voer voor je gedachten

wie ben ik
WAT KOM IK HIER IN GODSNAAM DOEN ... ?
In deze zeer verwarrende tijd zijn heel veel mensen, inclusief mijzelf, op zoek naar de zingeving van hun bestaan. De geïnstitutionaliseerde religies hebben, sinds zij door hun dogmatisering tot machtsinstituten zijn verworden, al langere tijd de individuele mens geen antwoord meer kunnen geven op hun persoonlijke levensvragen. De belangrijkste vragen zijn in mijn beleving: lees verder
the guardian frijnstof
FIJNSTOF NANODEELTJES GEVONDEN IN HERSENEN
The Guardian: De detectie van de deeltjes, in hersenweefsel van 37 mensen, veroorzaakte vooral bezorgdheid omdat recent onderzoek verbanden heeft gesuggereerd tussen deze magnetietdeeltjes en de ziekte van Alzheimer, omdat luchtverontreiniging een significante toename van het risico is voor de ziekte. lees verder
9 11
9/11 WIE ZIJN DE VERDACHTEN?
Zondag 11 september is het 15 jaar geleden dat de valse vlag aanslag plaatsvond in New York op de Twin Towers. Ik neem aan dat je als lezers NU, anno 2016, echt geen waarde meer hecht aan het officiele verhaal van de overheid. Dan behoor je echt tot de goedgelovigen die men van alles kan wijsmaken. Er is de afgelopen jaren namelijk al zoveel bewijs boven tafel gekomen, ... maar lees / kijk verder
slaaf
WIE ZIJN DE ECHTE SEMIETEN?
Er is veel onrechtvaardigheid in de wereld. Terugkijkend in de geschiedenis, lijkt die er ook altijd al geweest te zijn. Dit roept vragen op betreffende de zin van al die ellende. Als er al een god is, waarom heeft Hij al die ellende dan in 'godsnaam' toegestaan? Oorlogen, veroveringen en daarmee samenhangend menselijk lijden en traumatisering lijken het belangrijkste deel uit te maken van de menselijk historische ontwikkelingen. lees verder
stop de dictatuur
HET MEEST BEVOCHTEN & VERKRACHTE WOORD ...
Vele oorlogen zijn al bevochten voor het verkrijgen van het democratisch recht. Democratische verkrachting is het ongewenst opdringen van ongewenste dictatoriale regels. Achterkamer politiek, geheime verdragen, overeenkomsten en bijeenkomsten dat is het beste wat men ons kan laten zien. (schijnbaar) Democratie is de bestuursvorm. waar de woorden (dèmos), "volk" en (krateo), "heersen, regeren" zijn samengevoegd tot "volksheerschappij". Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken. lees verder
verbinden met elkaar
ORGANISATIES VERENIG EN VERBIND MET ELKAAR
Er zijn zo veel goede organisaties en zo veel mensen die allemaal hetzelfde willen; vrede, welvaart voor iedereen en respect voor Moeder Aarde. Helaas zijn de meeste organisaties niet verenigd, of kan men geen verbinding maken en verenigen ze niet als één collectieve beweging, met hun eigen talenten en interesses om samen te werken. Als dat zou gebeuren, en liefst zo snel mogelijk, .... lees verder
antisemiet
WAT IS EEN ANTISEMIET ?
Holocaust en antisemitisme. Deze twee begrippen lijken sinds het einde van WOII onverbrekelijk met elkaar verenigd te zijn. Het begrip holocaust is voor eeuwig verbonden met de tragedie van het joodse lijden in WOII. Het op de voorgrond plaatsen van dat joodse lijden boven al het ander menselijk lijden in die tijd en daarna, is natuurlijk al een bijzonder vragenwaardig historisch fenomeen. lees verder
brainwash
TV HET ULTIEME WAPEN VOOR HERSENSPOELING
Hersenspoelen is iemand op subtiele wijze met psychologische middelen onbewust te dwingen om bepaalde opvattingen over te nemen. De TV is daar het ultieme gereedschap voor, immers iemand kijkt daar vrijwillig meerdere uren per dag naar. Bovendien kun je in de andere media reclame maken zodat niemand een bepaald item zal willen missen. lees verder
GcMAF yoghurt
GcMAF JOUW ONTBREKENDE GEZONDHEIDSCHAKEL ?
Er zijn hele websites te vullen met informatie over GcMAF, wat het is, hoe het werkt, wie er allemaal gestorven zijn om GcMAF beschikbaar te maken voor het grote publiek, enzovoorts, maar op het internet is er meer dan genoeg over te vinden. 5 miljard mensen maken zelf GcMAF (Globulin component Macrophage Activating Factor) aan in hun lichaam, bij de rest is er "iets" verkeerd gegaan, ... lees verder
new world oder
ZIONISME RUSLAND CHINA and the NEW WORLD ORDER
12 augustus 2016 Het heden is een resultaat van de geschiedenis, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Het persoonlijk verleden is vanuit het reïncarnatieconcept gezien ingebed in de collectieve geschiedenis. Het heeft er deel vanuit gemaakt en door de persoonlijke keuzes en de gevolgen daarvan voor het geheel, heeft het mede vorm gegeven aan dat collectieve verleden. lees verder

gezondheid cooperatief
Interview op dotcom radio 25-12-2016 Het GezondheidsCooperatief


sociale media ban

Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat je niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Age-reader] Ook jij weet wel dat al die media berichten over; "De economie klimt weer uit het dal niet strookt met de eigen waarneming en ervaring" Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De samenleving is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt ... achter de schermen. Ontdek [archief]
Hope Comes In The Dark ... is een protestsong die ik schreef in 2010 en met behulp van topmuzikanten opnam in 2011. De situatie in de wereld, met de "Summer of Chaos & Rage in 2016", maakt dat de tekst actueler is als ooit tevoren. In Youtube wordt de song geblokkeerd in de zoekresultaten. Je kan hem gratis downloaden. Ga jij helpen de wereld een betere plaats te maken?