest voor antwoord B), luister dan nooit naar dotcom radio. Wij gaan je namelijk mentaal verantwoordelijk houden voor de opgedane kennis. Je mond houden ten overstaan van derden behoort niet meer tot de mogelijkheden.

Deel echter de opgedane kennis pas als je daar ZELF voldoende onderzoek naar hebt gedaan, als je ZELF overtuigt bent van de zaak. Pas dan, en niet eerder, ben je in staat een goed antwoord te geven op vragen die je krijgt.

Tot die tijd is de volgende optie een mogelijkheid, …

"Ik zou graag willen dat jij hier eens naar kijkt, ik weet er zelf nog niet alles van tot in detail maar gezien de urgentie wilde ik je toch graag hierop wijzen".......

Opgedane kennis delen over zaken die zeer gevoelig zijn zoals ziekten die te genezen zijn, terwijl mensen om zich heen het tegendeel waarnemen, terwijl men dus mensen, kennissen, familie en directe relaties dood ziet gaan.

Hoe ga je daar mee om, wat vertel je iemand en hoe?

Dat zal een vraag zijn die we steeds weer aan de ervaringsdeskundigen gaan stellen zodat je van die ervaringen kennis kan nemen en leren een gesprek aan te knopen over gevoelige onderwerpen. Onderwerpen in te passen binnen je persoonlijke manier van communiceren zodat je daar je eigen comfortabel bij kunt gaan voelen.

En waarom zou je dit allemaal doen? Omdat wij de wereld zijn, de toekomst, omdat wij verantwoording dienen te nemen als een ander dat verzaakt.

dotcomradio medeplichtig

de beloning:

Beste Henk
In 2010 is bij mij borstkanker geconstateerd. Ik heb meteen te kennen gegeven geen chemo te willen. Dan moest de hele handel, zo als de arts het noemde er maar af. Borst besparend was volgens hem geen optie. Ik had te kleine borsten en dat was geen gezicht. Daar kon ik het mee doen. Tijdens het eerste consult aangegeven dat ik naar huis ging en na ging denken wat ik wilde. Ben op internet gaan zoeken over de mogelijkheden om alternatief iets te doen. De arts was het hier niet mee eens. Wilde mij niet meer als patiënte. Mede door jouw website kreeg ik voldoende zelf vertrouwen om alternatief te gaan. Het is nu 2014, heb geen chemo, amputatie, hormoonkuur of bestraling ondergaan. Voel met prima. Bij deze wil ik je hartelijk bedanken voor alle informatie.
Hartelijk groeten Iny -

deel van het probleem of de oplossing

Ik zoek medeplichtigen

Medeplichtig: bewust meewerken aan iets dat verboden is, of in ieder geval, verboden zou moeten zijn. Medeplichtig is opzettelijk behulpzaam zijn bij een misdrijf.

Deze week ontving ik per mail deze stelling:


Een betere wereld

Jij wilt een betere wereld? Is die niet precies goed dan?

Je hebt je ogen toch niet in je zak zitten of heb je geen gevoel!?

Zeker niet, mijn oren horen dat je iets wilt en mijn ogen zien je niets doen. En dat voelt raar.

Ik zeg er toch iets van en als we dat allemaal gaan zeggen, zullen we er zeker naar gaan handelen!

Waarom handel je niet meteen!?

Daar vraag je me wat! Wat kun je nou in je eentje uitrichten?

Wat zou je dan 'met zijn allen' willen doen?

Wat dacht je van het milieu, de vluchtelingen, de terroristen, de armoede?

Wat ik daarvan dacht? Dat is niet zo moeilijk, maar denken is nog geen doen. Trouwens, daar doen al een heleboel mensen wat aan. Dat is toch geweldig!?

Geweldig!? De een wil dit, de ander dat. Het is gewoon een janboel!

Zou dat iets te maken kunnen hebben met een verkeerd soort 'willen'? Als we armoede willen bestrijden, dan moeten we de rijken armer maken. Je hebt vast wel gezien dat daarover behoorlijk gekibbeld wordt in Den Haag. Maar als jij een arme rijker wil maken, behoef je alleen je zelf maar armer te maken. Niemand die je tegen houdt!

Wat schieten we daar nou mee op?

Wij niet zo zeer, maar jij zeker!

? Heremetijd


 

Zo gemakkelijk kan het dus zijn, als jij iemand wilt helpen zijn er altijd wegen te vinden die je direct kunt inslaan. Kennis delen is daarvan wel de meeste gemakkelijke methode die je alleen maar de factor tijd kosten. De tijd nodig voor het gesprek en veel tijd voor het opdoen van de kennis, maar die tijd had je reeds ge?nvesteerd, ? toch?

spijt Mark Twain

Ben jij een deel van de oplossing?