voer voor je gedachten

glyfosaat in honing MONSANTO'S GLYFOSAAT IN HONING [VS]
De Amerikaanse FDA, de Food and Drug Administration heeft onder publieke druk monsters getest van Amerikaanse voedingsmiddelen op de aanwezigheid van een pesticide dat in verband wordt gebracht met kanker en de eerste bevindingen zijn allesbehalve fraai. Bij het onderzoek van de honingmonsters uit diverse locaties in de VS, heeft de FDA nieuwe bewijzen aangetroffen dat de residuen van de onkruidbestrijder "glyfosaat", overal in kunnen doordringen. lees verder
rinno
ONVERKLAARBARE ZIEKTES DOELGERICHT BEHANDELD
Stel u heeft onverklaarde vermoeidheid of pijn, brainfog, concentratieverlies, astmatische klachten of allergieën. Misschien is uw diagnose ziekte van Lyme, chronische vermoeidheid, burnout of fibromyalgie of heeft u  een 'onbegrepen probleem'. De kans is dan groot dat reguliere onderzoeken niets opleverden en dat u van verschillende medische specialisten te horen hebt gekregen dat u de rest van uw leven medicijnen moet slikken en 'met de klachten moet leren leven'. lees verder
kanker genezen iedereen moet dit weten
KANKER GENEZEN: IEDEREEN MOET DIT WETEN ...
Als het aan de traditionele media ligt blijft het genezen van kanker een van de best bewaarde geheimen in de wereld. Mensen kunnen het niet bevatten hoe simpel het is en waarom de dokter dat niet toepast "als dat zo zou zijn"? Dit laatste moet hoognodig gaan veranderen. Big farma en al die dokters die braaf de protocollen blijven volgen moet in hun hemd gezet worden. Ze moeten gedwongen worden te veranderen … lees verder

zet je TV uit en het leven aan
betaal jij ook nog voor de krant
stem jij ook met je prtemonnee
wat moet je denken van

dotcomradio
gaat 2016 zo ten onder
GAAT 2016 ZO TEN ONDER ?
Clif High maakt al 23 jaar elke maand het "ALTA report". Volgens lezers die de rapporten al langere tijd lezen was zo'n 60 procent van de voorspellingen uitgekomen. Dat wil niet zeggen dat de andere 40% niet uit zijn gekomen maar het kan ook betekenen dat de factor tijd nog niet duidelijk was. Op deze pagina gaan we voor de laatste 4 maanden ook een tijdlijn maken met belangrijke economische gebeurtenissen ... lees verder
machteloos
MACHTELOOS (onmacht & verantwoording)
Vaak vraag ik me af, wanneer ik weer eens naar het journaal kijk, of een documentaire zie, wat ik aan al die ellende kan doen? Wanneer er weer bommen worden gegooid, wanneer er mensen zijn, die zich opblazen en anderen daar in meenemen, wanneer vluchtelingen aanspoelen, of als drenkelingen gered worden en verder aan hun lot overgelaten worden, dan vraag ik mij af, wat kan ik hieraan doen? .. ? .. ? lees verder
fijnstof
CHEMTRAILS, FIJNSTOF & STRALING TREFT OOK DE VEROORZAKER
Het is moeilijk te bevatten dat "the Powers That Be" moedwillig de aarde vervuilen want ze leven toch ook onder dezelfde omstandigheden? Ze zijn dan toch ook het slachtoffer net als wij? Dat alleen al, deze redenering is moeilijk te bevatten als je net je eerste stappen zet in de wereld die nooit beschreven wordt in de traditionele media. lees verder …
de directe democratie
DE POLITIEK IS FAILLIET, ... LANG LEVE DE DIRECTE DEMOCRATIE
Politieke leiders worden toch gekozen om ons, het volk, te vertegenwoordigen? In het dagelijkse leven zie ik daar totaal niets meer van. De politieke gunsten worden verkocht aan de hoogste bieder, het bedrijfsleven, de multinationals, de farmaceuten, de oorlogsindustrie, en dat opgetuigde circus gaat zo maar door en door. Daarom heb ik ook totaal geen enkel vertrouwen meer in nieuwe politieke partijen die met een klein potje houtrot het hele systeem denken te kunnen repareren (?) lees verder ...
list en bedrog
MACHT DOOR LIST & BEDROG
Door List en Bedrog zijn de Rockefellers en de Rothschilds aan hun geld en macht gekomen. Door Kwakzalverij en oplichting. Een kort samengevat verhaal over de Rockeffellers begin vroege 19de eeuw. "Dr. Bill Livingston, een gevierd kankerspecialist was het toonbeeld van de reizende slangolie- verkoper. Hij was noch arts, noch kankerspecialist, zijn naam was zelfs niet Livingston. lees verder ...
twin towers
NANOSTOF TWIN TOWERS <vs> BENZINE
De Zionisten in Israel en de Amerikaanse Walstreet Petrodollar Zionisten hadden een reden nodig om de olievelden in het Midden Oosten onder controle te krijgen, daarmee tevens de macht van de Arabische landen rondom Israel te vernietigen en de waarde van de petrodollar te behouden. En natuurlijk om het oude plan van een Groot Israel Imperium te realiseren. lees verder ...
wie ben ik
WAT KOM IK HIER IN GODSNAAM DOEN ... ?
In deze zeer verwarrende tijd zijn heel veel mensen, inclusief mijzelf, op zoek naar de zingeving van hun bestaan. De geïnstitutionaliseerde religies hebben, sinds zij door hun dogmatisering tot machtsinstituten zijn verworden, al langere tijd de individuele mens geen antwoord meer kunnen geven op hun persoonlijke levensvragen. De belangrijkste vragen zijn in mijn beleving: lees verder
the guardian frijnstof
FIJNSTOF NANODEELTJES GEVONDEN IN HERSENEN
The Guardian: De detectie van de deeltjes, in hersenweefsel van 37 mensen, veroorzaakte vooral bezorgdheid omdat recent onderzoek verbanden heeft gesuggereerd tussen deze magnetietdeeltjes en de ziekte van Alzheimer, omdat luchtverontreiniging een significante toename van het risico is voor de ziekte. lees verder
9 11
9/11 WIE ZIJN DE VERDACHTEN?
Zondag 11 september is het 15 jaar geleden dat de valse vlag aanslag plaatsvond in New York op de Twin Towers. Ik neem aan dat je als lezers NU, anno 2016, echt geen waarde meer hecht aan het officiele verhaal van de overheid. Dan behoor je echt tot de goedgelovigen die men van alles kan wijsmaken. Er is de afgelopen jaren namelijk al zoveel bewijs boven tafel gekomen, ... maar lees / kijk verder
slaaf
WIE ZIJN DE ECHTE SEMIETEN?
Er is veel onrechtvaardigheid in de wereld. Terugkijkend in de geschiedenis, lijkt die er ook altijd al geweest te zijn. Dit roept vragen op betreffende de zin van al die ellende. Als er al een god is, waarom heeft Hij al die ellende dan in 'godsnaam' toegestaan? Oorlogen, veroveringen en daarmee samenhangend menselijk lijden en traumatisering lijken het belangrijkste deel uit te maken van de menselijk historische ontwikkelingen. lees verder
stop de dictatuur
HET MEEST BEVOCHTEN & VERKRACHTE WOORD ...
Vele oorlogen zijn al bevochten voor het verkrijgen van het democratisch recht. Democratische verkrachting is het ongewenst opdringen van ongewenste dictatoriale regels. Achterkamer politiek, geheime verdragen, overeenkomsten en bijeenkomsten dat is het beste wat men ons kan laten zien. (schijnbaar) Democratie is de bestuursvorm. waar de woorden (dèmos), "volk" en (krateo), "heersen, regeren" zijn samengevoegd tot "volksheerschappij". Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken. lees verder
verbinden met elkaar
ORGANISATIES VERENIG EN VERBIND MET ELKAAR
Er zijn zo veel goede organisaties en zo veel mensen die allemaal hetzelfde willen; vrede, welvaart voor iedereen en respect voor Moeder Aarde. Helaas zijn de meeste organisaties niet verenigd, of kan men geen verbinding maken en verenigen ze niet als één collectieve beweging, met hun eigen talenten en interesses om samen te werken. Als dat zou gebeuren, en liefst zo snel mogelijk, .... lees verder
antisemiet
WAT IS EEN ANTISEMIET ?
Holocaust en antisemitisme. Deze twee begrippen lijken sinds het einde van WOII onverbrekelijk met elkaar verenigd te zijn. Het begrip holocaust is voor eeuwig verbonden met de tragedie van het joodse lijden in WOII. Het op de voorgrond plaatsen van dat joodse lijden boven al het ander menselijk lijden in die tijd en daarna, is natuurlijk al een bijzonder vragenwaardig historisch fenomeen. lees verder
brainwash
TV HET ULTIEME WAPEN VOOR HERSENSPOELING
Hersenspoelen is iemand op subtiele wijze met psychologische middelen onbewust te dwingen om bepaalde opvattingen over te nemen. De TV is daar het ultieme gereedschap voor, immers iemand kijkt daar vrijwillig meerdere uren per dag naar. Bovendien kun je in de andere media reclame maken zodat niemand een bepaald item zal willen missen. lees verder
GcMAF yoghurt
GcMAF JOUW ONTBREKENDE GEZONDHEIDSCHAKEL ?
Er zijn hele websites te vullen met informatie over GcMAF, wat het is, hoe het werkt, wie er allemaal gestorven zijn om GcMAF beschikbaar te maken voor het grote publiek, enzovoorts, maar op het internet is er meer dan genoeg over te vinden. 5 miljard mensen maken zelf GcMAF (Globulin component Macrophage Activating Factor) aan in hun lichaam, bij de rest is er "iets" verkeerd gegaan, ... lees verder
new world oder
ZIONISME RUSLAND CHINA and the NEW WORLD ORDER
12 augustus 2016 Het heden is een resultaat van de geschiedenis, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Het persoonlijk verleden is vanuit het reïncarnatieconcept gezien ingebed in de collectieve geschiedenis. Het heeft er deel vanuit gemaakt en door de persoonlijke keuzes en de gevolgen daarvan voor het geheel, heeft het mede vorm gegeven aan dat collectieve verleden. lees verder
niemaqnd
LEVEN IN HET NU EN PLANNEN MAKEN VOOR ...
Zo hoort het leven geleefd te worden, het verleden een plaats geven en genieten van de dag. Heerlijk eten, genieten met je vrienden en plannen maken voor de toekomt. Dat is leven, dat is vooral waar je mee bezig bent als je van je vakantie geniet, even vooral niet denken wat er allemaal gebeurd in de wereld. lees verder
henk mutsaers presenteerd podcast
PODCAST EEN RADIO UITZENDING IN MP3 FORMAAT
Radio maken is best heel veel werk en je moet aan allerlei regels voldoen. Zoals bij de lokale omroep, de regels van het commissariaat van de media. Bovendien verwachten ze ook van je dat je altijd een uitzending maakt als je dat hebt afgesproken. Het medium podcast is een flexibelere manier om hier vorm aan te geven maar niet minder werk. lees / luister verder
stad van de dageraad
STAD VAN DE DAGENRAAD - CITY OF THE DAWN
In het begin schreef ik de verhalen op deze site alleen of ik maakte een vertaling. Gedurende de jaren waren er bijdragen van anderen. Gisteren kreeg ik een mail uit Frankrijk; "Het is alsof je schrijft over mezelf!" en, "Ik voel me begrepen en heb alle begrip voor jou!". Vandaag kreeg ik deze video van Ellis ... City of the Dawn kijk verder
angstig nieuws
ANGSTIG NIEUWS, ... WAT DOE JE ERMEE?
Deze week kreeg ik van diverse kanten weer bijdragen voor de volgende uitzending van het dotcom.radio team. De situatie in de wereld, in de zomer van chaos en woede is vrijwel uitsluitend slecht nieuws, het maakt dat dit invloed heeft op hoe mensen zich voelen en zelfs hoe ze beslissingen nemen. Hoe ga je met dit nieuws om? Hoe geef je het een plaats? Is er iets wat je kunt doen? Waarom gebeurd dit allemaal? lees verder
duistere zaken
HET TERROR SCHAAKSPEL
Deze week 26-07-2016, met de zomer van chaos en woede in gedachten dit gedicht gemaakt in een kleine twee uurtjes inclussief de illustratie.

lees verder | the chess game of terror [Engels]
chaos en woede
EEN ZOMER VAN CHAOS EN WOEDE ... deel 1 | update deel 2
Zo langzaam maar zeker sturen "the Powers That Be" de Macht achter de schermen aan op totale chaos en woede, en dit allemaal volgens hun bizar plan: "Totale wereld macht". Hoe > WIJ < daarop gaan reageren bepaald voor een groot gedeelte de uitkomst van het plan. Gaan wij vreedzaam onze eigen koers bepalen en plannen smeden en ten uitvoer brengen of gaan we ten onder in een zinloze burgeroorlog? Lees / kijk verder
monitor signaal
20.000 MEDICIJNDODEN IN HET NIEUWS
We hebben er heel …. lang op moeten wachten tot dit nieuws eens openlijk verteld werd op de Nederlandse televisie. De reactie, ongeloof … en een pijnlijke stilte … Maar deze presentators hebben toch een heel team die journalistiek werk verrichten en de misstanden binnen onze maatschappij opsporen ???
[ als de camera's de andere kant uitkijken ... ] lees / kijk verder
donker afrika
AFRICA HET VERGETEN DONKERE CONTINENT
In de afgelopen 20ste eeuw is de mensheid, binnen het kader van een strategisch geopolitiek machtsspel op het grote schaakbord dat er van deze planeet is gemaakt, geobsedeerd geraakt door de Oost-West verhouding. Onze planeet bestaat echter niet alleen uit het Euraziatische continent en de Verenigde Staten van Amerika met haar Midden- en Zuid-Amerikaanse achtertuin. ... lees / kijk verder
europa
DIT EUROPA IS NIET MIJN EUROPA
De EU is vandaag de dag een gevoelig onderwerp geworden. Zowel voor- als tegenstanders worden onderworpen aan harde kritiek, en diegenen die uit de EU willen stappen worden niet zelden beschouwd als populisten of nationalisten. Maar het moet gezegd worden: dit Europa, met haar onmiskenbare kapitalistische en neoliberale geneigdheid, is niet mijn Europa. lees verder
vraagteken
ZIET ONZE TOEKOMST ER ZO UIT ?
Het Rapport van Clif High (data analyse) van deze maand Juli. Het rapport gaat in op hoe Clif de data verzameld en analyseert. Het gaat in op de situatie in de wereld met bijzonder goede voortekenen en zeer slechte. Om met het slechte nieuws te beginnen. Verder nog een zeer actueel artikel over de economie: "Als de dollar valt, vallen wij dan mee". lees en kijk verder
 
Home Page | Oudere artikelen >
PR

News Wire feed

(niet alle nieuws is wat het lijkt - wees [zelf] bewust)
 e boek gedachtekracht

eBoek zoektocht naar gezondheid (gratis download

succesboeken

cannabis olie

hoe zit het nu echt

spoed cursus voeding

squatty potty

the corbett report

prevent care

protest song

why not me

gezondheidradio

internationaal koerier
- Internationaal Koerier -