Het mRNA vaccin een bio-wapen? Had je wel eens eerder kunnen vertellen!

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 2 jaar dictatuur + dag #319 nog [… ?] dagen naar de vrijheid.  Ga er de klok maar op gelijk zetten dat dit gaat gebeuren. Bij een ieder vond dit ontwaken op een ander tijdstip Lees verder …